ฉันจะปรับแต่งรายการบทเรียน (Courses) ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

เมื่อคุณลงทะเบียนในบทเรียนใน Canvas มากกว่าหนึ่งบทเรียน คุณสามารถปรับแต่งบทเรียนที่ใช้งานอยู่ซึ่งต้องการจะให้แสดงในรายการบทเรียนของคุณได้ บทเรียนที่คุณต้องการให้แสดงในเมนูแสดงรายการ บทเรียน (Courses) จะถูกเรียกว่า บทเรียนโปรด คุณสามารถตั้งบทเรียนใดที่เผยแพร่แล้วเป็นบทเรียนโปรดได้ซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในหัว บทเรียนของฉัน (My Courses) ในเพจรายการบทเรียน บทเรียนโปรดจะแสดงอยู่ในแผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) ด้วย

หากไม่มีการตั้งบทเรียนโปรดไว้ รายชื่อวิชาจะมีชื่อวิชาแสดงอยู่มากถึง 20 ชื่อตามลำดับตัวอักษรในเมนูแสดงรายการโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณเลือกอย่างน้อยหนึ่งบทเรียนเป็นบทเรียนโปรดแล้ว จะมีเฉพาะบทเรียนโปรดของคุณเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อบทเรียน (Courses)

หมายเหตุ: บทเรียนมักเรียงตามตัวอักษรเสมอ คุณไม่สามารถจัดลำดับบทเรียนใหม่เองได้

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ บทเรียนทั้งหมด (All Courses) [2]

จัดการบทเรียน

หากต้องการตั้งบทเรียนใดเป็นบทเรียนโปรด ให้คลิกดาวข้างบทเรียนนั้น [1] บทเรียนที่มีดาวเต็มดวงจะแสดงว่าเป็นบทเรียนโปรด [2]

หมายเหตุ:

  • หลังจากที่คุณตั้งบทเรียนโปรดเองอย่างน้อยหนึ่งบทเรียนเแล้ว Canvas จะตั้งการลงทะเบียนในบทเรียนใหม่ที่เผยแพร่ใด ๆ เป็นบทเรียนโปรดให้คุณโดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถตั้งเป็นบทเรียนโปรดได้เฉพาะบทเรียนที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ดูบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่

ดูบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่

หากยังไม่ได้มีการเผยแพร่ และคุณได้รับอนุญาตให้ดูบทเรียนที่ยังไม่ได้เผยแพร่ได้ก่อนวันที่เข้าร่วมบทเรียนได้ คุณจะไม่สามารถตั้งบทเรียนนั้นเป็นบทเรียนโปรดได้ หากคุณเลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนรูปดาวของบทเรียนที่ยังไม่ได้เผยแพร่ คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเพิ่มบทเรียนเป็นบทเรียนโปรดได้

ไม่สามารถกำหนดรายการโปรดสำหรับการลงทะเบียนในอนาคตและในอดีตเช่นเดียวกัน

ดูการลงทะเบียนในอดีต

คุณยังสามารถดูการลงทะเบียนที่ผ่านมาในอดีตของคุณหลังจากที่บทเรียนสรุปไปแล้วได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบทเรียน ทั้งนี้ บทเรียนโปรดจะไม่ถูกลบจากรายการโปรดอัตโนมัติ หากบทเรียนที่ลงทะเบียนในอดีตยังคงแสดงเป็นบทเรียนโปรด คุณสามารถยกเลิกได้โดยการคลิกตรงไอคอนรูปดาว