จะอัพโหลดไฟล์เป็นผลงานจัดส่งภารกิจใน Canvas ได้อย่างไร

หากผู้สอนให้อนุญาตอัพโหลดไฟล์เป็นผลงานจัดส่ง คุณจะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจ Canvas จะแปลงประเภทไฟล์ที่กำหนดเป็นตัวอย่างจัดแสดงและรองรับการอัพโหลดไฟล์มีเดียบางประเภท

เอกสารแนบที่เพิ่มเข้ามาเป็นผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจแบบให้เกรดจะถูกคัดลอกไปยังไฟล์ผู้ใช้ของคุณด้วยแต่ละไม่อ้างอิงกับโควต้าผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม หลังจากอัพโหลดไฟล์เป็นผลงานจัดส่ง คุณจะไม่สามารถลบไฟล์ได้ ไฟล์จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Submissions

หากสถาบันของคุณเปิดใช้ Google Drive เป็นผลงานจัดส่ง คุณยังสามารถอัพโหลดไฟล์จาก Google Drive

หมายเหตุ:

  • Canvas ไม่รองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดมากกว่า 5 GB
  • หากเปิดใช้งานไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ Canvas จะเปิดแอนิเมชั่นเฉลิมฉลองให้เมื่อคุณจัดส่งภารกิจตรงเวลา อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการ คุณสามารถปิดใช้งานค่าปรับตั้งคุณสมบัตินี้ในค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้ของคุณ
  • หากภารกิจที่คุณกำลังสืบค้นแสดงผลแตกต่างออกไป แสดงว่าภารกิจของคุณอาจใช้คุณสมบัติ ส่วนการปรับปรุงภารกิจ (Assignment Enhancements) ก่อน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือชุดนี้

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เลือกภารกิจ

เลือกภารกิจ

คลิกที่ชื่อภารกิจ

เริ่มภารกิจ

เริ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment)

เพิ่มไฟล์

เพิ่มไฟล์

อัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม อัพโหลดไฟล์ (Upload File) [1] เมื่อหน้าต่างไฟล์ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาแล้วคลิกที่ชื่อไฟล์ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกที่ปุ่ม เลือก (Choose) หรือ เรียกดู (Browse) (ขึ้นอยู่กับเบราเซอร์ที่ใช้)

อัพโหลดไฟล์ที่คุณอัพโหลดไปยัง Canvas แล้วโดยคลิกที่ลิงค์ คลิกที่นี่เพื่อค้นหาไฟล์ (Click here to find a file...) [2] รายการไฟล์จะขยาย คลิกที่ชื่อไฟล์

หากคุณสามารถอัพโหลดไฟล์จาก Google Drive คุณจะสามารถส่งไฟล์ Google ได้โดยคลิกที่แท็บ Google Drive [3]

เพิ่มไฟล์อื่น

เพิ่มไฟล์

หากคุณต้องการอัพโหลดไฟล์อื่นให้คลิกที่ลิงค์ เพิ่มไฟล์อื่น (Add Another File)

หมายเหตุ: คุณสามารถอัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

จัดส่งภารกิจ

จัดส่งภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม ส่งภารกิจ (Submit Assignment)

ดูสถานะผลงานจัดส่ง

ดูสถานะผลงานจัดส่ง

ไฟล์ขนาดใหญ่จะแสดงสถานะผลงานจัดส่งให้ทราบ

ดูผลงานจัดส่ง

ดูข้อมูลยืนยันผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจของคุณ