ฉันจะดูภารกิจในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถดูภารกิจสำหรับบทเรียนทั้งหมดของคุณในเพจภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ:

 • ผู้สอนของคุณอาจเลือกซ่อนลิงค์ภารกิจ (Assignments) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) หากลิงค์ภารกิจ (Assignments) ไม่พร้อมใช้งาน คุณยังคงสามารถสืบค้นภารกิจ (Assignments) ได้ผ่านทางแผงข้อมูลผู้ใช้หรือแผงข้อมูลบทเรียน หลักสูตร (Syllabus) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ปฏิทิน (Calendar) หรือหน่วยการเรียน (Modules)
 • หากภารกิจที่คุณกำลังสืบค้นแสดงผลแตกต่างออกไป แสดงว่าภารกิจของคุณอาจใช้คุณสมบัติ ส่วนการปรับปรุงภารกิจ (Assignment Enhancements) ก่อน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือชุดนี้

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: หากลิงค์ภารกิจไม่มีอยู่ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คุณสามารถเข้าไปยังภารกิจของบทเรียนได้ผ่านทางเพจหน่วยการเรียน

ดูภารกิจ

ดูภารกิจ

ในภารกิจ (Assignments) คุณสามารถดูภารกิจทั้งหมดในบทเรียนของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น ภารกิจจะถูกจัดกลุ่มตามภารกิจที่เกินกำหนด ภารกิจที่จะมีขึ้น ภารกิจไม่ระบุวันที่และภารกิจในอดีต

 • ภารกิจที่เกินกำหนด (Overdue Assignments): ภารกิจและการพูดคุยที่เลยวันครบกำหนด ยังพร้อมใช้งาน ยังไม่ได้ส่งและยังไม่ได้ให้เกรด
 • ภารกิจที่จะมีขึ้น (Upcoming Assignments): ภารกิจ การพูดคุยและแบบทดสอบที่มีวันครบกำหนดในอนาคต
 • ภารกิจที่ไม่ได้ระบุวันที่ (Undated Assignments): ภารกิจ การพูดคุยและแบบทดสอบที่ไม่มีวันครบกำหนด
 • ภารกิจในอดีต (Past Assignments): ภารกิจและการพูดคุยที่เลยวันครบกำหนดและไม่พร้อมใช้งาน ถูกส่งไปแล้วหรือได้รับเกรดแล้ว แบบทดสอบที่เลยวันครบกำหนดไปแล้ว

 

ภารกิจแต่ละภารกิจยังมีไอคอนพร้อมทั้งประเภทภารกิจได้แก่ ภารกิจ [1] การพูดคุย [2] หรือแบบทดสอบ [3]

หมายเหตุ: เพจ ภารกิจ รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์

ดูสรุปภารกิจ

ดูรายละเอียดภารกิจ

ภารกิจแต่ละภารกิจจะแสดงชื่อภารกิจ [1] วันที่พร้อมใช้งานสำหรับภารกิจ [2] วันครบกำหนด (ถ้ามี) [3] และจำนวนคะแนนภารกิจ [4]

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

วันที่แรกที่คุณจะเห็นคือวันที่พร้อมใช้งาน บางครั้งผู้สอนของคุณกำหนดให้คุณต้องส่งภารกิจในช่วงวันที่ที่ระบุเท่านั้น ดังนั้นวันที่ที่พร้อมใช้งานคือช่วงเวลาที่คุณสามารถสืบค้นภารกิจได้

 1. หากภารกิจไม่มีวันที่ระบุไว้ ภารกิจจะเปิดขึ้น และคุณสามารถส่งภารกิจได้ตลอดเวลาระหว่างบทเรียนของคุณ  
 2. หากภารกิจแสดงเป็น ใช้ได้จนถึง (Available until) [วันที่] คุณสามารถส่งภารกิจจนกระทั่งถึงวันที่ที่ระบุ
 3. หากภารกิจระบุว่า ไม่พร้อมใช้งานจนถึง (Not Available Until) [วันที่] ภารกิจจะถูกล็อคจนกระทั่งถึงวันที่ที่ระบุ
 4. หากภารกิจแสดงเป็น สรุปแล้ว (Closed), แสดงว่าภารกิจไม่สามารถรับผลงานจัดส่งได้  

หมายเหตุ: หากวันที่ที่ระบุตั้งค่าเป็น 12 am วันสุดท้ายในการจัดส่งภารกิจคือเต็มวันก่อนวันที่ที่ระบุ เช่น หากภารกิจพร้อมใช้งานจนถึง 15 ธันวาคม คุณจะสามารถเข้าไปยังภารกิจดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม เวลา 11:59 pm

 

ดูวันครบกำหนด

ดูวันครบกำหนด

วันที่ชุดที่สองคือวันครบกำหนด (Due date) [1] สำหรับภารกิจในลำดับต่อไป ภารกิจที่จัดส่งไปยังส่วนการพูดคุยหลังจากวันครบกำหนดจะถูกกำกับว่าล่าช้า ผู้สอนบางส่วนอาจหักคะแนนสำหรับผลงานจัดส่งที่ล่าช้า ภารกิจบางส่วนเท่านั้นที่อาจมีวันครบกำหนด (Due date)

คุณยังสามารถส่งภารกิจล่าช้าได้ก่อนวันที่ ใช้ได้จนถึง (Available until)

ทั้งนี้วันครบกำหนดอาจอยู่ก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่พร้อมใช้งาน

วันครบกำหนดยังครอบคลุมเวลาด้วย [2] หากผู้สอนไม่ได้ระบุเวลาครบกำหนดไว้ วันที่ที่ระบุจะแสดงกำหนดเวลาเริ่มต้นสำหรับบทเรียน

กรองภารกิจ

กรองภารกิจ

หากบทเรียนของคุณมีระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Periods) คุณสามารถดูภารกิจตามระยะเวลาการให้เกรดได้ [1] คุณสามารถค้นหาภารกิจโดยการพิมพ์ชื่อภารกิจหรือคำค้นหาในฟิลด์ ค้นหาภารกิจ (Search for assignment)) [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดกลุ่มภารกิจได้ตามประเภท [3]

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ดูรายละเอียดของภารกิจโดยคลิกที่ชื่อของภารกิจ

ดูภารกิจที่เปิดอยู่

ดูภารกิจที่เปิดอยู่

ขณะภารกิจเพื่อรับการจัดส่งจากคุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถดูวันครบกำหนด คะแนนและประเภทของผลงานจัดส่งที่คุณสามารถใช้สำหรับภารกิจ [1] ภารกิจบางส่วนเท่านั้นที่มีวันครบกำหนด

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

 • คำแนะนำ (Instructions) [2]: คำแนะนำที่ผู้สอนของคุณมีเกี่ยวกับภารกิจ คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับภารกิจ เว้นแต่ผู้สอนจะใส่ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไว้ไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์หน้าจอหรือคัดลอกและวางคำแนะนำลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ หรือคุณยังสามารถดูภารกิจผ่านแอพ Canvas สำหรับอุปกรณ์พกพา
 • เกณฑ์การให้คะแนน [3]: เกณฑ์การให้เกรดที่ผู้สอนของคุณกำหนดไว้สำหรับภารกิจ ภารกิจอาจมีเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่ก็ได้ ก่อนส่งภารกิจของคุณ คุณอาจต้องพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจ

ตัวอย่างเช่น ภารกิจอาจมีวันครบกำหนดแต่ไม่สามารถระบุวันที่อื่นได้ หากคุณพลาดวันครบกำหนด คุณยังสามารถส่งภารกิจเพื่อรับหน่วยกิตล่าช้าได้ก่อนวันสุดท้ายของบทเรียน หากภารกิจไม่มีวันครบกำหนด คุณสามารถส่งภารกิจได้ทุกเมื่อก่อนวันสุดท้ายของบทเรียน

ส่งภารกิจของคุณ,โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment) [4]

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งภารกิจอีกครั้งได้เสมอ เว้นแต่ผู้สอนจะกำหนดวันที่พร้อมใช้งานสำหรับภารกิจไว้

ดูภารกิจพร้อมวันที่พร้อมใช้งาน

ดูภารกิจพร้อมวันที่พร้อมใช้งาน

หากภารกิจเปิดให้คุณทำระหว่างวันที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถดูข้อมูลภารกิจทั้งหมดที่มีจัดไว้ให้นอกเหนือจากวันที่กำหนดไว้เฉพาะในการเผยแพร่ภารกิจกับคุณ วันที่พร้อมใช้งานครอบคลุมวันแรกที่พร้อมใช้งาน (วันที่เปิดรับ) วันที่พร้อมใช้งานวันสุดท้าย (ล็อคหรือสรุป) หรือวันที่ทั้งสองช่วงเพื่อกำหนดช่วงวันที่โดยรวม วันครบ (Due date) กำหนดอาจจะเป็นก่อนหรือในวันที่พร้อมใช้งานวันสุดท้าย (หากมีการตั้งค่าไว้)

หากคุณพลาดวันครบกำหนดผลงานจัดส่งภารกิจ [1] คุณยังคงสามารถส่งภารกิจจนกระทั่งวันที่พร้อมใช้งานวันสุดท้าย [2] เมื่อวันสุดท้ายผ่านไป คุณจะไม่สามารถส่งภารกิจได้อีกต่อไป

หมายเหตุ: ขณะดูวันครบกำหนดแบบ 24 ชั่วโมง หน้าต่างแสดงความพร้อมจะปรากฏขึ้น

ดูภารกิจพร้อมจำนวนครั้งที่จำกัดไว้

ดูภารกิจพร้อมจำนวนครั้งที่จำกัดไว้

ผู้สอนของคุณอาจจำกัดจำนวนความพยายามในการจัดส่งที่คุณได้รับการจัดสรรสำหรับภารกิจ หากภารกิจของคุณมีจำนวนผลงานจัดส่งที่จำกัด คุณสามารถดูจำนวนความพยายามในการจัดส่งที่คุณมี [1] และจำนวนผลงานจัดส่งที่อนุญาตสำหรับภารกิจ [2]

หลังจากใช้สิทธิ์การจัดส่งของคุณทั้งหมดแล้ว ปุ่ม การดำเนินการใหม่ (New Attempt) จะแสดงว่าปิดใช้งานอยู่ [3]

ดูภารกิจที่ล็อคไว้

ดูภารกิจที่ล็อคไว้

ภารกิจอาจถูกล็อคก่อนที่ผู้สอนต้องการให้เปิดใช้ หรือเมื่อผ่านวันที่กำหนดไว้ซึ่งเลยวันครบกำหนดไว้แล้ว เมื่อภารกิจถูกล็อค คุณสามารถดูเกณฑ์การให้คะแนน (ถ้ามี) และรายละเอียดภารกิจ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวันที่เมื่อภารกิจจะเปิดรับผลงานจัดส่งได้หากยังไม่ได้เปิดใช้

ดูภารกิจที่สรุปแล้ว

ดูภารกิจที่สรุปแล้ว

หากภารกิจถูกสรุปแล้ว คุณยังสามารถดูเกณฑ์การให้คะแนนที่มีได้ รวมถึงรายละเอียดผลงานจัดส่งที่มีอยู่ในแถบรายการด้านข้าง แต่คุณจะไม่สามารถดูรายละเอียดภารกิจหรือส่ง/ส่งภารกิจอีกครั้งได้อีกต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวันที่ที่ภารกิจถูกล็อคไว้กับผลงานจัดส่ง

ภารกิจจะสิ้นสุดลงหากกำหนดวันที่สิ้นสุดการใช้งานไว้