ฉันจะส่งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปยังภารกิจได้อย่างไร

ผู้สอนของคุณอาจต้องการให้คุณส่งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับภารกิจของผู้เรียนรายอื่น เพื่อให้ภารกิจเสร็จสิ้น คุณจะต้องพิจารณาภารกิจของผู้เรียนและเพิ่มความเห็นในแถบรายการด้านข้างของความเห็น

หากผู้สอนของคุณระบุเกณฑ์การให้คะแนนไว้ด้วย ซึ่งเป็นโครงร่างที่กำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะให้เกรดภารกิจอย่างไร คุณจะต้องกำหนดเกรดโดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้สอนของคุณอาจขอให้คุณแสดงความเห็นในแถบรายการด้านข้างของความเห็น

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอาจไม่ระบุชื่อ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถดูชื่อผู้เรียนที่คุณกำลังพิจารณาภารกิจได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะไม่เห็นชื่อของคุณเป็นผู้พิจารณาเมื่อคุณแสดงความเห็นเพื่อพิจารณา  

หมายเหตุ:

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นภารกิจของคุณผ่านผู้ใช้หรือแผงข้อมูลบทเรียน หลักสูตร สมุดบันทึกเกรด ปฏิทิน หรือหน่วยการเรียน

เปิดภารกิจ

จากเพจ ดัชนีภารกิจ (Assignments Index) คุณสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่จัดไว้สำหรับคุณได้ เปิดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยคลิกที่ลิงค์ ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่กำหนด (Required Peer Review) [1]

คุณสามารถดูชื่อผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณกำลังพิจารณา [2] หากความเห็นจากผู้เกี่ยวของของคุณเป็นแบบไม่เปิดเผยตัว ชื่อของผู้เรียนจะแสดงเป็น ผู้เรียนที่ไม่เปิดเผยตัว (Anonymous Student)

หมายเหตุ: หากผู้สอนของคุณมอบหมายภารกิจเป็น เอกสาร (On Paper) หรือแบบไม่มีผลงานจัดส่ง (No Submission) ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจะไม่ปรากฏขึ้นในเพจนี้ ทั้งนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลได้จากแผงข้อมูล (Dashboard) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

เปิดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

เปิดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

จากความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย (Assigned Peer Reviews) คุณจะเห็นความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่มอบหมายให้คุณ คลิกชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายซึ่งคุณจะต้องพิจารณางานของบุคคลดังกล่าว ไอคอนสัญญาณเตือน [1] ใช้แจ้งว่าความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องยังไม่เสร็จสิ้น ไอคอนเครื่องหมายถูก [2] ใช้ระบุว่าคุณดำเนินการตามขั้นตอนการแสดงความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

เปิดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

เปิดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

หากมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว คุณจะไม่สามารถเห็นชื่อผู้เรียนดังกล่าว ชื่อของผู้เรียนจะไม่ปรากฏที่ใด ๆ ในภารกิจ

ดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดภารกิจโดยคลิกที่ชื่อของภารกิจ [1] แสดงตัวอย่างผลงานจัดส่ง โดยคลิกที่ปุ่ม ดูผลตอบรับ (View Feedback) [2]

จัดทำผลตอบรับที่มีหมายเหตุกำกับ

หากภารกิจรองรับผลตอบรับที่มีหมายเหตุกำกับ ปุ่ม Preview (แสดงตัวอย่าง) จะแสดงเป็น ดูผลตอบรับ (View Feedback)

เปิดเอกสารด้วย Canvas DocViewer โดยคลิกที่ปุ่ม ดูผลตอบรับ (View Feedback) [1] คุณสามารถเพิ่มความเห็นโดยตรงไปยังผลงานจัดส่งผ่าน DocViewer [2]

คุณสามารถแสดงผลตอบรับโดยตรงเกี่ยวกับภารกิจได้โดยการใช้ DocViewer, แต่คุณไม่สามารถดูผลตอบรับที่มีอยู่ที่ส่งโดยผู้เรียนคนอื่นหรือผู้สอน

หมายเหตุ: ในความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เปิดเผยตัว คุณจะไม่สามารถแสดงความเห็นใน DocViewer ได้

กรอกเกณฑ์การให้คะแนน

หากภารกิจมีการแนบเกณฑ์การให้คะแนนไว้ คุณเพียงแค่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ให้คะแนนที่แนบไว้สำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการเสร็จสิ้น

ดูเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ลิงค์แสดงเกณฑ์การให้คะแนน (Show Rubric) [1]

ให้คะแนนภารกิจโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวโดยเลือกคะแนนประเมินสำหรับเกณฑ์การให้คะแนน [2] หรือกรอกคะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์การพิจารณาในคอลัมน์ คะแนน (Points) [3] ยกเลิกการเลือกคะแนนประเมินเกณฑ์การให้คะแนน โดยคลิกที่คะแนนประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่เกี่ยวข้อง [4]

คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาแต่ละส่วนจะเป็นการกำหนดคะแนนรวมสำหรับภารกิจ [5]

เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกที่ปุ่ม บันทึกความเห็น (Save Comment) [6] คุณอาจต้องรีเฟรชเบราเซอร์ของคุณเพื่อดูว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ:

  • อาจรวมค่าคะแนนด้วยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนกำหนดเกณฑ์คะแนนไว้อย่างไร หากเกณฑ์การให้คะแนนไม่รวมค่าคะแนน คุณยังต้องกรอกเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อทำให้กระบวนการความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
  • หลังจากคุณบันทึกเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขเพื่อเปลี่ยนความเห็นหรือการให้คะแนนของคุณได้

เพิ่มความเห็นสำหรับภารกิจ

หากภารกิจของคุณไม่มีเกณฑ์การให้คะแนน คุณจะต้องเพิ่มความเห็นอย่างน้อยหนึ่งความเห็น คุณไม่สามารถดูผลตอบรับที่มีอยู่ที่ส่งโดยผู้เรียนอื่นหรือผู้สอน

พิมพ์ความเห็นในฟิลด์ความเห็น [1] แสดงความคิดเห็นสำหรับสื่อ [2] หรือแนบไฟล์ [3] คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [4]

หมายเหตุ: เมื่อภารกิจถูกปิดเสียง คุณสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม ความเห็นของผู้สอนจะถูกซ่อนไว้จนกว่าภารกิจจะถูกเปิดเสียง