ฉันจะใช้รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) และแถบรายการด้านข้างใน แผงข้อมูล (Dashboard) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ในแผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) และแผงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity Dashboard) แถบรายการด้านข้างจะประกอบด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) และหัวข้ออื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณทราบว่าภารกิจและเหตุการณ์ใดที่กำลังจะมีขึ้นในทุกบทเรียนของคุณ แถบรายการด้านข้างจะมีรายการเฉพาะสำหรับบทบาทผู้สอนและผู้เรียน หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนในบทเรียนใน Canvas ไว้โดยมีบทบาทผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบทบาท แถบรายการด้านข้างของคุณอาจแสดงรายการสำหรับทั้งสองบทบาท

แถบรายการด้านข้างนี้จะเหมือนกับแถบรายการด้านข้างที่แสดงใน หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) แต่แถบรายการด้านข้างของบทเรียนจะมีเฉพาะรายการสำหรับบทเรียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แถบรายการด้านข้างในบทเรียนอาจมีหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติมมากกว่าที่แสดงในแถบรายการด้านข้างนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้าแรกของบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายการต่าง ๆ ในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จาก แผงข้อมูลมุมมองแสดงรายการ (List View Dashboard) ได้ด้วย

เปิดแผงข้อมูล

เปิดแผงข้อมูล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์แผงข้อมูล (Dashboard)

ดูรายการบทเรียนจากแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการบทเรียนจากแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงรายการการดำเนินการต่าง ๆ ในทุกบทเรียนของคุณ แต่ละรายการจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนเฉพาะ ทุกรายการจากทุกบทเรียนที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของคุณจะแสดงอยู่ในแถบรายการด้านข้าง ไม่ใช่แค่บทเรียนโปรดในแผงข้อมูล (Dashboard) เท่านั้น

สำหรับการแสดงข้อมูลบทเรียน แต่ละรายการในแถบรายการด้านข้างจะแสดงรหัสบทเรียน หรือชื่อย่อของบทเรียนดังกล่าว [1] รหัสบทเรียนจะอยู่ตรงด้านล่างชื่อเต็มของบทเรียน

คุณสามารถตั้งชื่อเล่นของบทเรียนแทนรหัสบทเรียนในแถบรายการด้านข้างที่ยาวหรือน่าสับสนเพื่อให้จำได้ว่าหมายถึงบทเรียนใด หากคุณจัดทำชื่อเล่นให้บทเรียน ชื่อเล่นจะแสดงในแถบรายการด้านข้างแทนรหัสบทเรียน [2] อย่างไรก็ตาม รหัสบทเรียนเดิมจะแสดงในการ์ดข้อมูลบทเรียนเสมอ

ดูกลุ่มย่อยสำหรับผู้เรียน

ดูกลุ่มย่อยสำหรับผู้เรียน

แถบรายการด้านข้างจะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปและความคิดเห็นที่คุณได้รับจากทุกบทเรียนของคุณ อย่างไรก็ตาม ภารกิจแบบที่ไม่ได้ให้เกรดหรือไม่ต้องการให้ส่งทางออนไลน์จะแสดงจนถึงวันครบกำหนดเท่านั้น

หัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) สามารถแสดงรายละเอียดได้สูงสุดถึงเจ็ดรายการพร้อมวันครบกำหนดหรือวันที่จัดกิจกรรมในสัปดาห์ที่จะมาถึง รวมทั้งแบบทดสอบแบบไม่ให้เกรด ภารกิจที่ไม่ต้องส่งใน Canvas และประกาศของบทเรียน [1] แต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงชื่อภารกิจ ชื่อบทเรียน จำนวนคะแนน และวันที่ครบกำหนดของภารกิจนั้น ๆ เมื่อเลยวันครบกำหนดแล้ว รายการจะยังคงอยู่ในหัวข้อเป็นเวลาสี่สัปดาห์

หัวข้อ ข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback) จะแสดงภารกิจพร้อมความคิดเห็นจากผู้สอนของคุณในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา [2]

ปุ่ม ดูเกรด (View Grades) จะเชื่อมกับหน้า เกรดบนแผงข้อมูล (Dashboard Grades) และแสดงเกรดสำหรับทุกบทเรียนที่ใช้งานอยู่ [3]

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

แต่ละรายการจะมีไอคอนแสดงอยู่เพื่อแยกแยะภารกิจประเภทต่าง ๆ และรายการอื่น ๆ ในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) [1]

หากกลุ่มย่อยใดมีรายการมากกว่าที่จะแสดงได้ คุณสามารถดูรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดได้โดยใช้ลิงค์ แสดงทั้งหมด (Show All) [2] ลิงค์นี้จะนำคุณไปยัง แผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการ

หากต้องการลบรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ให้คลิกที่ไอคอนลบ [3] ส่วนประกอบภายในจะยังคงถูกลบออกจากรายการดังกล่าว

หมายเหตุ: ภารกิจที่จัดส่งผ่าน Canvas จะหายไปโดยอัตโนมัติจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ภารกิจแบบไม่มีผลงานจัดส่ง (ส่งแบบกระดาษ/ในชั้นเรียน) ต้องลบออกจากรายการเองเท่านั้น

จัดทำบทเรียนใหม่

จัดทำบทเรียนใหม่

หากสถาบันของคุณให้อนุญาต คุณยังสามารถ จัดทำบทเรียนใหม่ได้จากแผงข้อมูล (Dashboard)