จะดูกลุ่มทั้งหมดในบทเรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถดูกลุ่มใด ๆ ก็ได้ที่ผู้สอนหรือผู้เรียนรายอื่นเพิ่มคุณไว้เป็นสมาชิก รวมทั้งกลุ่มสมัครเองที่เปิดไว้ในบทเรียนของคุณ

เรียนรู้วิธีการดูกลุ่มที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

หมายเหตุ: หากผู้สอนขของคุณปิดใช้งานลิงค์ บุคคล (People) ไว้ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คุณจะสามารถดูข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วมเท่านั้น

เปิดกลุ่ม

คลิกที่ปุ่ม กลุ่ม (Groups) [1]

หรือเปิดกลุ่มของคุณจากเมนู ตัวเลือก (Options) โดยคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [2] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ดูกลุ่มผู้ใช้ (View User Groups) [3]

ดูกลุ่มบทเรียน (Course Groups)

ดูกลุ่มบทเรียน (Course Groups)

ดูกลุ่มที่มีในบทเรียนของคุณ แต่ละกลุ่มจะแสดงชื่อของกลุ่มและจำนวนสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว

หากมีกลุ่มสมัครเข้าร่วมเอง คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าร่วม (Join) [1] หรือสามารถสลับกลุ่มภายในชุดกลุ่มโดยคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนเป็น (Switch To) [2]

หากคุณอยู่ในกลุ่มที่สมัครเองอยู่แล้ว คุณสามารถออกจากกลุ่มโดยคลิกที่ปุ่ม ออก (Leave) [3]

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถออกจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มสมัครเองได้

ดูกลุ่มผู้นำของผู้เรียน (Student Leader Groups)

ดูกลุ่มผู้นำของผู้เรียน (Student Leader Groups)

หากคุณได้รับเชิญให้เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้เรียนและดูแลกลุ่ม, ลิงค์ จัดการ (Manage) จะปรากฏขึ้น

ดูรายการ เยี่ยมชมกลุ่ม

ดูรายการ เยี่ยมชมกลุ่ม

หากคุณเป็นสมาชิกกลุ่มในปัจจุบัน ลิงค์ เยี่ยมชม (Visit) จะปรากฏขึ้น ใช้งานหน้าหลัก (Home) ของกลุ่มและเมนูการสืบค้นเนื้อหาของกลุ่ม (Group Navigation) โดยเข้าไปที่กลุ่มที่ต้องการ

ดูสมาชิกในกลุ่ม (Group Members)

ดูสมาชิกในกลุ่ม (Group Members)

ดูว่าผู้เรียนใดที่ได้รับมอบหมายไปยังกลุ่มโดยคลิกที่ใดก็ได้ในกลุ่ม [1] ชื่อของผู้เรียนจะปรากฏขึ้นในรายการแบบเพิ่มรายละเอียด [2]

ไอคอนบุคคลจะปรากฏขึ้นติดกับผู้นำกลุ่มของผู้เรียน[3]