cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ได้โดยใช้เมนู ช่วยเหลือ เมนู ช่วยเหลือ (Help) จะสร้างรายการแหล่งทรัพยากรที่จะช่วยคุณเกี่ยวกับ Canvas Canvas จะแสดงลิงค์ตามบทบาทในการลงทะเบียนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้เรียนที่มีบทบาทเป็นผู้สอนอยู่ในบทเรียนหนึ่ง เมนู ช่วยเหลือ นั้นก็จะแสดงลิงค์ที่มีให้สำหรับผู้เรียนและผู้สอน

บทนี้จะได้กล่าวสรุปถึงลิงค์สำหรับความช่วยเหลือเริ่มต้นที่อาจมีให้อยู่ในเมนู ช่วยเหลือ สำหรับสถาบันของคุณ อย่างไรก็ตาม สถาบันของคุณสามารถปรับแต่งเมนู ช่วยเหลือ ของ Canvas เพื่อซ่อนลิงค์ที่มีให้เริ่มต้นและจัดทำลิงก์ที่กำหนดเป็นแหล่งทรัพยากรเองได้

หมายเหตุ: อาจไม่มีเมนู ช่วยเหลือ ให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

เปิดช่วยเหลือ

เปิดช่วยเหลือ

ที่ด้านล่างของการสืบค้นส่วนกลาง ให้คลิกลิงค์ ช่วยเหลือ (Help)

หมายเหตุ: ชื่อลิงค์ความช่วยเหลือและไอคอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

ค้นหาในคู่มือ Canvas

ค้นหาในคู่มือ Canvas

ลิงค์ ค้นหาในคู่มือ Canvas (Search the Canvas Guides) จะช่วยคุณ ค้นหาข้อมูลในเอกสารของ Canvas เกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน Canvas

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ลิงค์ แหล่งทรัพยากรของ Canvas ช่วง COVID-19 (COVID-19 Canvas Resources) จะให้ผู้ใช้สามารถดูเคล็ดลับในการเรียนออนไลน์โดยใช้ Canvas ได้

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ลิงค์ คู่มือการประชุมสำหรับห้องเรียนทางไกล (Conference Guides for Remote Classrooms) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงคู่มือและแหล่งทรัพยากรสำหรับการใช้การประชุมทางเว็บในห้องเรียนทางไกลและหลักสูตรออนไลน์ อาจไม่มีลิงค์นี้ปรากฏอยู่ในเมนู ช่วยเหลือ ของ Canvas ของคุณ

แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหา

ลิงค์ รายงานปัญหา (Report a Problem) จะช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหาต่าง ๆ ใน Canvas ได้

คุณอาจหาคำตอบได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาในคู่มือ Canvas แต่ถ้าคุณไม่พบคำตอบ คุณสามารถส่งตั๋ว (Ticket) และรับความช่วยเหลือได้

ส่งตั๋วรับบริการ

ส่งตั๋วรับบริการ

ในช่องหัวเรื่อง (Subject) [1] ให้ป้อนหัวเรื่องสำหรับตั๋วของคุณ

ในช่องคำอธิบาย (Description) [2] ให้อธิบายปัญหาที่คุณพบใน Canvas โปรดให้รายละเอียดมากที่สุดเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา หากคุณส่งตั๋วบ่อย คุณอาจต้องการใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอเพื่อจัดทำลิงค์ออนไลน์ไปยังรูปภาพหรือจัดทำบทสรุปแบบวิดีโอ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สะดวกในการใช้ลิงค์ออนไลน์ คุณสามารถส่งไฟล์แนบได้ในภายหลัง หากจำเป็น และเมื่อคุณส่งตั๋วแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจากทีมสนับสนุน คุณสามารถตอบกลับอีเมลพร้อมไฟล์แนบใด ๆ ได้ตามต้องการ

ในเมนูแสดงรายการแบบดึงลง [3] ให้เลือกข้อความที่อธิบายถึงผลกระทบของปัญหาที่มีต่อคุณได้ดีที่สุด:

  • แค่คำถาม ความเห็น แนวคิดหรือข้อเสนอแนะทั่ว ๆ ไป
  • ฉันต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่เร่งด่วนอะไร
  • บางอย่างไม่ครบถ้วน แต่ฉันสามารถจัดการได้ในตอนนี้
  • ฉันไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะได้รับการติดต่อกลับจากคุณ
  • กรณีฉุกเฉินที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกปุ่ม ส่งตั๋ว (Submit Ticket) [4]

คุณจะได้รับการตอบกลับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางการช่วยเหลือของสถาบันของคุณ

ถามคำถามกับผู้สอนของคุณ

ถามผู้สอนของคุณ (ผู้เรียน)

ลิงค์ ถามผู้สอนของคุณ (Ask Your Instructor a Question) จะให้คุณสามารถติดต่อผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนในบทเรียนที่ใช้งานอยู่ใด ๆ ได้โดยตรงจากหน้าช่วยเหลือนั้น

ส่งข้อความ

ส่งข้อความ

ในเมนูแสดงบทเรียนแบบดึงลงนั้น [1] ให้เลือกบทเรียนที่เกี่ยวพันกับคำถามของคุณ ในช่องข้อความ (Message) [2] ให้ป้อนข้อความที่จะส่งให้ผู้สอนของคุณ

เมื่อป้อนเสร็จ ให้คลิกปุ่ม ส่งข้อความ (Submit Message) [3] การตอบกลับจะถูกส่งไปยังกล่องการสนทนา (Conversations) ของคุณ หากบทเรียนของคุณมีผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนมากกว่าหนึ่งราย ข้อความของคุณจะถูกส่งเป็นข้อความกลุ่มไปยังผู้สอน/ผู้ช่วยสอนทุกรายในบทเรียนนั้น

ถามชุมชน

ถามชุมชน

ลิงค์ ถามชุมชน (Ask the Community) จะให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอน ผู้ช่วยสอน หรือผู้ออกแบบสามารถทำงานร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของชุมชน Canvas เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง พื้นที่ค้นหาคำตอบในชุมชน Canvas

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

ลิงค์ เสนอความคิดที่น่าสนใจ (Submit a Feature Idea) จะให้คุณสามารถส่งความคิดที่น่าสนใจต่าง ๆ ไปให้ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังพื้นที่ความคิดที่น่าสนใจในชุมชน Canvas

แสดงทัวร์ต้อนรับ

แสดงทัวร์ต้อนรับ

ลิงค์ แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) จะแสดงวิธีค้นหาบทเรียน ติดต่อผู้สอน และดาวน์โหลดแอพสำหรับผู้เรียน

Was this article helpful? Yes No






If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback