จะดูผลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจของฉันอย่างไร

คุณสามารถดูผลเกณฑ์การให้คะแนนของคุณสำหรับภารกิจของคุณได้จากเพจเกรด (Grades) นอกจากนี้คุณยังสามารถดูความเห็นจากผู้สอนได้ในเกณฑ์การให้คะแนน

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนได้จากเพจ รายละเอียดภารกิจ Assignment Details)

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

หากภารกิจมีเกณฑ์การให้คะแนน ภารกิจจะแสดงไอคอนเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ด้วย เปิดเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ไอคอน เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)

ดูผลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนน

ดูผลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนน

ดูผลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจของคุณ

ดูผลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนที่ไม่มีการคำนวณคะแนน

หากผู้สอนของคุณลบคะแนนออกจากเกณฑ์การให้คะแนน คุณยังสามารถดูผลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจของคุณได้

ดูความเห็นสำหรับเกณฑ์การให้คะแนน

ดูผลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนน

หากผู้สอนของคุณแสดงความเห็นสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนของคุณไว้ คุณสามารถดูรายละเอียดนี้ได้จากหลักเกณฑ์สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหตุ: ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อผู้สอนของคุณแสดงความเห็นไว้ในเกณฑ์การให้คะแนน