ฉันจะล็อกอินเข้า Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้งาน Canvas ได้ผ่าน Canvas URL เฉพาะสำหรับสถาบัน จากเว็บไซต์ของสถาบันของคุณอีเมลเชิญเข้าร่วมบทเรียน,หรือแอพ Canvas Student iOS หรือ แอพ Canvas Student Android

คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อล็อกอินเข้าใช้ Canvas ดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหากไม่สามารถล็อกอินไปยัง Canvas

หมายเหตุ:

เปิด Canvas ขึ้นมา

คุณสามารถใช้งาน Canvas ได้ผ่าน Canvas URL ที่จัดไว้เฉพาะสำหรับสถาบัน Canvas URL ใช้โครงสร้างการทำงานดังนี้ [ชื่อสถาบันของคุณ].instructure.com หรือ canvas.[ชื่อสถาบันของคุณ].edu.

หรือสามารถค้นหา Canvas URL สำหรับสถาบันของคุณได้ผ่านแอพ Canvas Student iOS หรือแอพ Canvas Student Android

สถาบันบางแห่งอาจอนุญาตให้มีการใช้งาน Canvas ผ่านระบบตรวจรับรองเฉพาะของสถาบันเพื่อนำเข้าสู่บริการของ Canvas เช่น ไซต์บริการหรือเว็บไซต์ของผู้เรียนในสถานศึกษา

หมายเหตุ: บัญชีเครือข่าย Canvas (Canvas Network) และ ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teacher) ไม่ต้องใช้โครงสร้าง URL เฉพาะของสถาบัน บัญชีเครือข่าย Canvas (Canvas Network) สามารถใช้งานได้ที่ learn.canvas.net บัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teachers) สามารถใช้งานได้จาก canvas.instructure.com

ล็อกอินไปยัง Canvas

ล็อกอินไปยัง Canvas

หลังจากค้นหา URL สำหรับสถาบันของคุณได้แล้ว คุณสามารถล็อกอินไปยังบัญชี Canvas ของคุณ

ล็อกอินโดยกรอกข้อมูลล็อกอินของคุณซึ่งอาจแสดงเป็นอีเมลแอดเดรสของคุณ ชื่อผู้ใช้หรือ ID ล็อกอิน [1] และรหัสผ่าน [2] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ล็อกอิน (Login) [3]

ในกรณีที่จำเป็น (และขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับสถาบันของคุณ) คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) [4]

หมายเหตุ: หน้าล็อกอิน (Login) อาจแสดงผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณหรือหากคุณล็อกอินผ่านแอพ Canvas Student

ล็อกอินไปที่ Canvas โดยใช้รหัส QR

ล็อกอินไปที่ Canvas โดยใช้รหัส QR

หรือสามารถไปที่ส่วนทำรายการ Canvas สำหรับสถาบันของคุณแล้วล็อกอินไปที่แอพ Canvas Student โดยทำการสแกนรหัส QR โพรไฟล์ Canvas ของคุณจากเว็บ Canvas

ดูขั้นตอนการล็อกอินผ่าน QR สำหรับแอพ Canvas Student โดยใช้อุปกรณ์ Android หรือ iOS