ฉันจะใช้อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) ในฐานะผู้เข้าร่วมได้อย่างไร

เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้เข้าร่วมแล้ว อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) จะมีเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุมได้ ผู้เรียนที่เข้าร่วมการประชุมที่เริ่มต้นโดยบุคคลอื่นจะถือว่าเป็นผู้เข้าร่วม

คุณอาจเริ่มการประชุมหรือได้รับบทบาทเป็นผู้นำเสนอหรือผู้ดูแล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) ในฐานะผู้ควบคุมเนื้อหาหรือผู้นำเสนอ

อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) จะแสดงโดยใช้ระบบการประชุม HTML5 ของ BigBlueButton คู่มือนี้ระบุภาพรวมพื้นฐานของอินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานเฉพาะอย่างโดยดูเอกสารกำกับสำหรับผู้ใช้ HTML5 ของ BigBlueButton

ขอแนะนำให้ใช้เบราเซอร์ Chrome หรือ Firefox เพื่อใช้งานอินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) ไม่รองรับการแชร์หน้าจอบนเบราเซอร์ Safari

ดูอินเทอร์เฟซการประชุม

อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณในการควบคุมเนื้อหาและมีส่วนร่วมในผลงานนำเสนอของคุณ อินเทอร์เฟซประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้

  • เมนูผู้ใช้ [1]
  • หน้าต่างผลงานนำเสนอ [2]
  • เครื่องมือสำหรับการประชุม [3]
  • เมนูตัวเลือก [4]

ดูเมนูผู้ใช้

ดูเมนูผู้ใช้

จากเมนูผู้ใช้ (User Menu) คุณสามารถดูผู้ใช้ทั้งหมดในการประชุม [1] ผู้ใช้แต่ละรายจะถูกนำเสนอจากชื่อที่แสดงใน Canvas

นอกจากนี้คุณยังสามารถแชทกับผู้เข้าร่วมการประชุมและร่วมเขียนหมายเหตุที่แชร์ได้ เปิดแชทการประชุมโดยคลิกที่ลิงค์แชทสาธารณะ (Public Chat) [2] เปิดหมายเหตุแบบแชร์โดยคลิกที่ลิงค์หมายเหตุที่แชร์ (Shared Notes) [3]

เมนูผู้ใช้ (User Menu) จะเปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น ปิดเมนูผู้ใช้โดยคลิกที่ไอคอนเมนูผู้ใช้ [4]

ดูหน้าต่างผลงานนำเสนอ

หน้าต่างผลงานนำเสนอ (Presentation) จะแสดงผลงานนำเสนอที่ถูกอัพโหลดโดยผู้ควบคุมเนื้อหาหรือผู้นำเสนอ [1] หากกำลังบันทึกการประชุม เวลาในการบันทึกจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ [2]

หน้าต่างผลงานนำเสนอ (Presentation Window) ยังมีเครื่องมือหลายอย่างที่ควบคุมวิธีที่คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) [3] ออกจากหรือเข้าร่วมการประชุมเสียงโดยคลิกที่ปุ่ม เสียง (Audio) [4]

เปิดใช้งานเว็บแคมของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เว็บแคม (Webcam) [5] หากเว็บแคมถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถซ่อนหน้าต่างผลงานนำเสนอและแสดงเฉพาะเว็บแคมโดยการคลิกที่ไอคอนซ่อน [6]

ดูเครื่องมือทำหมายเหตุกำกับ

ดูเครื่องมือทำหมายเหตุกำกับ

หากผู้ควบคุมเนื้อหาอนุญาต ผู้เข้าร่วมสามารถใช้เครื่องมือเพื่อใส่หมายเหตุกำกับในหน้าต่างการนำเสนอ ใช้ดินสอวาดในหน้าต่างผลงานนำเสนอโดยคลิกที่ไอคอนดินสอ [1]

