จะดูกลุ่มทั้งหมดในบทเรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถดูกลุ่มใด ๆ ก็ได้ที่ผู้สอนเพิ่มคุณไว้เป็นสมาชิก รวมทั้งกลุ่มสมัครเองที่เปิดไว้ในบทเรียนของคุณ

เรียนรู้วิธีการดูกลุ่มที่คุณลงทะเบียนได้ง่าย ๆ

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ดูกลุ่ม (Groups)

ดูกลุ่ม (Groups)

คลิกที่แท็บ กลุ่ม (Groups)

ดูกลุ่ม (Groups) จาก เมนูค่าปรับตั้ง (Settings Menu)

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานกลุ่มผู้ใช้ (User Groups) ของคุณผ่านเมนูค่าปรับตั้ง (Settings) คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ดูกลุ่มผู้ใช้ (View User Groups) [2]

ดูกลุ่มบทเรียน (Course Groups)

ดูกลุ่มบทเรียน (Course Groups)

ดูกลุ่มที่มีในบทเรียนของคุณ แต่ละกลุ่มจะแสดงชื่อของกลุ่มและจำนวนสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว

หากมีกลุ่มที่สมัครได้เองให้เข้าร่วม คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มโดยคลิกที่ลิงค์เข้าร่วม [1] หรือสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้โดยคลิกที่ลิงค์เปลี่ยนเป็น [2]

หากคุณอยู่ในกลุ่มสมัครได้เองอยู่แล้ว คุณสามารถ ออกจากกลุ่มโดยคลิกที่ลิงค์ออก [3]

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถออกจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มสมัครเองได้

ดูกลุ่มผู้นำของผู้เรียน (Student Leader Groups)

ดูกลุ่มผู้นำของผู้เรียน (Student Leader Groups)

หากคุณได้รับเชิญให้เป็นผู้นำของผู้เรียนและจัดการกลุ่ม,ลิงค์ จัดการ (Manage) จะปรากฏขึ้นติดกับชื่อของกลุ่ม

ดูสมาชิกในกลุ่ม (Group Members)

ดูสมาชิกในกลุ่ม (Group Members)

ดูผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้กับกลุ่มโดยคลิกที่ชื่อของกลุ่มดังกล่าว [1] ชื่อของผู้เรียนจะปรากฏขึ้นในรายการแบบเพิ่มรายละเอียด [2]