จะรีเซ็ตรหัสผ่านของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากคุณจัดทำบัญชี Canvas ของตนเอง คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณผ่านลิงค์ในอีเมลแจ้งขอรหัสผ่าน

หากข้อมูลล็อกอินของคุณถูกแจ้งให้กับคุณโดยสถาบันของคุณ คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Canvas ของคุณด้วยตัวเอง นอกจากนี้ หากคุณล็อกอินไปยัง Canvas โดยใช้ระบบตรวจรับรองของสถาบัน คุณอาจต้องรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณผ่านทางเว็บไซต์สถาบันของคุณ หากคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านและอีเมลไม่มีลิงค์รีเซ็ตรหัสผ่าน จะมีการระบุอีเมลแอดเดรส Canvas ของคุณและสถาบันทึ่่แจ้งรหัสผ่านกับคุณ แก้ไขหรือยืนยันรหัสผ่านของคุณโดยติดต่อผู้ดูแลระบบที่สถาบันของคุณ

หมายเหตุ:

ข้อผิดพลาดอีเมล

หากคุณกรอกอีเมลแอดเดรสและไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน ให้พิจารณาคำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านดังต่อไปนี้

  • คุณพิมพ์อีเมลแอดเดรสได้ถูกต้องหรือไม่ บางครั้งอีเมลแอดเดรสอาจมีการสะกดผิดพลาด จะต้องกรอกอีเมลแอดเดรสตามที่ลงทะเบียนไว้
  • คุณเข้าไปยัง Canvas URL ที่ถูกต้องหรือไม่ คุณจะไม่ได้รับอีเมลเรีเซ็ตหากคุณพยายามรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณในไซต์ที่คุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้ (เช่น canvas.instructure.com แทนที่จะเป็น myinstitution.instructure.com)
  • อีเมล Canvas ของคุณได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันของคุณหรือไม่ หากอีเมลแอดเดรสของคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟร์วอลล์ของสถาบันที่บล็อคอีเมลจากผู้จัดส่งแบบคละรวม คุณจะไม่สามารถรับอีเมลดังกล่าวได้ ติดต่อฝ่าย IT ของสถาบันของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • คุณเป็นเจ้าของอีเมลแอดเดรสของคุณหรือไม่ หากอีเมลแอดเดรสของคุณเป็นของบุคคลอื่น และคุณไม่ได้รับอีเมลสำหรับที่อยู่ดังกล่าว คุณจะไม่สามารถรับอีเมลรีเซ็ตได้ ติดต่อเจ้าของอีเมลแอดเดรสเพื่อขอความช่วยเหลือ

รีเซ็ตรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน

เปิดเพจล็อกอิน Canvas ในหน้าต่างเบราเซอร์ใหม่ คลิกที่ลิงค์ ลืมรหัสผ่านหรือไม่ (Forgot Password?)

หมายเหตุ: หากหน้าจอล็อกอินของคุณไม่แสดงลิงค์รีเซ็ตรหัสผ่าน กรุณาติดต่อสถาบันของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

แจ้งขอรหัสผ่าน

แจ้งขอรหัสผ่าน

กรอกข้อมูลล็อกอินที่เชื่อมโยงกับบัญชี Canvas ของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แจ้งขอรหัสผ่าน (Request Password)

หมายเหตุ: ฟิลด์รีเซ็ตรหัสผ่านจะยืนยันข้อมูลรีเซ็ตรหัสผ่านโดยการล็อกอินของผู้ใช้ ข้อมูลล็อกอินอาจแตกต่างกันไปตามสถาบันของคุณ

ดูการแจ้งข้อมูลการกู้รหัสผ่าน

ดูการแจ้งข้อมูลการกู้รหัสผ่าน

การแจ้งข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าอาจต้องใช้เวลาถึง 30 นาทีในการส่งคำแนะนำในการกู้รหัสผ่านไปยังอีเมลของคุณ และคุณอาจต้องตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะเพื่อค้นหาอีเมลดังกล่าว

ตรวจสอบอีเมล

ตรวจสอบอีเมล

กลับไปที่บัญชีอีเมลของคุณแล้วทำการลงชื่อเข้าใช้ เปิดอีเมล Forgot Password ขึ้นมา (หากอีเมลไม่อยู่ในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์อีเมลขยะ)

หากการล็อกอินสำหรับผู้ใช้ของคุณเชื่อมโยงไว้กับอีเมลแอดเดรสหลายรายการ คำแนะนำในการรีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังทุกอีเมล

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ จากนั้นยืนยันรหัสผ่านโดยการพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง คลิกที่ปุ่ม อัพเดตรหัสผ่าน (Update Password)

ล็อกอินไปยัง Canvas

ล็อกอินไปยัง Canvas

ใช้ข้อมูลล็อกอินของคุณและรหัสผ่านใหม่เพื่อล็อกอินไปยัง Canvas