จะประมาณคะแนนภารกิจของฉันโดยใช้ เกรด What-If ได้อย่างไร

ในฐานะผู้เรียน คุณสามารถดูเกรดของคุณได้ตามคะแนน What-If เพื่อให้ทราบว่าเกรดจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรจากภารกิจที่จะมีขึ้นหรือที่จัดส่งใหม่ คุณสามารถทดสอบคะแนนสำหรับภารกิจที่มีคะแนนอยู่แล้ว หรือภารกิจที่ยังต้องรอการให้เกรด

หมายเหตุ:

  • คะแนน What-If เป็นการจำลองข้อมูลอัพเดตไปยังเกรดในปัจจุบันและเกรดสรุปของคุณ เกรดของคุณอาจแสดงผลเป็นค่าคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับการคำนวณเกรดสำหรับบทเรียนของคุณ
  • ผู้สอนของคุณอาจจำกัดไม่ให้คุณดูเกรดในปัจจุบันและ/หรือเกรดสรุปของคุณ
  • หากเปิดใช้งานไว้โดยสถาบันของคุณ คุณอาจสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เกรดแบบตัวอักษรและความเห็นในการให้เกรดเท่านั้น

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ดูเกรดปัจจุบันหรือเกรดรวม

ดูเกรดในปัจจุบันของคุณเพื่อพิจารณาคะแนนประเมินว่าจะมีผลต่อเกรดของคุณอย่างไร

ถ้ามี เกรดปัจจุบันของคุณจะปรากฏขึ้นในแถวด้านข้าง [1] เกรดในปัจจุบันคำนวณโดยการบวกภารกิจที่ให้เกรดแล้วตามน้ำหนักถ่วงในรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียนและปรับใช้เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย คำนวณตามภารกิจที่ให้เกรดแล้วเท่านั้น [2] จากแถบรายการด้านข้าง ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกไว้ที่แถบรายการด้านข้างเป็นค่าเริ่มต้น

หากต้องการดูเกรดรวมของคุณ ให้ลบเครื่องหมายที่แถบรายการด้านข้าง เกรดของคุณจะถูกคำนวณจากทั้งภารกิจที่ให้เกรดแล้วและยังไม่ได้ให้เกรด

ดูระยะเวลาการให้เกรด

ดูระยะเวลาการให้เกรด

หากผู้สอนของคุณใช้ระยะเวลาการให้เกรด เพจเกรดจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นระยะเวลาการให้เกรดในปัจจุบัน แก้ไขระยะเวลาการให้เกรดโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ระยะเวลาการให้เกรด [1] คลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ (Apply) [2]

คะแนนภารกิจการทดสอบ

ระบุภารกิจแล้วคลิกที่เซลล์คะแนน

กรอกคะแนน What-If

กรอกคะแนนเชิงสมมติฐานสำหรับภารกิจ

ดูคะแนน What-If

เพจเกรดเป็นการอัพเดตคะแนนรวมโดยใช้เกรด What-If

กลับคืนเป็นคะแนนจริง

ปรับคะแนน What-If ของคุณเป็นคะแนนจริงโดยคลิกที่ลูกศรติดกับเกรด What-If [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลงคะแนนในแถบรายการด้านข้างโดยคลิกที่ปุ่ม แปลงเป็นคะแนนจริง [2]

แสดงคะแนน What-If ที่บันทึกไว้

แสดงคะแนน What-If ที่บันทึกไว้

ดูเกรดของคุณโดยยใช้คะแนน What-If ที่คุณเคยทำการทดสอบสำหรับบทเรียนของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม แสดงคะแนน What-If ที่บันทึกไว้