จะดูเกรดของฉันในบทเรียนปัจจุบันได้อย่างไร

เพจ เกรด (Grade) ในบทเรียนจะแสดงเกรดในปัจจุบันทั้งหมดสำหรับภารกิจทั้งหมดในบทเรียน คุณยังสามารถดูรายละเอียดการให้คะแนน ความเห็นและเกณฑ์การให้คะแนนได้ หากผู้สอนขของคุณมีระยะเวลาการให้เกรดหลายรอบ คุณยังสามารถกรองเกรดจากระยะเวลาการให้เกรดได้เช่นกัน

หากคุณมีบทเรียนที่สรุปไปแล้วและสามารถสืบค้นเนื้อหาภายในได้ คุณจะสามารถดูเกรดเหล่านี้ได้จากบทเรียนที่ใช้งานในปัจจุบัน และคุณยังสามารถดูเกรดสำหรับบทเรียนที่สรุปแล้วได้จากเมนู การสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง

หมายเหตุ: รายละเอียดบางอย่างในเพจ เกรด เช่น รายละเอียดการให้คะแนนและเกรดรวมอาจมีการกำหนดข้อจำกัดไว้ในบทเรียนของคุณ

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ดูเกรด

จากเพจเกรด คุณสามารถเลือก บทเรียน (Course) ที่คุณต้องการดูเกรด [1] ตามค่าเริ่มต้น เกรดจะถูกจัดเรียงตามช่วงเวลาพิจารณาจากวันครบกำหนดของภารกิจ จากเมนู เรียงจาก [2] คุณสามารถเลือกจัดเรียงจากหน่วยการเรียน ชื่อภารกิจหรือกลุ่มภารกิจ ดูเกรดที่ระบุโดยคลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ [3] ภารกิจที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนจะแสดงอยู่ที่ท้ายรายชื่อภารกิจตามลำดับตัวอักษร อย่างไรก็ตาม หากหน่วยการเรียนหรือกลุ่มภารกิจไม่ได้ถูกใช้สำหรับบทเรียนของคุณ ข้อมูลจะไม่ถูกรวมอยู่ในตัวเลือกในการจัดเรียงข้อมูล

คุณสามารถดูชื่อภารกิจ [4] วันครบกำหนดภารกิจ [5] วันที่จัดส่งภารกิจ [6] สถานะภารกิจ [7] คะแนนที่ได้ และค่าคะแนนรวมสำหรับภารกิจ [8] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าภารกิจดังกล่าวมีรายละเอียดการให้คะแนน ความเห็นหรือเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่ [9]

คุณจะเห็นไอคอนเกรดต่าง ๆ ในคอลัมน์คะแนนระบุประเภทของภารกิจที่คุณจัดส่ง [10] ภารกิจเหล่านี้ไม่ได้ให้เกรดโดยผู้สอนของคุณ หลังจากให้เกรดภารกิจแล้ว ไอคอนจะถูกำแทนที่ด้วยคะแนนของคุณ

เพจเกรดใช้เพื่อจัดทำเกรดเชิงสมมติฐานหรือเกรด What-If คุณสามารถคลิกที่ฟิลด์คะแนนและประมาณการเกรดของคุณสำหรับภารกิจแบบให้เกรด (หากต้องการส่งภารกิจ) และภารกิจแบบไม่ให้เกรด

พิมพ์เกรดของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์เกรด (Print Grades) [11]

ดูระยะเวลาการให้เกรด

หากระยะเวลาการให้เกรดถูกเปิดใช้งานในบทเรียนของคุณ คุณจะสามารถดูเกรดได้ตามระยะเวลาการให้เกรด [1] ตามค่าเริ่มต้น เพจ เกรด จะแสดงระยะเวลาการให้เกรดในปัจจุบัน หากภารกิจไม่มีวันครบกำหนด ข้อมูลจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการให้เกรดล่าสุด ดูเกรดสำหรับบทเรียนอื่นโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ บทเรียน (Course) [2] ดูระยะเวลาการให้เกรดและบทเรียนที่ระบุไว้โดยคลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ (Apply) [3]

หากบทเรียนของคุณมีกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก กลุ่มภารกิจที่แถบรายการด้านข้างอาจแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการให้เกรดที่คุณกำลังรับชม กลุ่มภารกิจจะปรากฏขึ้นหากกลุ่มดังกล่าวมีภารกิจครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการในระยะเวลาการให้เกรดที่เลือก

หากระยะเวลาการให้เกรดมีการถ่วงน้ำหนักและคุณเลือกตัวเลือก ระยะเวลาการให้เกรดทั้งหมด แถบรายการด้านข้างจะแสดงน้ำหนักถ่วงสำหรับระยะเวลาการให้เกรดแต่ละส่วน

