ฉันจะใช้เพจบุคคล (People) ในบทเรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

บุคคล (People) ใช้ระบุผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในบทเรียน

หมายเหตุ:

  • คอลัมน์กลุ่มย่อย (Section) อาจซ่อนอยู่ในบทเรียนของคุณ
  • หาก บุคคล (People) ไม่พร้อมใช้งานในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) แสดงว่าผู้สอนของคุณซ่อนลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนไว้

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ดูบุคคล

ดูบุคคล

จากบุคคล (People) ผู้เรียนสามารถ:

  1. ดูผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าร่วมในบทเรียนนี้รวมถึงผู้ที่กำลังรอการลงทะเบียนบทเรียน
  2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาบุคคลที่เฉพาะเจาะจง
  3. ใช้เมนูแสดงรายการเพื่อกรองผู้ใช้จากบทบาท ตัวกรองจะแสดงจำนวนผู้ใช้ในบทบาทแต่ละประเภท [เช่น ผู้เรียน, TA]
  4. ใช้เมนูแสดงรายการเพื่อดูกลุ่มผู้ใช้หรือบริการที่ลงทะเบียนในบทเรียน

ค้นหาผู้ใช้

ค้นหาผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงโดยเริ่มพิมพ์ชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ค้นหา [1] ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะแสดงไว้ด้านล่าง [2]

กรองผู้ใช้จากบทบาท

กรองผู้ใช้จากบทบาท

ใช้เมนูแสดงรายการ บทบาท (Roles) เพื่อดูจำนวนผู้ใช้สำหรับบทบาทแต่ละประเภท

ดูผู้ใช้

ดูผู้ใช้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงในบทเรียนโดยคลิกที่ชื่อของผู้ใช้

การคลิกชื่อของคุณเองจะทำให้สามารถสืบค้นเกรดของคุณได้ คุณสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนของคุณเอง  

ดูรายละเอียดผู้ใช้

คุณสามารถดูรายละเอียดใด ๆ ที่ผู้ใช้ได้รวบรวมไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ได้โดยตรง

หากสถาบันของคุณรองรับคุณสมบัติโพรไฟล์ (Profiles) เพจนี้จะแสดงผลแตกต่างไปเล็กน้อย คุณสามารถดูข้อมูลโพรไฟล์ของผู้ใช้ที่มีได้

รายงานภาพโพรไฟล์

รายงานภาพโพรไฟล์

หากสถาบันของคุณรองรับภาพโพรไฟล์และภาพโพรไฟล์ของผู้ใช้ไม่เหมาะสม คุณสามารถรายงานภาพดังกล่าวไปยังสถาบันของคุณได้โดยการคลิกลิงค์ รายงานภาพที่ไม่เหมาะสม (Report inappropriate picture) [1]

หากสถาบันของคุณรองรับคุณสมบัติโพรไฟล์ (Profiles) คุณสามารถรายงานภาพได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ภาพแล้วคลิกที่ไอคอนหมายเหตุกำกับ [2]

ดูกลุ่มผู้ใช้

ดูกลุ่มผู้ใช้

ดู กลุ่มผู้ใช้ (User Groups), โดยคลิกที่แท็บ กลุ่ม (Groups)

ดูกลุ่มผู้ใช้ในค่าปรับตั้ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานกลุ่มผู้ใช้ (User Groups) ของคุณผ่านเมนูค่าปรับตั้ง (Settings) คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ดูกลุ่มผู้ใช้ (View User Groups) [2]

ดูบริการที่ลงทะเบียนไว้

ดูบริการที่ลงทะเบียนไว้

ดูบริการที่ลงทะเบียนไว้สำหรับแต่ละบุคคลในบทเรียน โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ดูบริการที่ลงทะเบียนไว้ (View Registered Services) [2] หากมีผู้ลงทะเบียนบัญชีโซเชียลมีเดียใน Canvas คุณจะเห็นรายการบริการดังกล่าวและสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวผ่านไซต์โซเชียลมีเดียที่พวกเขาลงทะเบียนไว้ เรียนรู้วิธีการเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริการทางเว็บใน Canvas