ฉันจะส่งภารกิจในนามของกลุ่มได้อย่างไร

ภารกิจของกลุ่มเป็นวิธีที่ผู้สอนจะอนุญาตให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันในภารกิจและส่งภารกิจเป็นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องส่งภารกิจในนามของกลุ่ม

เอกสารแนบที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของผลงานจัดส่งภารกิจที่มีการให้เกรดแล้ว จะถูกคัดลอกไปยังไฟล์กลุ่มแต่จะไม่นับรวมในโควต้าผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม หลังจากอัพโหลดไฟล์เป็นผลงานจัดส่ง คุณจะไม่สามารถลบไฟล์ได้ หากคุณอัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ผลงานจัดส่ง (Submissions) ของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม หากคุณส่งไฟล์ที่อัพโหลดไปก่อนหน้านี้แล้ว ไฟล์จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ผลงานจัดส่ง (Submissions) ของคุณ ไฟล์ที่อัพโหลดผ่าน Rich Content Editor: จะถูกพิจารณาในโควต้าพื้นที่จัดเก็บของคุณด้วย

หมายเหตุ:

  • หากคุณต้องการส่งไฟล์ที่อัพโหลดไปก่อนหน้านี้แล้ว ไฟล์นั้นต้องอยู่ในไฟล์ผู้ใช้ของคุณอยู่แล้ว ไฟล์ใด ๆ ที่อัพโหลดไปยังไฟล์ของกลุ่มจะไม่สามารถสืบค้นได้ผ่านผลงานจัดส่งภารกิจ เรียนรู้วิธีการเพื่อย้ายไฟล์ของกลุ่มไปยังไฟล์ของผู้ใช้
  • หากเปิดใช้งานไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ Canvas จะเปิดแอนิเมชั่นเฉลิมฉลองให้เมื่อคุณจัดส่งภารกิจตรงเวลา อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการ คุณสามารถปิดใช้งานค่าปรับตั้งคุณสมบัตินี้ในค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้ของคุณ

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

คลิกที่ชื่อภารกิจ

ดูภารกิจกลุ่ม

ดูภารกิจกลุ่ม

เปิดตัวเลือกผลงานจัดส่งภารกิจโดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment)

ดูประกาศเกรดสรุป

ดูประกาศเกรดสรุป

แบนเนอร์อาจปรากฏเหนือภารกิจของคุณเพื่อระบุว่าผู้สอนได้ลบภารกิจกลุ่มออกจากการคำนวณเกรดทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ค่านี้จะไม่มีผลกับการจัดส่งภารกิจ

อัพโหลดไฟล์

อัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม อัพโหลดไฟล์ (Upload File) [1] เมื่อหน้าต่างไฟล์ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาแล้วคลิกที่ชื่อไฟล์ จากด้านล่างของหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม เลือก (Choose) หรือ เรียกดู (Browse) (ขึ้นอยู่กับเบราเซอร์ของคุณ)

กกดอัพโหลดไฟล์ที่คุณอัพโหลดไปยัง Canvas แล้วโดยคลิกที่ลิงค์ คลิกที่นี่เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณอัพโหลดไว้ (Click here to find a file you’ve already uploaded) [2] รายการไฟล์จะขยาย คลิกที่ชื่อไฟล์

คุณสามารถเพิ่มความเห็นไปยังผลงานจัดส่งภารกิจกลุ่มของคุณ [3] ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจกลุ่มที่ไม่ได้ให้เกรดเป็นรายบุคคลจะถูกส่งไปยังทั้งกลุ่ม

หากคุณสามารถอัพโหลดไฟล์จาก Google Drive, คุณสามารถส่งไฟล์ Google โดยคลิกที่ Google Drive [4]

หมายเหตุ: หากคุณต้องการส่งไฟล์ที่อัพโหลดไปก่อนหน้านี้แล้ว ไฟล์นั้นต้องอยู่ในไฟล์ผู้ใช้ของคุณอยู่แล้ว ไฟล์กลุ่มไม่สามารถสืบค้นได้ผ่านผลงานจัดส่งภารกิจ

เลือกตัวเลือกความเห็น

เลือกตัวเลือกความเห็น

หากผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจมีตัวเลือกการแสดงความเห็นอยู่ด้วย สมาชิกในกลุ่มของคุณจะได้รับเกรดแยกเฉพาะราย หากคุณต้องการเพิ่มความเห็น ให้พิมพ์ความเห็นของคุณในกล่องแสดงความเห็น [1]

ส่งความเห็นของคุณให้แก่ผู้สอนโดยเลือก ส่งความเห็นให้แก่ผู้สอนเท่านั้น (Send comment to instructor only) [2]

ส่งความเห็นของคุณให้แก่ผู้สอนของคุณและสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มของคุณโดยเลือก ส่งความเห็นให้กลุ่มทั้งหมด (Send comment to the whole group) [3]

จัดส่งภารกิจ

จัดส่งภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม ส่งภารกิจ (Submit Assignment)

หมายเหตุ: ไฟล์ขนาดใหญ่ที่ส่งโดยการใช้แท็บ การอัพโหลดไฟล์ (File Upload) จะแสดงส่วนแสดงสถานะผลงานจัดส่งไว้

ดูผลงานจัดส่ง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลงานจัดส่งของคุณ [1]

หากผู้สอนให้อนุญาตไว้ คุณจะสามารถเลือกส่งภารกิจในเวอร์ชั่นอื่นโดยคลิกที่ปุ่ม การดำเนินการใหม่ (New Attempt) [2] คุณจะสามารถดูได้เฉพาะรายละเอียดของผลงานจัดส่งล่าสุดของคุณในแถบรายการด้านข้าง แต่ผู้สอนจะสามารถดูผลงานจัดส่งทั้งหมดของคุณ

หลังจากที่ผู้สอนให้เกรดผลงานจัดส่งของคุณแล้ว ลิงค์เกรด (Grades) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จะแสดงสถานะการให้เกรด นอกจากนี้คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มและลิงค์ไปยังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเพจเกรด (Grades) ของคุณ

หมายเหตุ:

  • หลังจากจัดส่งภารกิจ ภารกิจดังกล่าวจะยังปรากฏอยู่ในภารกิจ (Assignments) และในหลักสูตร (Syllabus) รายการนี้จะไม่ถูกลบไปพร้อมกับการจัดส่งภารกิจ
  • เมื่อคุณจัดส่งภารกิจใหม่อีกครั้ง คุณจะสามารถสืบค้นและดูเฉพาะผลงานจัดส่งล่าสุดของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สอนยังสามารถดูผลงานจัดส่งทั้งหมดของคุณ