ดูภารกิจล่าช้า

ดูภารกิจล่าช้า

ผู้สอนของคุณอาจรับรองนโยบายล่าช้าอัตโนมัติในบทเรียนของคุณ ภารกิจที่ถูกจัดส่งหลังจากวันครบกำหนดจะถูกกำกับว่าล่าช้า นโยบายล่าช้าจะหักเปอร์เซ็นต์ของเกรดจากคะแนนรวมอัตโนมัติ ภารกิจที่ล่าช้าจะแสดงไอคอนล่าช้าที่คอลัมน์สถานะของสมุดบันทึกเกรด [1] ดูรายละเอียดผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจล่าช้าโดยคลิกที่ชื่อผลงานจัดส่ง [2]

ดูผลงานจัดส่งล่าช้า

ดูผลงานจัดส่งล่าช้า

เพจรายละเอียดผลงานจัดส่งจะแสดงเกรดของคุณ ยอดที่หักเนื่องจากความล่าช้าและเกรดสรุป

ดูข้อมูลเกรด

ดูข้อมูลเกรด

ภารกิจบางส่วนจะมีไอคอนเตือนสีดำ [1] เพื่อแจ้งเตือนคุณว่าคะแนนที่ได้จากภารกิจนี้จะไม่นับรวมกับเกรดสรุปของคุณ [2] คุณควรจัดส่งภารกิจนี้แม้ว่าจะได้รับการยกเว้นโดยผู้สอนของคุณ

ดูความเห็น

หากมีความเห็นในภารกิจของคุณ ภารกิจดังกล่าวจะแสดงไอคอนความเห็นร่วมด้วย ดูความเห็นโดยคลิกที่ไอคอนความเห็น [1] หากมีความเห็นที่ไม่ได้อ่าน สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้น [2] หลังจากอ่านความเห็นแล้ว สัญลักษณ์จะหายไป

ความเห็นจะเรียงตามลำดับเวลา

หากมีข้อเสนอแนะติดกับความเห็นแบบข้อความ เช่น ความเห็นแบบมีเดีย ให้คลิกที่ไอคอนข้อเสนอแนะเพื่อเปิดรายละเอียดผลงานจัดส่งและดูข้อเสนอแนะอื่น ๆ [3]

ปิดความเห็นโดยคลิกที่ลิงค์ ปิด (Close) [4]

ดูรายละเอียดคะแนน

หากคุณสามารถดูรายละเอียดคะแนน ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายถูก [1] คุณสามารถดูการจัดสรรเกรดสำหรับภารกิจและดูค่าเฉลี่ย ค่าสูง ค่าต่ำ ค่ามัธยฐาน คะแนนควอไทล์ช่วงบนและช่วงล่าง [2]

เส้นแนวนอนของกราฟจะเริ่มต้นจาก 0 ไปที่คะแนนที่เป็นไปได้สูงสุดสำหรับภารกิจ [3] กล่องสีขาวจะครอบคลุมจากคะแนนของผู้เรียนต่ำสุดไปสูงสุด คะแนนของคุณจะปรากฏขึ้นเป็นกรอบสีน้ำเงินในกราฟนี้

คุณจะเห็นเฉพาะรายละเอียดการให้คะแนนหากมีผู้เรียนอีกมากกว่าห้ารายที่จัดส่งภารกิจในบทเรียน หากคุณไม่พบรายละเอียดการให้คะแนน แสดงว่ามีผู้เรียนน้อยกว่าห้ารายที่จัดส่งภารกิจ

ปิดรายละเอียดการให้คะแนนโดยคลิกที่ลิงค์ ปิด (Close) [4]

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ภารกิจยังอาจมีไอคอนเกณฑ์การให้คะแนน [1] ซึ่งแสดงว่าภารกิจมีเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับใช้คำนวณเกรดไว้ ดูผลลัพธ์ของคุณโดยคลิกที่ไอคอนนี้ ดูคะแนนของคุณตามเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว [2] ปิดเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ลิงค์ ปิดเกณฑ์การให้คะแนน (Close Rubric) [3]

หมายเหตุ: คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดจะถูกจำกัดโดยผู้สอนของคุณ

ดูกลุ่มภารกิจ

ดูกลุ่มภารกิจ

เพจเกรดจะแสดงกลุ่มภารกิจที่รวมอยู่ในบทเรียนของคุณ [1] กลุ่มภารกิจช่วยให้ผู้สอนสามารถกำหนดโครงสร้างภารกิจ การพูดคุยและแบบทดสอบเป็นกลุ่ม และปรับใช้กฎการคำนวณเกรดเฉพาะหรือน้ำหนักถ่วงสำหรับกลุ่มเหล่านี้ คุณสามารถดูคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละกลุ่ม [2] และคะแนนที่คุณได้รับเทียบกับคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได้ [3]

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มภารกิจอาจถูกจำกัดโดยผู้สอนของคุณ

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

ข้อมูลสรุปเกรดจะแสดงเกรดทั้งหมดของคุณ [1] เพื่อให้คุณสามารถดูคะแนน what-if [2] ที่บันทึกไว้และเพื่อให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนรายละเอียดคะแนนทั้งหมด ความเห็นและเกณฑ์การให้คะแนนที่แสดงอยู่ในเพจ เกรด [3]

เกรดรวมของคุณอาจแสดงผลเป็นค่าคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับการคำนวณเกรดสำหรับบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจจำกัดไม่ให้คุณดูเกรดรวมของคุณ [4]

ดูเกรดปัจจุบันและเกรดรวม

ดูเกรดปัจจุบันและเกรดรวม

เกรดปัจจุบันจะคำนวณโดยการเพิ่มภารกิจที่ให้เกรดตามน้ำหนักถ่วงในรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียน เกรดนี้จะถูกคำนวณเมื่อเลือก คำนวณโดยอ้างอิงเฉพาะภารกิจที่ให้เกรดแล้ว [1] ในแถบรายการด้านข้าง

เกรดรวมจะคำนวณโดยการเพิ่มภารกิจทั้งหมดตามน้ำหนักถ่วงในรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียน (ทั้งภารกิจแบบให้เกรดและไม่ได้ให้เกรด) ดูเกรดรวมโดยลบเครื่องหมายที่ช่องในแถบรายการด้านข้าง [2] เกรดด้านบนของแถบรายการด้านข้างจะแสดงเกรดรวมของคุณ

หมายเหตุ: หากผู้สอนของคุณห้ามไม่ให้คุณดูเกรดในปัจจุบันและ/หรือเกรดรวม การทำหรือลบเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายที่แถบรายการด้านข้างจะยังคงมีผลต่อภารกิจแยกเฉพาะ คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับแถบสีของภารกิจเพื่อระบุว่าอาจมีการดรอปเกรดไว้สำหรับบทเรียน

ดูการคำนวณเกรดแบบเปอร์เซ็นต์

แถบรายการด้านข้างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณเกรดของคุณ

หากกลุ่มภารกิจของคุณมีการถ่วงน้ำหนัก แถบรายการด้านข้างจะแสดงรายการแยกย่อยของกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก [1]

กลุ่มภารกิจจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอ หากผู้สอนยินยอมให้คุณดูเกรดทั้งหมด คุณจะเห็นรายการแยกย่อยในคะแนนที่คุณได้เทียบกับคะแนนรวมที่เป็นไปได้ [2]

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจจำกัดไม่ให้คุณดูยอดรวมเกรดของคุณในเปอร์เซ็นต์กลุ่มภารกิจ

ดูการคำนวณเกรดแบบคะแนน

ดูการคำนวณเกรดแบบคะแนน

หากบทเรียนของคุณไม่ได้ใช้กลุ่มภารกิจ เกรดโดยรวมของคุณสามารถจัดแสดงเป็นคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ หากเกรดรวมของคุณจัดแสดงเป็นคะแนน คุณจะสามารถดูเปอร์เซ็นต์เกรดโดยรวมของคุณ ผู้สอนของคุณอาจจำกัดไม่ให้คุณดูเกรดรวมของคุณ  

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจจำกัดคุณไม่ให้ดูยอดรวมเกรด

ดูการคำนวณเกรดเชิงคุณภาพ

ดูการคำนวณเกรดเชิงคุณภาพ

หากสถาบันของคุณจำกัดการดูข้อมูลเชิงคุณภาพ เกรดรวมของคุณจะแสดงผลโดยใช้รูปแบบการให้เกรดซึ่งปกติมักจะเป็นตัวอักษร ผู้สอนของคุณอาจจำกัดไม่ให้คุณดูเกรดรวมของคุณ  

แก้ไขสมุดบันทึกเกรด

แก้ไขสมุดบันทึกเกรด

หากคุณมีบทเรียนมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถใช้เมนูแสดงรายการบทเรียน [1] เพื่อดูเกรดในบทเรียนอื่น

หากเพจเกรดของคุณแสดงหัวเรื่องภารกิจและความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ [2] คุณจะสามารถดูคะแนนตามมาตรฐานของคุณได้ในลิงค์ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery)