ฉันจะส่งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปยังการพูดคุยได้อย่างไร

ผู้สอนของคุณอาจต้องการให้คุณส่งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับการตอบกลับการพูดคุยของผู้เรียนอื่น การกรอกความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยคุณจะต้องพิจารณาการตอบกลับการพูดคุยของผู้เรียนและเพิ่มความเห็นในแถบรายการด้านข้างของความเห็น

หากผู้สอนของคุณระบุเกณฑ์การให้คะแนนไว้ด้วย ซึ่งเป็นโครงร่างที่กำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะให้เกรดภารกิจอย่างไร คุณจะต้องกำหนดเกรดโดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้สอนของคุณอาจขอให้คุณแสดงความเห็นในแถบรายการด้านข้างของความเห็น

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับการพูดคุยจะไม่เปิดเผยตัวไม่ได้

เรียนรู้วิธีการดูว่าไดื้รับมอบหมายการพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือไม่

หากส่วนการพูดคุยของคุณแตกต่างไปจากที่ปรากฏในบทเรียนนี้ แสดงว่าผู้สอนของคุณอาจใช้ การปรับรูปแบบการพูดคุย (Discussions Redesign) ในบทเรียนของคุณ เรียนู้วิธีการส่งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปยังส่วนการพูดคุยในการปรับรูปแบบการพูดคุย (Discussions ...

หมายเหตุ: ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสามารถกรอกได้ใน Canvas เวอร์ชั่นเว็บ

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นการพูดคุย (Discussions) ของคุณผ่านแผงข้อมูลผู้ใช้หรือแผงข้อมูลบทเรียน ภารกิจ (Assignments) หลักสูตร (Syllabus) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ปฎิทิน (Calendar) หรือหน่วยการเรียน (Modules)

ดูการพูดคุย

คลิกชื่อของการพูดคุย

เปิดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

เปิดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

คลิกที่ลิงค์พิจารณาตอนนี้ (Review Now)

กรอกเกณฑ์การให้คะแนน

หากภารกิจมีการแนบเกณฑ์การให้คะแนนไว้ คุณเพียงแค่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ให้คะแนนที่แนบไว้สำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการเสร็จสิ้น ดูเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ลิงค์ แสดงเกณฑ์การให้คะแนน (Show Rubric) [1] แล้วกรอกคะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์ในคอลัมน์ คะแนน (Points) [2] คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละส่วนจะเป็นการกำหนดคะแนนรวมสำหรับภารกิจ [3]

เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกที่ปุ่ม บันทึกความเห็น (Save Comment) [4]

เพิ่มความเห็นการพูดคุย

หากภารกิจของคุณไม่มีเกณฑ์การให้คะแนน คุณจะต้องเพิ่มความเห็นอย่างน้อยหนึ่งความเห็น คุณไม่สามารถดูผลตอบรับที่มีอยู่ที่ส่งโดยผู้เรียนอื่นหรือผู้สอน

พิมพ์ความเห็นในฟิลด์ความเห็น [1] แสดงความคิดเห็นสำหรับสื่อ [2] หรือแนบไฟล์ [3] คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [4]

ยืนยันความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่เสร็จสิ้น

ยืนยันความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่เสร็จสิ้น

ข้อความจะปรากฏในการพูดคุยของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ทำการยืนยันความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ: คุณอาจต้องรีเฟรชเบราเซอร์ของคุณเพื่อดูว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่