ฉันจะใช้ ไฟล์ (Files)ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ในฐานะผู้เรียน ไฟล์ (Files) ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์และภารกิจใน Canvas คุณสามารถอัพโหลดไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ของคุณและแสดงตัวอย่างไฟล์ ไฟล์ถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบที่ตอบสนองต่อองค์ประกอบแวดล้อมเพื่อให้บูรณาการการทำงานได้กับเบราเซอร์ หน้าต่างการสืบค้นโฟลเดอร์ การจัดแสดงไฟล์และชื่อไฟล์จะปรับตามความกว้างของหน้าต่างเบราเซอร์

ดูวิดีโอเกี่ยวกับไฟล์

คุณสามารถใช้งานไฟล์ต่าง ๆ (เอกสาร ภาพ สื่อ ฯลฯ) โดยใช้คุณสมบัติสามรูปแบบได้แก่

ดูไฟล์

ฟังก์ชั่นพื้นฐานภายในไฟล์ (Files) จะเหมือนกันในแต่ละตำแหน่งไฟล์ แต่คุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติ

แผงรายการด้านซ้าย [1] จะแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดสำหรับการสืบค้นอย่างรวดเร็ว บางโฟลเดอร์อาจซ้อนอยู่ในโฟลเดอร์อื่น หากต้องการขยายโฟลเดอร์ทั้งหมด ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อโฟลเดอร์

เมื่อคุณคลิกชื่อโฟลเดอร์ เนื้อหาทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ที่คุณกำลังดูจะแสดงในแผงรายการด้านขวา [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ในแผงรายการด้านขวาเพื่อดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ได้

สืบค้นหัวเรื่องไฟล์

สำหรับแต่ละไฟล์ คุณสามารถดูชื่อของไฟล์ [1] วันที่ไฟล์ถูกจัดทำ [2] วันที่ไฟล์ถูกแก้ไข [3] ชื่อของบุคคลที่แก้ไขไฟล์ (ถ้าแก้ไขโดยผู้ใช้รายอื่น) [4] และขนาดของไฟล์ [5]

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะที่เผยแพร่ [6] สำหรับไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

ไฟล์จะถูกจัดเรียงตามตัวอักษร จัดเรียงไฟล์โดยคลิกที่หัวเรื่องคอลัมน์ใดก็ได้

จัดการไฟล์

ไฟล์อาจจะประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวเลือกเพื่อจัดการไฟล์ขึ้นอยู่กับขอบเขตของไฟล์:

ค้นหาไฟล์ (Search for files) [1] ไฟล์สามารถค้นหาได้ทั้งหมดโดยใช้ชื่อไฟล์

เพิ่มโฟลเดอร์ (Add a folder) [2] เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ไปยังไฟล์เพื่อจัดเก็บไฟล์ โฟลเดอร์ยังสามารถรองรับโฟลเดอร์อื่น ๆ ได้

อัพโหลดไฟล์ (Upload a file) [3] อัพโหลดไฟล์ไปยัง ไฟล์ (Files)

แก้ไขสถานะของไฟล์ (Change the state of the file) [4] ไฟล์อาจมีสถานะเป็นเผยแพร่แล้ว ยังไม่ได้เผยแพร่ และรวมถึง ถูกจำกัด

จัดการไฟล์ที่เลือก

เลือกไฟล์โดยคลิกที่ชื่อของไฟล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันได้โดยกดปุ่ม command (Mac) หรือปุ่ม control (PC) ค้างไว้

เมื่อไฟล์ถูกเลือก ไฟล์ (Files) จะแสดงแถบเครื่องมือไฟล์ที่ส่วนบนของหน้าต่าง แถบเครื่องมืออาจจะประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวเลือกเพื่อจัดการไฟล์ที่เลือกขึ้นอยู่กับขอบเขตไฟล์:

 นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการตัวเลือกทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับไฟล์ที่เลือกภายเมนู ตัวเลือก (Options) ของไฟล์ [6]

ดูสิทธิ์การใช้งาน

ดูสิทธิ์การใช้งาน

ไฟล์บทเรียน (Course Files) และไฟล์กลุ่ม (Group Files) อาจแสดงคอลัมน์สำหรับสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ หากเปิดใช้งานไว้ คอลัมน์จะแสดงสิทธิ์การใช้งาน (ลิขสิทธิ์) สำหรับไฟล์ดังกล่าว [1] ไฟล์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานจะแสดงเป็นไอคอนคำเตือน [2]

แก้ไขสิทธิ์ใช้งานสำหรับไฟล์ใน ไฟล์กลุ่ม (Group Files) โดยคลิกที่ไอคอนสิทธิ์การใช้งานสำหรับไฟล์ดังกล่าว [3]