ฉันจะดูความร่วมมือในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมส่วนความร่วมมือ คุณสามารถใช้งานส่วนความร่วมมือได้จาก Canvas นอกจากนี้คุณยังสามารถดูไฟล์ความร่วมมือจากในบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ของคุณที่เชื่อมโยงไว้กับประเภทความร่วมมือ (OneDrive หรือ Google Drive)

หากสถาบันของคุณให้สิทธิ์อนุญาต คุณสามารถจัดทำความร่วมมือในบทเรียนได้ ผู้สอนของคุณสามารถดูความร่วมมือที่คุณจัดทำได้เสมอ ส่วนผู้เรียนคนอื่น ๆ จะสามารถดูได้เฉพาะความร่วมมือที่แชร์กับพวกเขาเท่านั้น หากผู้สอนของคุณเพิ่มคุณในกลุ่มบทเรียน คุณสามารถจัดทำความร่วมมือภายในกลุ่มได้ตลอดเวลา

คุณสามารถเลือกรับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือในค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของ Canvas

หมายเหตุ: เพจความร่วมมือ (Collaborations) ของคุณอาจไม่ตรงกับภาพที่แสดงในบทเรียนนี้ ขึ้นอยู่กับค่าปรับแต่งของสถาบันของคุณ อย่างไรก็ตาม การใช้งานของเพจยังคงเหมือนเดิม

เปิดความร่วมมือ

เปิดความร่วมมือ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ความร่วมมือ (Collaborations)

ดูความร่วมมือ

เพจความร่วมมือ (Collaborations) จะแสดงความร่วมมือทั้งหมดที่คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม สำหรับแต่ละความร่วมมือ คุณสามารถดูชื่อของความร่วมมือ [1] รายละเอียด [2] บุคคลผู้ที่จัดทำความร่วมมือ [3] และวันที่และเวลาที่จัดทำความร่วมมือ [4]

เพิ่มความร่วมมือ

หากคุณมีสิทธิ์อนุญาต สถาบันของคุณอาจอนุญาตให้คุณจัดทำความร่วมมือในบทเรียนของคุณ

จัดทำความร่วมมือใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มความร่วมมือใหม่ (Start a new collaboration)

คุณสามารถ จัดทำความร่วมมือกับ Google Drive หรือ จัดทำความร่วมมือกับ Microsoft Office 365 ขึ้นอยู่กับค่าปรับแต่งของสถาบันของคุณ

หากเพจความร่วมมือของคุณไม่ตรงกับภาพที่แสดงในบทเรียนนี้ คุณยังสามารถจัดทำความร่วมมือกับ Google Docs ได้

เปิดความร่วมมือ

เปิดความร่วมมือ

เปิดความร่วมมือโดยคลิกที่ชื่อของส่วนความร่วมมือ

หมายเหตุ: ความร่วมมือจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ คุณอาจถูกร้องขอให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูไฟล์

สืบค้นข้อมูลความร่วมมือ (Collaborations)

สืบค้นข้อมูลความร่วมมือ (Collaborations)

สืบค้นไฟล์ข้อมูลโดยคุณอาจต้องให้อนุญาต Canvas ในการสืบค้น Google Drive หรือบัญชี OneDrive ของคุณ

รวมไฟล์โดยคลิกที่ รวม (Join) [1]

สลับบัญชีผู้ใช้โดยคลิกที่ปุ่ม สลับบัญชีผู้ใช้ (Switch account) [2]

ดูไฟล์

ดูไฟล์ใน Google Drive หรือ OneDrive