ฉันจะใช้ เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) จะอยู่ที่ด้านซ้ายของทุกเพจใน Canvas ลิงค์สำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) จะช่วยให้ใช้งานคุณสมบัติการใช้งานของ Canvas ที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว ลิงค์เหล่านี้จะให้สิทธิ์ใช้งานบทเรียนของคุณทั้งหมดโดยรวม โดยลิงค์ที่มีให้เริ่มต้นจะประกอบด้วยแผงข้อมูล (Dashboard) บทเรียน (Courses) กลุ่ม (Groups) ปฏิทิน (Calendar) กล่องจดหมาย (Inbox) บัญชีผู้ใช้ (User Account) และความช่วยเหลือ (Help)

อาจมีลิงค์อื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ด้วย ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งบัญชีสถาบันของคุณ  

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกแสดงแบบอักษรแบบอื่นให้บทเรียนบางส่วนของคุณ เวลาดูบทเรียนเหล่านี้อยู่ เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) จะแสดงเป็นแบบอักษรเดียวกันนั้น

ดูบัญชี

ดูบัญชี

หากต้องการดูข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [2] เมนูจะขยายออกและแสดงลิงค์สำหรับการใช้งาน ค่าปรับตั้งผู้ใช้ ค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูล ไฟล์ส่วนบุคคล และ ePortfolios (หากเปิดใช้งานไว้) หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานโพรไฟล์ (Profiles) ไว้ คุณสามารถใช้งาน โพรไฟล์ ของคุณได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลิงค์ บัญชี (Account) เพื่อออกจากระบบ Canvas ได้ด้วย

ดูแผงข้อมูล

แผงข้อมูล (Dashboard) คือเพจปลายทาง (Landing Page) หลังจากที่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ Canvas แผงข้อมูลสามารถสลับเป็นมุมมองบทเรียน มุมมองแสดงรายการหรือมุมมองกิจกรรมล่าสุด และจะแสดงการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนใน Canvas ในปัจจุบันทั้งหมด

ดูบทเรียน

ดูบทเรียน

หากต้องการดูบทเรียนต่าง ๆ ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] เมนู บทเรียน (Courses) จะแสดงรายชื่อของบทเรียนโปรดของคุณ หรือหากคุณไม่ได้เลือกบทเรียนโปรด เมนูจะแสดงบทเรียนปัจจุบันที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หากบทเรียนมีวันที่เปิดเปิดเทอม ชื่อของเทอมนั้นจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อบทเรียน

หากต้องการดูบทเรียนใด ให้คลิกที่ชื่อของบทเรียนนั้น [2] หากต้องการปรับแต่งรายการบทเรียน หรือ ดูบทเรียนของคุณใน Canvas ทั้งหมด ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียนทั้งหมด (All Courses) [3]  

ดูกลุ่ม

ดูกลุ่ม

หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในกลุ่ม (Groups) ให้ดูกลุ่มของคุณได้ในลิงค์ กลุ่ม (Groups) [1] เมนูจะขยายออกและแสดงทุกกลุ่มในบทเรียนปัจจุบันที่คุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ [2]

หากต้องการดูกลุ่มใด ให้คลิกที่ชื่อของกลุ่มนั้น [2] หากต้องการดูกลุ่มของคุณทั้งหมด ให้คลิกที่ลิงค์ ทุกกลุ่ม (All Groups) [3]

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับแต่งกลุ่มในเมนูแสดงรายการ

ดูปฏิทิน

หากต้องการดูปฏิทินของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

ดูกล่องจดหมาย

หากต้องการดูกล่องการพูดคุย (Conversations Inbox) ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ กล่องจดหมาย (Inbox) การพูดคุย (Conversations) เป็นระบบส่งข้อความของ Canvas ที่คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นในบทเรียนของคุณได้ จำนวนข้อความใหม่จะถูกนำมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของไอคอนกล่องจดหมาย

ดูประวัติ

ดูประวัติ

หากต้องการดูประวัติการดูเพจบทเรียนใน Canvas ล่าสุดของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ประวัติ (History) ประวัติล่าสุด (Recent History) จะแสดงประวัติการดูหน้าบทเรียนใน Canvas ของคุณย้อนกลับไปไกลถึงสามสัปดาห์

ดูความช่วยเหลือ

ดูความช่วยเหลือ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas, ให้คลิกที่ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help) เลือกตัวเลือกความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: เมนู ความช่วยเหลือ (Help) อาจแสดงตัวเลือกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งของสถาบันของคุณ

ย่อเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง

ย่อเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง

หากต้องการขยายหรือย่อเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ไอคอนลูกศร

เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) จะถูกย่อไว้โดยอัตโนมัติสำหรับหน้าจอแท็บเล็ต