ฉันจะดูเพจ (Pages) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถดูเพจ (Pages) ในบทเรียนของคุณได้จากหน้าดัชนีเพจ (Pages Index) หรือผ่านหน่วยการเรียน (Modules)

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถดูลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียนของเพจ (Pages Course Navigation) แสดงว่าผู้สอนของคุณซ่อนลิงค์ไว้ในบทเรียนของคุณ นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถดูปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages) ได้หากบทเรียนของคุณครอบคลุม หน้าแรก (Front Page) ด้วย

ดูเพจ

ดูเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

หมายเหตุ: หากลิงค์เพจไม่มีอยู่ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คุณจะสามารถสืบค้นเพจบทเรียนได้ผ่านเพจหน่วยการเรียน

ดูเพจทั้งหมด

ดูเพจทั้งหมด

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ ดูดัชนีเพจ (Pages) โดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

ดูดัชนีเพจ

ดูดัชนีเพจ

ดัชนีเพจ (Pages) จะแสดงรายการเพจทั้งหมดในบทเรียน คลิกชื่อของเพจที่คุณต้องการดู

ดูหน่วยการเรียน

ดูหน่วยการเรียน

คุณสามารถดูเพจในหน่วยการเรียน (Modules) จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

ดูดัชนีหน่วยการเรียน

ดูดัชนีหน่วยการเรียน

แต่ละหน่วยการเรียนประกอบไปด้วยไฟล์ การพูดคุย ภารกิจ แบบทดสอบและสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ที่ผู้สอนตัดสินใจเพิ่มเข้ามา เพจบทเรียน (Course Pages) จะถูกแสดงด้วยไอคอนเอกสาร คุณอาจไม่สามารถดูรายการหน่วยการเรียนที่มีเงื่อนไขเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบทเรียนของคุณ