จะดูการพูดคุยในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

เพจดัชนีการพูดคุยนี้ช่วยให้คุณสามารถดูการพูดคุยทั้งหมดภายในบทเรียน

หมายเหตุ:

 • ผู้สอนของคุณอาจเลือกซ่อนลิงค์การพูดคุยในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน หากลิงค์การพูดคุยไม่พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถสืบค้นการพูดคุยได้ผ่านส่วนอื่น ๆ ของ Canvas
 • หากการพูดคุยของคุณดูแตกต่างจากสิ่งที่แสดงในบทเรียน คุณจะสามารถอ้างอิงคะแนะนำในการปรับรูปแบบการพูดคุยเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

หมายเหตุ: หากลิงค์การพูดคุยไม่มีจัดไว้ให้ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คุณสามารถสืบค้นข้อมูลการพูดคุยสำหรับบทเรียนได้จากเพจหน่วยการเรียน

ดูการพูดคุย

ดูการพูดคุย

การพูดคุยจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ได้แก่

การพูดคุย [1]: ในบทเรียนจะมีการพูดคุยอยู่ด้วย การพูดคุยจะถูกจัดเรียงจากกิจกรรมล่าสุดก่อน คุณจะเห็นหัวเรื่องสำหรับกลุ่มย่อยนี้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยภายในกลุ่มย่อยนี้  

การพูดคุยที่ปักหมุดไว้ [2]: ทั้งหมดนี้คือการพูดคุยที่ผู้สอนของคุณต้องการให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของเพจ การพูดคุย คุณจะเห็นหัวเรื่องสำหรับกลุ่มย่อยนี้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยภายในกลุ่มย่อยนี้ตาที่ผู้สอนของคุณกำหนดไว้    

ปิดสำหรับแสดงความเห็น [3]: การพูดคุยเหล่านี้ถูกปิดการแสดงความเห็นไว้ด้วยตัวเอง หรือการพูดคุยเกินกำหนดวันที่ใช้ได้จาก/ถึงแล้ว นี่เป็นการพูดคุยที่นำเสนอแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นและเรียงลำดับจากกิจกรรมล่าสุด คุณจะเห็นหัวเรื่องกลุ่มย่อยนี้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่มีการพูดคุยภายในกลุ่มย่อยนี้

ดูในการพูดคุยแยกเฉพาะ

ดูในการพูดคุยแยกเฉพาะ

การพูดคุยแต่ละส่วนจะแสดงให้ทราบว่าเป็นการพูดคุยแบบให้เกรดหรือไม่ [1] รวมทั้งชื่อการพูดคุย [2] วันที่โพสต์การตอบกลับการพูดคุยล่าสุด [3] วันครบกำหนด (ถ้ามี) [4] จำนวนโพสต์ที่ไม่ได้อ่าน/ทั้งหมดในการพูดคุย [5] และสถานะการสมัครเข้าร่วมการพูดคุยของคุณ [6]

คุณยังสามรถดูวันที่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนการพูดคุยแต่ละส่วน [7]

ไอคอนสถานะไม่ได้อ่านติดกับการพูดคุยใช้ระบุการพูดคุยที่ยังไม่ได้อ่าน [8] จำนวนโพสต์ที่ไม่ได้อ่าน/ที่มีทั้งหมดจะไม่แสดงอยู่ในการพูดคุยของกลุ่มและการพูดคุยที่ไม่มีการตอบกลับการพูดคุย [9]

นอกจากนี้ยังมีไอคอนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหากการพูดคุยแบบให้เกรดถูกกำหนดไว้สำหรับการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง [10]

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

วันที่แรกที่คุณจะเห็นคือวันที่พร้อมใช้งาน ผู้สอนของคุณสามารถใช้วันที่พร้อมใช้งานเพื่อจำกัดการตอบกลับสำหรับการพูดคุยเฉพาะช่วงวันที่ที่กำหนด วันที่พร้อมใช้งานคือช่วงเวลาที่คุณสามารถเข้าไปยังส่วนการพูดคุยได้ วันที่พร้อมใช้งานยังมีแสดงไว้ในเพจ ภารกิจ สำหรับส่วนการพูดคุยทั้งหมดที่มีวันที่พร้อมใช้งานกำหนดไว้

 • หากการพูดคุยไม่มีวันที่ระบุไว้ แสดงว่าการพูดคุยเปิดอยู่ และคุณสามารถตอบกลับการพูดคุยดังกล่าวได้ทุกเมื่อระหว่างบทเรียนของคุณ [1]  
 • หากส่วนการพูดคุยแจ้งว่า ไม่พร้อมใช้งานจนถึง [วันที่] แสดงว่าส่วนการพูดคุยถูกล็อคไว้จนกว่าจะถึงวันที่ที่กำหนด [2]
 • หากส่วนการพูดคุยแจ้งว่า ใช้ได้จนถึง [วันที่] คุณจะสามารถตอยกลับส่วนการพูดคุยดังกล่าวจนถึงวันที่ที่ระบุ [3]
 • หากส่วนการพูดคุยอยู่ในหัวข้อ ปิดสำหรับแสดงความเห็น แสดงว่าส่วนการพูดคุยดังกล่าวไม่สามารถตอบรับผลงานจัดส่งได้ [4] ส่วนการพูดคุยในกลุ่มย่อยนี้อาจแสดงเป็น ”ถูกล็อคเมื่อ [วันที่]” เพื่อระบุว่าส่วนการพูดคุยปิดสำหรับการแสดงความเห็นเมื่อใด [5]  

หมายเหตุ: หากวันที่ที่ระบุตั้งค่าเป็น 12 am วันสุดท้ายในการจัดส่งภารกิจคือเต็มวันก่อนวันที่ที่ระบุ เช่น หากภารกิจพร้อมใช้งานจนถึง 15 ธันวาคม คุณจะสามารถเข้าไปยังภารกิจดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม เวลา 11:59 pm

ดูวันครบกำหนด

วันที่ชุดที่สองคือวันครบกำหนดสำหรับส่วนการพูดคุยแต่ละส่วน [1] ทั้งนี้วันครบกำหนดจะมีผลเฉพาะกับส่วนการพูดคุยแบบให้เกรด การตอบกลับใด ๆ ไปยังส่วนการพูดคุยหลังจากวันครบกำหนดจะถูกกำกับว่าล่าช้า ผู้สอนบางส่วนอาจหักคะแนนสำหรับการตอบกลับที่ล่าช้า คุณยังสามารถตอบกลับส่วนการพูดคุยล่าช้าได้ก่อนวันที่ ใช้ได้จนถึง

ทั้งนี้วันครบกำหนดอาจอยู่ก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่พร้อมใช้งาน 

วันครบกำหนดยังครอบคลุมเวลาด้วย [2] หากผู้สอนไม่ได้ระบุเวลาครบกำหนดไว้ วันที่ที่ระบุจะแสดงกำหนดเวลาเริ่มต้นสำหรับบทเรียน

กรองส่วนการพูดคุย

มีวิธีใหม่ ๆ ไม่กี่วิธีในการคัดกรองส่วนการพูดคุย:

 1. ดูส่วนการพูดคุยทั้งหมดหรือเฉพาะที่ไม่ได้อ่านโดยเลือกตัวเลือกจากเมนูแสดงรายการ
 2. ค้นหาส่วนการพูดคุยโดยการพิมพ์ชื่อส่วนการพูดคุย ชื่อผู้ใช้หรือคำค้นหาในฟิลด์ค้นหา
 3. เริ่มการพูดคุยใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (หมายเหตุ: ผู้สอนบางรายอาจสามารถเลือกปิดใช้งานตัวเลือกนี้)
 4. แก้ไขค่าปรับตั้งการพูดคุยเพื่อกำกับโพสต์ด้วยตัวเองว่าอ่านแล้วโดยคลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้ง

เปิดการพูดคุย

ดูรายละเอียดการพูดคุยโดยคลิกที่ชื่อการพูดคุย

ดูการพูดคุยที่เปิดอยู่

ขณะเปิดให้เข้าร่วมในการพูดคุย คุณจะสามารถดูฟิลด์ ตอบกลับ ด้านล่างของหัวข้อการพูดคุย [1] ตอบกลับการพูดคุย,โดยคลิกที่ปุ่ม ตอบกลับ

ส่วนการพูดคุยยังแสดงหัวข้อการพูดคุยไว้ [2] พร้อมชื่อบุคคลที่จัดทำส่วนการพูดคุย [3]

หมายเหตุ:

 • หากการพูดคุยของคุณดูแตกต่างจากสิ่งที่แสดงในบทเรียน คุณจะสามารถอ้างอิงคะแนะนำในการปรับรูปแบบการพูดคุยเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เพจ การพูดคุย รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างพร้อมรายชื่อชอร์ตคัทแป้นพิมพ์การสืบค้นเนื้อหาโดยกด Alt+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac) พร้อม ๆ กัน

ดูการพูดคุยแบบให้เกรด

ดูการพูดคุยแบบให้เกรด

หากการพูดคุยของคุณเป็นการพูดคุยแบบให้เกรด คุณจะสามารถดูการพูดคุยลักษณะเดียวกับการพูดคุยทั่ว ๆ ไปพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่

 • รายละเอียดการพูดคุยแบบให้เกรด [1]: คะแนนและวันครบกำหนดสำหรับการพูดคุยแบบให้เกรด (ถ้ามี) ส่วนการพูดคุยแบบให้เกรดบางส่วนเท่านั้นที่อาจมีวันครบกำหนด
 • เกณฑ์การให้คะแนน [2]เกณฑ์การให้เกรดที่ผู้สอนของคุณกำหนดไว้สำหรับการพูดคุยแบบให้เกรด การพูดคุยแบบให้เกรดอาจมีเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่ก็ได้ ก่อนส่งการตอบกลับของคุณ คุณอาจต้องพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการพูดคุย

หากคุณพลาดวันครบกำหนด คุณยังสามารถส่งการตอบกลับไปยังส่วนการพูดคุยได้ก่อนวันสุดท้ายของบทเรียน หากการพูดคุยแบบให้เกรดไม่มีวันครบกำหนด คุณสามารถส่งการตอบกลับได้ทุกเมื่อก่อนวันสุดท้ายของบทเรียน

ดูการพูดคุยที่มีการตอบกลับที่กำหนด

ดูการพูดคุยที่มีการตอบกลับที่กำหนด

หากคุณไม่สามารถดูคำตอบจากผู้เรียนรายอื่น คุณอาจต้องตอบกลับก่อนสามารถเปิดดูการตอบกลับของผู้อื่นได้ หลังจากตอบกลับการพูดคุย การตอบกลับอื่น ๆ จะปรากฏขึ้นให้เห็น

ดูการพูดคุยของกลุ่ม

หากการพูดคุยเป็นการพูดคุยของกลุ่ม คุณจะถูกนำไปยังส่วนการพูดคุยในกลุ่มของคุณ

ดูการพูดคุยที่ล็อคไว้

ดูการพูดคุยที่ล็อคไว้

ขณะการพูดคุยถูกล็อคไว้ คุณจะไม่สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อการพูดคุยดังกล่าวได้ แต่คุณจะสามารถดูวันที่ที่จะเปิดการพูดคุยได้

ดูการพูดคุยแบบปิด

ดูการพูดคุยแบบปิด

สามารถปิดการพูดคุยทั้งแบบให้เกรดและไม่ให้เกรดได้ทุกเมื่อ ผู้สอนของคุณอาจแจ้งไว้ในหัวข้อรายละเอียดหรือหลักสูตรหากมีการกำหนดเวลาการพูดคุยไว้สำหรับช่วงที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

หากการพูดคุยปิดสำหรับการแสดงความเห็น คุณยังสามารถดูรายละเอียดหัวข้อการพูดคุยและการตอบกลับต่าง ๆ ได้ แต่คุณจะไม่สามารถตอบกลับส่วนการพูดคุยดังกล่าวได้อีก

การพูดคุยจะใช้งานได้จนถึงวันที่ที่กำหนด หรือผู้สอนสามารถเลือกปิดหัวข้อได้ด้วยตัวเอง