จะจัดทำไฮเปอร์ลิงค์จาก Microsoft Office 365 ใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากบทเรียนของคุณเปิดใช้งาน Microsoft Office 365 ไว้ คุณสามารถจัดทำเอกสาร สไลด์นำเสนอหรือสเปรดชีทจาก OneDrive ของคุณ แล้วจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเอกสารดังกล่าวได้จากทุกที่โดยใช้ Rich Content Editor ใน Canvas คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

เมื่อมีการเชื่อมโยงไฟล์ใน Rich Content Editor ลิงค์จะแสดงชื่อจริงของไฟล์ ชื่อไฟล์ของคุณจะต้องถูกต้องก่อนทำการเชื่อมโยงไฟล์

หมายเหตุ: 

  • หากคุณไม่สามารถดูตัวเลือก Microsoft Office 365 จาก Editor LT1 Tools คุณยังสามารถผนวกไฟล์ของคุณโดย จัดทำไฮเปอร์ลิงค์หรือเผยแพร่เนื้อหา Microsoft Office 365 ของคุณทางเว็บและวางรหัสข้อมูลสำเร็จรูปไว้ในHTML editor
  • ไฟล์ PDF ที่เพิ่มผ่าน MIcrosoft Office 365 ที่ไม่สามารถแสดงตัวอย่างใน Sharepoint จะไม่รองรับการแสดงตัวอย่างใน Canvas ดูตัวอย่างไฟล์ PDF โดยคุณจะต้องเพิ่มไฟล์ไปยังบทเรียนแล้วเชื่อมโยงกันใน Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการใช้งานหนึ่งในคุณสมบัติ Canvas ที่รองรับ Rich Content Editor

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เปิดแอพ

เปิดแอพ

คุณสามารถดูรายการเครื่องมือจากภายนอกได้จากแถบเมนู คลิกที่ลิงค์ เครื่องมือ (Tools) [1] ไปที่ตัวเลือก แอพ (Apps) [2] แล้วเลือกตัวเลือก ดูทั้งหมด (View All) [3]

หรือคุณสามารถดูแอพของคุณได้จากแถบเครื่องมือ จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ไอคอนแอพ [4]

หมายเหตุ: ดูไอคอนแอพโดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [5]

ดูแอพที่ใช้ล่าสุด

ดูแอพที่ใช้ล่าสุด

หากคุณเคยใช้แอพจากภายนอกจาก Rich Content Editor ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเปิดแอพที่ใช้ล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว

ดูแอพที่ใช้ล่าสุดโดยคลิกที่ไอคอนแอพ [1] แล้วเลือกแอพที่คุณต้องการเปิด [2]

ดูแอพทั้งหมดโดยคลิกที่ลิงค์ ดูทั้งหมด (View All) [3]

เปิด Microsoft Office 365 ขึ้นมา

เปิด Microsoft Office 365 ขึ้นมา

คลิกที่ลิงค์ Microsoft Office 365 [1]

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองตัวเลือกเมนูโดยใช้ฟิลด์ ค้นหา (Search) [2]

หมายเหตุ: หากลิงค์ Microsoft Office 365 ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่า LTI อาจไม่ได้เปิดใช้งานในบทเรียนของคุณ คุณสามารถรวมไฟล์ของคุณโดยการจัดทำไฮเปอร์ลิงค์หรือเผยแพร่เนื้อหาของคุณทางเว็บหรือโดยการวางชุดข้อมูลสำเร็จ (embed code) ใน HTML editor

แนบไฟล์

ระบุตำแหน่งไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับชื่อไฟล์ [1] คลิกที่ปุ่ม แนบไฟล์ (Attach File) [2]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor ในการพูดคุย (Discussions) ปุ่มบันทึก (Save) อาจปรากฏเป็นปุ่มโพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา