จะใช้แชท (Chat) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

สามารถใช้เครื่องมือแชทเพื่อการพูดคุยแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้บทเรียน ผู้ใช้ในบทเรียนสามารถเข้าร่วมการพูดคุยในแชทได้ เนื้อหาทั้งหมดในแชทของบทเรียนสามารถเปิดดูได้โดยทุกคนในบทเรียน ปัจจุบันไม่มีจำกัดโหลดสำหรับแชทในบทเรียน แต่ผู้ใช้บทเรียนที่มากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้

ผู้ใช้จะต้องดูเครื่องมือแชทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปรากฏอยู่ในรายชื่อแชท คุณสามารถเปิดแชท (Chat) ได้ในหน้าต่างเบราเซอร์ใหม่ขณะเปิดดูเนื้อหาอื่น ๆ ใน Canvas

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่สามารถดูเครื่องมือแชท (Chat) ได้ แสดงว่าระบบแชท (Chat) ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับสถาบันของคุณ
  • คุณไม่สามารถลบข้อความแชทได้
  • Safari 13.1 มีข้อมูลอัพเดตที่อาจทำให้เกิดปัญหากับการแจ้งเตือนแชทได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล์และรูปภาพได้โดย ปิดการใช้งานการป้องกันการติดตามระหว่างไซต์ใน Safari ขณะใช้ Canvas

เปิดแชท (Chat)

เปิดแชท (Chat)

จากการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ แชท (Chat)

ดูแชท (Chat)

ขณะเปิดเพจแชท (Chat) คุณจะสามารถเข้าร่วมแชทได้ทันที การพูดคุยแชทจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างเนื้อหา [1]

รับการแจ้งเตือนข้อความแชทใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม แจ้งเตือนข้อความใหม่ (New message alerts) [2] หากตัวเลือกนี้ไม่ได้เปิดใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อแชท (Chat) เปิดใช้งานใน Canvas แต่หน้าต่างเบราเซอร์จะถูกย่อไว้หรือขณะที่คุณดูแท็บเบราเซอร์อื่น การแจ้งเตือนจะไม่ถูกจัดส่งหากคุณออกจากแชท (Chat) เพื่อดูเนื้อหาอื่น ๆ ใน Canvas

ประวัติข้อความแชทสำหรับแต่ละบทเรียนจะรวมอยู่ในแชท สามารถสืบค้นประวัติแชทได้ย้อนเวลาแบบไม่จำกัดโดยการโหลดผลลัพธ์ไปเรื่อย ๆ และเลื่อนรายการไปยังแชทก่อนหน้าของบทเรียน

ดูผู้ใช้ที่ออนไลน์

แชท (Chat) จะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่อยู่ในแชทให้ทราบ [1] ดูรายชื่อผู้ใช้เหล่านี้ [2] โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หมายเลขดังกล่าว

ดูหมายเหตุกำกับเวลา

ดูหมายเหตุกำกับเวลา

ขณะผู้ใช้ส่งข้อความแชทหลายข้อความโดยไม่มีผู้ใช้อื่นที่ส่งข้อความ ข้อความทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในหมายเหตุกำกับเวลาของข้อความชุดแรก ดูหมายเหตุกำกับเวลาเพิ่มเติมโดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ข้อความดังกล่าว

ส่งข้อความ

ส่งข้อความแชทโดยกรอกข้อความของคุณในหน้าต่างแชท [1] เพิ่มอีโมจิไปยังข้อความของคุณโดยคลิกที่ไอคอนอีโมจิ [2] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Send) [3]