หากต้องการดูเครื่องมือทำหมายเหตุกำกับทั้งหมด ให้คลิกที่ไอคอนดินสอค้างไว้ นอกจากเครื่องมือดินสอแล้ว คุณยังสามารถจัดทำหมายเหตุกำกับแบบข้อความ [2] หมายเหตุกำกับแบบเส้น [3] หรือคำหมายเหตุกำกับแบบรูปทรง [4]

แพนดูเอกสารที่ซูมเข้าโดยคลิกที่ไอคอนแพน [5]

ปรับความหนาของหมายเหตุกำกับโดยคลิกที่ไอคอน ความหนา [6] เปลี่ยนสีของหมายเหตุกำกับโดยคลิกที่ไอคอนสี [7]

เลิกทำหมายเหตุกำกับโดยคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ (Undo) [8] ลบหมายเหตุกำกับที่คุณจัดทำขึ้นโดยคลิกที่ไอคอนลบ [9]

เปิดใช้งานฟังก์ชั่นป้องกันสัญญาณอินพุทจากฝ่ามือโดยคลิกที่ไอคอนป้องกันสัญญาณอินพุทจากฝ่ามือ [10]

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถดูเครื่องมือทำหมายเหตุกำกับได้ แสดงว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมของคุณ

เปิดเมนูตัวเลือก

เปิดเมนูตัวเลือก

เปิดเมนูตัวเลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก [1]

ดูการประชุมในโหมดเต็มหน้าจอโดยคลิกที่ลิงค์ ทำให้เต็มหน้าจอ (Make fullscreen) [2]

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซโดยคลิกที่ลิงค์ เกี่ยวกับ (About) [3]

ดูข้อมูลแนะนำโดยคลิกที่ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help) [4]

ดูปุ่มลัดโดยคลิกที่ลิงค์ ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard shortcuts) [5]

ออกจากการประชุมโดยคลิกที่ลิงค์ ออกจากการประชุม (Leave meeting) [6]

ดูเมนูค่าปรับตั้ง

ดูเมนูค่าปรับตั้ง

เปิดเมนูค่าปรับตั้ง (Settings) โดยคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

จัดการค่าปรับตั้งแอพพลิเคชั่น

จัดการค่าปรับตั้งแอพพลิเคชั่น

จัดการค่าปรับตั้งแอพพลิเคชั่นโดยคลิกที่ลิงค์ แอพพลิเคชั่น (Application) [1]

จัดการแอนิเมชั่นที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้กำลังพูดโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิดแอนิเมชั่น (Animations) [2]

จัดการฟิลเตอร์เสียงของไมโครโฟนโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด ฟิลเตอร์เสียงสำหรับไมโครโฟน (Audio Filters for Microphone) [3]

เลือกภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ภาษาของแอพพลิเคชั่น (Application Language) [4]

ปรับขนาดแบบอักษรโดยคลิกที่ปุ่ม ลด (Decrease) หรือ เพิ่ม (Increase) [5]

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลโดยคลิกที่ลิงค์ การแจ้งข้อมูล (Notifications) [1]

จัดการการแจ้งเตือนการแชทโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เสียงเตือนข้อความแชท (Chat Message Audio Alerts) [2] และ แจ้งเตือนป๊อปอัพ (Popup Alerts) [3]

จัดการการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมสำหรับผู้ใช้โดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เสียงเตือนเข้าร่วมของผู้ใช้ (User Join Audio Alerts) [4] และ แจ้งเตือนป๊อปอัพ (Popup Alerts) [5]

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนการแชททำงานเฉพาะภายในเบราเซอร์เดียวกับที่เปิดอินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences)

จัดการค่าปรับตั้งการบันทึกข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการบันทึกข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ลิงค์การบันทึกข้อมูล (Data savings) [1]

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเว็บแคมของคุณโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เปิดใช้งานเว็บแคม (Enable webcams) [2]

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแชร์เดสก์ทอปโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เปิดใช้งานการแชร์เดสก์ทอป (Enable desktop sharing) [3]