cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะทำแบบทดสอบได้อย่างไร?

ฉันจะทำแบบทดสอบได้อย่างไร?

คุณสามารถทำแบบทดสอบได้อย่างง่ายดายโดยเข้าไปที่หน้าแบบทดสอบ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้สอนตั้งค่าแบบทดสอบ คำถามอาจแสดงทั้งหมดในหน้าเดียวหรือทีละหน้า หากคุณไม่สามารถทำแบบทดสอบให้เสร็จสิ้น คุณสามารถทำแบบทดสอบต่อได้ในภายหลัง

หมายเหตุ:

  • ผู้สอนของคุณอาจใช้เครื่องมือสำหรับแบบทดสอบที่มีการอัพเกรดอย่าง แบบทดสอบใหม่ ในบทเรียนของคุณ หากแบบทดสอบที่คุณกำลังทำแตกต่างกัน ผู้สอนของคุณอาจใช้แบบทดสอบใหม่ ขอความช่วยเหลือในการทำแบบทดสอบใหม่ได้จากหัวข้อ การทำการประเมินในแบบทดสอบใหม่
  • การเปิดแท็บหรือหน้าต่างเบราเซอร์ไว้หลายรายการขณะทำแบบทดสอบอาจทำให้เกิดปัญหาขณะจัดส่งคำตอบและเมื่อทำแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

ค้นหาแบบทดสอบที่คุณต้องการทำและคลิกชื่อแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบ

เพื่อเริ่มแบบทดสอบ คลิก ทำแบบทดสอบ (Take the Quiz) ปุ่ม

ดูแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบตามคำแนะนำของผู้สอน แบบทดสอบจะมีคำถามทั้งหมดในหน้าเดียวหรือคำถามแต่ละข้อจะแสดง ทีละคำถาม

มีคำถามหลายประเภทใน Canvas ที่ผู้สอนของคุณอาจเลือกใช้ ตั้งแต่รูปแบบจริง/ไม่จริงไปจนถึงเรียงความ คำถามอาจแตกต่างกันไปตาม ประเภทของคำถาม คำถามแต่ละข้อจะแสดงค่าคะแนนของคำถามที่มุมขวาบน คำถามแต่ละข้อจะถูกแบ่งออกจากกันโดยใช้กล่องคำถามและคำตอบ

คุณสามารถใช้พื้นที่อื่นๆในแบบทดสอบเพื่อช่วยในการสืบค้นและตอบคำถามแบบทดสอบ ซึ่งรวมถึงแถบด้านข้างและคุณสมบัติคำถามการตั้งค่าสถานะ

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

คุณสามารถดูสรุปแบบทดสอบของคุณได้ทุกเมื่อระหว่างทำแบบทดสอบ คำถามที่คุณตอบแล้วจะจางหายไปและระบุด้วยไอคอนเครื่องหมายถูก [1] ในขณะที่คำถามที่ยังไม่ได้ตอบจะเป็นตัวหนาและระบุด้วยไอคอนเครื่องหมายคำถาม [2]

คุณยังสามารถดูวันครบกำหนดสำหรับแบบทดสอบ [3] ในแถบด้านข้าง วันครบกำหนดของแบบทดสอบจะอ้างอิงถึงวันที่ส่งอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเป็นวันที่สิ้นสุดที่ระบุหรือวันสุดท้ายของบทเรียนได้ นี่ไม่ใช่วันครบกำหนดที่กำหนดว่าจะมีการทำเครื่องหมายแบบทดสอบล่าช้าเมื่อใด

คุณจะเห็นตัวจับเวลาแสดงความคืบหน้าในแบบทดสอบ สำหรับแบบทดสอบที่ไม่ได้กำหนดเวลา [4] แบบทดสอบจะแสดงเป็นเวลาที่ผ่านไป หากคุณกำลังทำแบบทดสอบจับเวลา [5] ตัวจับเวลาจะแสดงเวลาที่ใช้และนับถอยหลังจนกระทั่งหมดเวลา

