ฉันจะดูเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการพูดคุยที่มีการให้เกรดของฉันได้อย่างไร

ผู้สอนของคุณอาจใส่เกณฑ์การให้คะแนนเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยที่มีการให้เกรด เกณฑ์การให้คะแนนคือชุดเกณฑ์พิจารณาที่ผู้สอนของคุณจะใช้ในการให้เกรดการพูดคุยของคุณ ก่อนการส่งการพูดคุยของคุณ คุณสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินงานของคุณเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพูดคุยของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สอน

หมายเหตุ: การพูดคุยที่มีการให้เกรดบางส่วนเท่านั้นที่อาจมีเกณฑ์การให้คะแนน

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เปิดการพูดคุย

คลิกชื่อของการพูดคุยที่มีการให้เกรด

แสดงเกณฑ์การให้คะแนน

แสดงเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกลิงค์แสดงเกณฑ์การให้คะแนน (Show Rubric) [2]

หมายเหตุ: หากลิงค์แสดงเกณฑ์การให้คะแนนไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าไม่มีเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการพูดคุยของคุณ

แสดงเกณฑ์การให้คะแนนในการปรับรูปแบบการพูดคุย

แสดงเกณฑ์การให้คะแนนในการปรับรูปแบบการพูดคุย

แสดงเกณฑ์การให้คะแนนใน การปรับรูปแบบการพูดคุย (Discussions Redesign) โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกลิงค์แสดงเกณฑ์การให้คะแนน (Show Rubric) [2]

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการพูดคุยที่มีการให้เกรด

เกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วยเกณฑ์พิจารณา [1] คะแนนประเมิน [2] และค่าคะแนนเต็ม [3] เกณฑ์พิจารณาของเกณฑ์การให้คะแนนอาจประกอบคะแนนประเมินต่าง ๆ กันห้าชุดและค่าคะแนนเฉพาะ

ดูรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

ดูรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

หากเกณฑ์พิจารณาครอบคลุมรายละเอียดแบบยาวพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิงค์ ดูรายละเอียดแบบยาว (view longer description) [1]

เกณฑ์การให้คะแนนอาจครอบคลุมผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับบทเรียนด้วย [2] ผลลัพธ์จะถูกระบุด้วยหมายเหตุกำกับเล็ก ๆ และใช้เพื่อประเมินความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ในบทเรียน ผลลัพธ์ยังแสดงเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับผลลัพธ์หรือจำนวนคะแนนที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวัง ผู้สอนของคุณอาจอนุญาตให้คุณดูผลลัพธ์ในเกรดของบทเรียนได้