จะใช้รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับบทเรียนทั้งหมดของฉันในแผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการสำหรับผู้เรียนได้อย่างไร

แผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการจะแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดสำหรับบทเรียนในมุมมองแยกหัวข้อเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานในบทเรียนทั้งหมดของคุณได้อย่างสะดวก รายการสิ่งที่ต้องทำจะมีรายการสิ่งที่ต้องทำแบบให้เกรดและไม่ให้เกรดที่ผู้สอนของคุณกำหนดไว้สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับบทเรียน นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มและดูรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเองได้จากในแผงข้อมูล แผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการยังแสดงกิจกรรมในปฏิทินและประกาศต่าง ๆ สำหรับบทเรียน

หมายเหตุ:

 • แผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการไม่ครอบคลุมรายการโปรดสำหรับบทเรียนและจะแสดงรายการทั้งหมดตามวันที่ ID บทเรียน วันครบกำหนดและเวลาครบกำหนด
 • รายการสิ่งที่ต้องทำยังสามารถเรียกดูได้จากแผงข้อมูลมุมมองการ์ดและแผงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด

เปิดมุมมองแบบแสดงรายการ

เปิดแผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกตัวเลือก มุมมองแบบแสดงรายการ [2]

หมายเหตุ: แผงข้อมูลของคุณอาจปรับค่าเริ่มต้นเป็นมุมมองแบบแสดงรายการตามค่าปรับตั้งจากสถาบันของคุณ

ดูมุมมองแบบแสดงรายการ

แผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบัน [1]

ดูวันที่ก่อนหน้าและในอนาคตโดยเลื่อนขึ้นและลงในหน้าเพจ [2]

ย้อนกลับไปที่รายการสิ่งที่ต้องทำในวันปัจจุบันอย่างรวดเร็วโดยคลิกที่ปุ่ม วันนี้ [3]

สืบค้นรายการก่อนหน้าที่มีกิจกรรมใหม่อย่างรวดเร็วโดยคลิกที่ปุ่ม กิจกรรมใหม่ [4]  

ดูรายละเอียดรายการ

หากมีหลายบทเรียนที่มีรายการสิ่งที่ต้องทำในวันที่เดียวกัน บทเรียนจะถูกจัดแสดงตามชื่อบทเรียนและรายการจะจัดแสดงตามกำหนดเวลา [1]

รายการแบบให้เกรดจะแสดงค่าคะแนนสำหรับรายการแบบให้เกรด [2]

รายการสิ่งที่ต้องทำจะมีไอคอนแสดงประเภทรายการได้แก่

 • ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง [3]
 • กิจกรรมในปฏิทิน [4]
 • ประกาศ [5]
 • ภารกิจ [6]
 • เพจ [7]
 • การพูดคุย [8]
 • แบบทดสอบ [9]

เปิดรายการ

สืบค้นรายการสิ่งที่ต้องทำโดยคลิกที่ชื่อรายการ [1]

ดูหน้าหลักสำหรับบทเรียนโดยคลิกที่ชื่อบทเรียน [2]

เข้าร่วมการประชุม

หากผู้สอนของคุณเพิ่มลิงค์การประชุมไปยังปฏิทินกิจกรรม คุณจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากแผงข้อมูลมุมมองแสดงรายการ

การประชุมที่ผ่านไปแล้วหรือยังไม่ได้เริ่มต้นจะแสดงปุ่ม เข้าร่วม (Join) สีเทาปรากฏขึ้นน [1]

เข้าร่วมการประชุมในปัจจุบันโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าร่วม (Join) [2]

ดูสถานะรายการและกิจกรรม

มุมมองแบบแสดงรายการจะมีฉลากกำกับและไอคอนเพื่อให้สามารถแจ้งสถานะรายการและกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

รายการที่มีกิจกรรมใหม่จะแสดงสถานะ ไม่ได้อ่าน [1] ไว้พร้อมฉลากกำกับกิจกรรม กิจกรรมใหม่อาจมีฉลากกำกับบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้

 • ให้เกรดแล้ว [2]: ผลงานจัดส่งมีการให้เกรดแล้ว
 • การตอบกลับ [3]: ประกาศหรือการพูดคุยมีการตอบกลับใหม่
 • ผลตอบรับ [4]: รายการที่ให้เกรดจะมีผลตอบรับใหม่จากผู้สอนผ่านความเห็นสำหรับผลงานจัดส่ง (ไม่แสดงผลหากผลตอบรับมีการแจ้งผ่านหมายเหตุกำกับ DocViewer เท่านั้น)

หลังจากรายการให้เกรดเกินกำหนดแล้ว รายการดังกล่าวจะแสดงสถานะ ขาดหาย [5] และฉลากกำกับ ขาดหาย [6]

รายการที่ขาดหายที่จัดส่งหลังวันครบกำหนดจะแสดงฉลากกำกับ ล่าช้า ไว้ [7]

หากผู้สอนของคุณมอบหมายภารกิจให้กับคุณใหม่ รายการดังกล่าวจะแสดงฉลากกำกับ ทำซ้ำ [8] คุณจะต้องจัดส่งภารกิจของคุณใหม่

กำกับรายการว่าเสร็จสิ้น

รายการแบบให้เกรดจะถูกกำกับอัตโนมัติว่าเสร็จสิ้นหลังจากจัดส่งแล้ว รายการที่ไม่ได้ให้เกรดสามารถกำกับว่าเสร็จสิ้นได้ด้วยตัวเอง

กำกับรายการว่าเสร็จสิ้นด้วยตัวเองโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับรายการดังกล่าว [1] ขณะกำกับรายการใดด้วยตัวเอง สถานะของรายการจะอัพเดตเมื่อคุณรีเฟรชเพจ

รายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์จะค้างอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำต่อไปเพื่อให้คุณเรียกดูได้ทุกเมื่อ ดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสิ้นแล้วโดยคลิกที่ลิงค์ แสดงรายการที่เสร็จสิ้น [2] รายการที่เสร็จสิ้นจะแสดงช่องทำเครื่องหมายการดำเนินการที่เสร็จสิ้น [3] ดูข้อมูลรายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยคลิกที่ชื่อรายการ [4] ครั้งถัดไปที่คุณรีเฟรชเพจ รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นจะถูกซ่อนไว้อีกครั้งภายในลิงค์การดำเนินการที่เสร็จสิ้นแล้ว

ดูเมนูเตือน

ดูเมนูเตือน

ดูรายการเกินกำหนดแบบให้เกรดในบทเรียนทั้งหมดของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เมนูเตือน [1] เมนู เตือน ช่วยให้คุณสามารถพิจารณาโอกาสต่าง ๆ สำหรับคุณในการปรับปรุงเกรดสำหรับบทเรียนของคุณ

ดูรายการแจ้งเตือนใหม่โดยคลิกที่ลิงค์ ใหม่ [2] คุณสามารถยกเลิกรายการแจ้งเตือนใหม่โดยคลิกที่ไอคอนลบ [3] การยกเลิกรายการแจ้งเตือนใหม่จะไม่มีผลกับสถานะ หรือเป็นการกำกับว่าเสร็จสิ้นแต่อย่างใด

ดูรายการแจ้งเตือนที่ล้มเลิกโดยคลิกที่ลิงค์ ล้มเลิกแล้ว [4]

ดูเกรด

ดูเกรดบทเรียนในปัจจุบันของคุณโดยคลิกที่ไอคอนสมุดบันทึกเกรด [1] เมนู เกรดของฉัน จะแสดงเกรดสำหรับบทเรียนในปัจจุบันของคุณ [2] คลิกที่ลิงค์ชื่อบทเรียนเพื่อดูเพจ เกรด สำหรับบทเรียนของคุณ [3]

หมายเหตุ: หากบทเรียนบางส่วนของคุณมีระยะเวลาการให้เกรด เกรดที่แสดงจะเป็นเกรดสำหรับระยะเวลาการให้เกรดปัจจุบัน

ดูรายการสิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถเพิ่มรายการ สิ่งที่ต้องทำ ของคุณเองไปยัง แผงข้อมูล รายการที่เชื่อมโยงกับบทเรียนจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการในบทเรียนและจัดเรียงตามวันครบกำหนด [1] รายการสิ่งที่ต้องทำโดยทั่วไปจะแสดงอยู่ด้านล่างบทเรียนทั้งหมดเสมอ [2] รายการสิ่งที่ต้องทำสามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยการคลิกที่ไอคอนแก้ไข [3]

เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ,โดยคลิกที่ไอคอนเพิ่มรายการ [4]

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปฏิทินเพื่อเพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ,ซึ่งจะจัดแสดงไว้ในแผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการด้วย

แก้ไขแผงข้อมูล

แก้ไขแผงข้อมูล

แก้ไขมุมมองแผงข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่เมนู ตัวเลือก