ฉันจะใช้ ตัวช่วยเริ่มต้นใช้งาน ePortfolio (ePortfolio Getting Started Wizard) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ตัวช่วยเริ่มต้นใช้งาน ePortfolio จะคอยแนะนำคุณในระหว่างขั้นตอนการจัดทำ ePortfolio

หมายเหตุ: บทเรียนนี้แสดงวิธีการใช้ Canvas ePortfolios ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หาก ePortfolios ในบัญชีผู้ใช้ของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากภาพในบทเรียนนี้ ให้เรียนรู้วิธีการใช้ Canvas Student ePortfolios

เปิด ePortfolios

เปิด ePortfolios

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ePortfolios [2]

เปิด ePortfolios

เปิด ePortfolios

คลิกที่ชื่อของ ePortfolios

เปิดตัวช่วยเริ่มต้นใช้งาน

เปิดตัวช่วยเริ่มต้นใช้งาน

ให้คลิกที่ลิงค์ ตัวช่วยเริ่มต้นใช้งาน (Getting Started Wizard)

ดูตัวช่วยเริ่มต้นใช้งาน

ตัวช่วยเริ่มต้นใช้งานจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานของ ePortfolio คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเกริ่นนำ (Introduction) หัวข้อในพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Sections) เพจของหัวข้อ (Section Pages) การเพิ่มผลงานจัดส่ง (Adding Submissions) ค่าปรับตั้ง ePortfolio (ePortfolio Settings) และ เริ่มกันเลย (Let's Do It) หากต้องการปิดตัวช่วยเริ่มต้นใช้งาน ให้คลิกที่ไอคอนปิด

ดูเกริ่นนำ

ePortfolio ของคุณเป็นวิธีการแสดงผลงานของคุณกับเพื่อน ๆ ผู้สอน และผู้ที่อาจเป็นนายจ้างในอนาคต โดยประกอบด้วยหัวข้อและเพจต่าง ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้ และคุณสามารถเพิ่มและลบข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้

ดูหัวข้อในพอร์ตโฟลิโอ

หัวข้อในพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Sections) เป็นลิงค์สืบค้นไปยังพอร์ตโฟลิโอของคุณ แต่ละหัวข้อจะมีเพจหลายเพจอยู่ภายใน คุณสามารถกำหนดโครงสร้างหัวข้อโดยคลิกที่ลิงค์ กำหนดโครงสร้างกลุ่มย่อย (Organize Sections) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหัวข้อได้โดยคลิกที่ ไอคอนรูปดินสอ จัดเรียงหัวข้อใหม่โดยคลิกและลาก หรือลบหัวข้อโดยคลิกที่ ไอคอน x

ดูเพจของหัวข้อ

เพจต่าง ๆ ของหัวข้อ (Section Pages) เป็นส่วนหนึ่งของลิงค์สำหรับหัวข้อดังกล่าว หากต้องการกำหนดโครงสร้างหรือเพิ่มเพจ ให้คลิกที่ กำหนดโครงสร้าง/จัดการเพจ (Organize/Manage Pages) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพจได้โดยคลิกที่ ไอคอนรูปดินสอ จัดเรียงหัวข้อใหม่โดยคลิกและลาก หรือลบหัวข้อโดยคลิกที่ ไอคอน x

ดูการเพิ่มผลงานจัดส่ง

คุณสามารถเพิ่มภารกิจจากชั้นเรียนที่คุณกำลังเรียนและชั้นเรียนที่คุณเคยเรียนไปไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ คุณอาจสังเกตเห็นว่าที่ด้านล่างของเพจนี้คือรายการของผลงานจัดส่งล่าสุดจากชั้นเรียนของคุณ คุณสามารถเพิ่มผลงานจัดส่งได้อย่างรวดเร็วไปยังเพจใหม่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณจากเพจนี้ เพียงแค่คลิกผลงานจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นกล่องโต้ตอบพื้นฐานจะปรากฏขึ้นมา

ดูค่าปรับตั้ง ePortfolio

หากต้องการแก้ไขค่าปรับตั้งสำหรับ ePortfolio ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง ePortfolio (ePortfolio Settings) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อพอร์ตโฟลิโอและแก้ไขว่าจะกำหนดเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว พอร์ตโฟลิโอส่วนตัวจะแสดงเฉพาะกับผู้ที่คุณให้อนุญาตเท่านั้น

ดู เริ่มกันเลย

พร้อมหรือยัง คุณสามารถกลับมาที่ตัวช่วยดำเนินการนี้ได้จากทุกเพจโดยคลิกที่ลิงค์ "ช่วยด้วย ฉันจะ...ได้อย่างไร (Help How Do I...?)"