ฉันจะใช้ แผงข้อมูล (Dashboard) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

แผงข้อมูล (Dashboard) เป็นสิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อคุณล็อกอินเข้า Canvas แผงข้อมูล (Dashboard) ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบทเรียนปัจจุบันทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถกลับไปที่ แผงข้อมูลผู้ใช้ (User Dashboard) ของคุณได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ลิงค์ แผงข้อมูล (Dashboard) จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation)

เปิดแผงข้อมูล

เปิดแผงข้อมูล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์แผงข้อมูล (Dashboard)

ดูแผงข้อมูล

แผงข้อมูล (Dashboard) คือเพจปลายทาง (Landing Page) ใน Canvas แผงข้อมูลของคุณอาจแสดงมุมองเริ่มต้นเป็นมุมมองแบบใดแบบหนึ่งจากสามมุมมองนี้: มุมมองการ์ด มุมมองแบบแสดงรายการ หรือมุมมองกิจกรรมล่าสุด

  • มุมมองการ์ด (Card View): จะแสดงการ์ดข้อมูลบทเรียนเพื่อให้สามารถสืบค้นบทเรียนโปรดของคุณทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว (โดยจะมีบทเรียนเดียวกันนี้แสดงอยู่ในลิงค์ บทเรียน (Courses) จากเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ด้วย)
  • มุมมองแบบแสดงรายการ (List View): จะแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำของบทเรียนทั้งหมดในมุมมองแบบกำหนดการ
  • มุมมองกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity View): จะแสดงกิจกรรมล่าสุดทั้งหมดสำหรับทุกบทเรียน

ดูประกาศส่วนกลาง

ดูประกาศส่วนกลาง

แผงข้อมูล (Dashboard) ยังอาจมีประกาศส่วนกลาง ซึ่งเป็นประกาศที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันของคุณแสดงอยู่ด้วย หากต้องการลบประกาศออกจากแผงข้อมูล ให้คลิกที่ไอคอน ลบ

ดูประกาศที่ยกเลิกแล้ว

ดูประกาศที่ยกเลิกแล้ว

หากคุณยกเลิกประกาศส่วนกลางใดไปแล้ว คุณสามารถดูประกาศที่ยกเลิกไปแล้วได้บนเพจประกาศส่วนกลาง (Global Announcements)

เปลี่ยนมุมมองแผงข้อมูล

เปลี่ยนมุมมองแผงข้อมูล

หากต้องการเปลี่ยนมุมมองของแผงข้อมูล (Dashboard) ให้คลิกเมนู ตัวเลือก (Options) แล้วเลือกตัวเลือกมุมมองที่คุณต้องการ

 

ดูแถบรายการด้านข้างของแผงข้อมูล

เมื่อกำหนดค่า มุมมองการ์ด (Card View) หรือ มุมมองแบบกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity View) แผงข้อมูล (Dashboard) จะมีแถบรายการด้านข้างอยู่ด้วย แถบรายการด้านข้างประกอบไปด้วยรายการ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) ภารกิจที่จะมีขึ้น ลิงค์ไปยังข้อเสนอแนะล่าสุด และปุ่มสำหรับจัดทำบทเรียนหรือดูเกรด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แถบรายการด้านข้าง