หมายเหตุกำกับสำหรับคำถาม

คุณสามารถตั้งหมายเหตุกำกับสำหรับคำถามที่คุณต้องการย้อนกลับไปได้โดยการคลิกที่หมายเหตุกำกับสำหรับคำถาม [1] หมายเหตุกำกับจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเพื่อเตือนให้คุณเสร็จสิ้นคำถาม ธงสีเหลืองจะปรากฏในภาพรวมคำถามในแถบด้านข้างด้วย [2]

ดูการแจ้งข้อมูลคำเตือนแบบทดสอบ

หากคุณกำลังทำแบบทดสอบจับเวลาหรือคุณกำลังทำแบบทดสอบใกล้ถึงวันครบกำหนดหรือวันที่และเวลาที่ล็อค Canvas จะสร้างข้อความเตือนเพื่อช่วยคุณจัดการเวลาในแบบทดสอบ Canvas จะเตือนคุณหากคุณขาดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตระหว่างการทำแบบทดสอบ

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

หากคุณกำลังทำแบบทดสอบโดยกำหนดวันครบกำหนด คุณจะเห็นแบนเนอร์ป๊อปอัปเตือนว่าเหลืออีกกี่นาทีก่อนที่แบบทดสอบจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า คำเตือนปรากฏขึ้นก่อน 30 นาที,ห้านาทีก่อนหน้าและหนึ่งนาทีก่อนหน้า

ดูคำเตือนการจำกัดเวลา

ดูคำเตือนการจำกัดเวลา

หากคุณเริ่มทำแบบทดสอบใกล้ถึงเวลาที่ครบกำหนด คุณจะเห็นแบนเนอร์ป๊อปอัปคำเตือน ใช้แถบด้านข้างเพื่อดูเวลาที่ครบกำหนดแบบทดสอบและจำนวนนาทีที่เหลือ ในแง่นี้ วันครบกำหนดแบบทดสอบหมายถึงวันที่ส่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นวันที่ล็อคที่ระบุ (ใช้ได้จนถึง) หรือวันสุดท้ายของบทเรียน คำเตือนปรากฏขึ้นก่อน 30 นาที,ห้านาทีก่อนหน้า,หนึ่งนาทีก่อนหน้าและ 10 วินาทีก่อนหน้า

ดูคำเตือนล็อกเอาท์แบบทดสอบ

ดูคำเตือนล็อกเอาท์แบบทดสอบ

หากเมื่อใดก็ตามที่คุณล็อกเอาท์ Canvas ขณะทำแบบทดสอบ คุณจะเห็นแบนเนอร์ป๊อปอัปคำเตือน เพื่อเรียกคืนแบบทดสอบ คลิก ล็อกอิน (Login) ปุ่ม

หยุดแบบทดสอบชั่วคราว

หากเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้คุณออกจากแบบทดสอบได้ คุณสามารถหยุดแบบทดสอบชั่วคราวได้โดยออกจากหน้าแบบทดสอบ เมื่อคุณพร้อมที่จะ เรียกคืนแบบทดสอบ แบบทดสอบจะกลับมาทำงานต่อจากที่คุณทำค้างไว้

หมายเหตุ: หากคุณออกจากแบบทดสอบที่จับเวลา ตัวจับเวลาจะทำงานต่อไปและแบบทดสอบจะถูกส่งโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลา

ส่งแบบทดสอบ

Canvas จะบันทึกแบบทดสอบของคุณเมื่อคุณทำแบบทดสอบ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว, ส่งแบบทดสอบของคุณ และดู ผลลัพธ์แบบทดสอบ เพื่อค้นหาคะแนนของคุณ

ดูคำเตือนการส่งอัตโนมัติ

ดูคำเตือนการส่งอัตโนมัติ

หากคุณไม่ส่งแบบทดสอบตามกำหนดเวลาก่อนหมดเวลา Canvas จะแสดงกล่องป๊อปอัปเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าหมดเวลาตอบคำถามแล้ว แบบทดสอบจะส่งโดยอัตโนมัติหลังจากการนับถอยหลังสิบวินาที [1], หรือคุณสามารถคลิก ได้ ไม่มีปัญหา (Ok, fine) เปิดหรือ ปิด ไอคอนเพื่อส่งแบบทดสอบของคุณ [2]

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback