ฉันจะอัพโหลดไฟล์ไปยังไฟล์ผู้ใช้หรือไฟล์กลุ่มได้อย่างไร

คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งไฟล์ผู้ใช้และไฟล์กลุ่ม ไฟล์สามารถใช้สำหรับภารกิจ การตอบกลับการพูดคุยและเอกสารแนบในการพูดคุย นอกจากนี้ ไฟล์ในไฟล์ผู้ใช้หรือไฟล์กลุ่มสามารถผนวกใน Canvas ได้เสมอโดยใช้ Rich Content Editor

เรียนรู้วิธีการเพื่อระบุไฟล์ผู้ใช้และไฟล์กลุ่มของคุณ

หมายเหตุ:

  • สำหรับผลงานจัดส่งภารกิจ คุณสามารถอัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเลือกไฟล์ที่อัพโหลดไปยังไฟล์ผู้ใช้ของคุณก่อนหน้านี้ หากคุณเลือกไฟล์ที่อัพโหลดก่อนหน้านี้ คุณสามารถลบไฟล์หลังจากที่ส่งแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมในไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
  • Canvas ไม่รองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดมากกว่า 5 GB
  • ไฟล์กลุ่มจะถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติเมื่ออัพโหลดไปยังกลุ่ม

อัพโหลดไฟล์

ในไฟล์ผู้ใช้หรือไฟล์กลุ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม อัพโหลด (Upload)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

คลิกชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลด [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

อัพโหลดไฟล์ผ่านการลากและวาง

อัพโหลดไฟล์ผ่านการลากและวาง

เว็บเบราเซอร์บางตัวมีคุณสมบัติที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มไฟล์ได้โดยการลากและการวางไฟล์อย่างง่าย ๆ จากหน้าต่างไฟล์ไปยังคลังไฟล์ Canvas โดยตรง คลิกชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม [1] แล้วลากไฟล์ไปยังเบราเซอร์ที่เปิดอยู่ของคุณ [2] ไฟล์ของคุณจะอัพโหลดโดยอัตโนมัติ

แทนที่ไฟล์ซ้ำซ้อน

แทนที่ไฟล์ซ้ำซ้อน

หากมีไฟล์ที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่คุณกำลังอัพโหลดไฟล์ คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการแทนที่หรือเปลี่ยนชื่อหรือไม่

เปลี่ยนชื่อไฟล์โดยคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนชื่อ (Change Name) [1] ตัวเลือกนี้จะจัดทำสำเนาของไฟล์ซ้ำซ้อนโดยใช้ชื่อที่แตกต่างไป

แทนที่ไฟล์โดยคลิกที่ปุ่มแทนที่ (Replace) [2]

ดูความคืบหน้าการอัพโหลด

ดูความคืบหน้าการอัพโหลด

แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อติดตามความคืบหน้าของการอัพโหลดไฟล์ของคุณ

ดูไฟล์

ดูไฟล์

ดูไฟล์ใหม่ของคุณ