ฉันจะตอบคำถามแต่ละประเภทในแบบทดสอบได้อย่างไร

ผู้สอนสามารถเลือกคำถามประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มลงในแบบทดสอบได้

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณสามารถใช้เครื่องมือทดสอบแบบอัพเกรดหรือ แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ในบทเรียนของคุณ หากแบบทดสอบที่คุณกำลังใช้งานแสดงผลต่างออกไป แสดงว่าผู้สอนของคุณอาจใช้เครื่องมือ แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เพื่อจัดทำแบบทดสอบ ฟังก์ชั่นการทำงานอาจแตกต่างกันไปสำหรับแบบทดสอบแต่ละประเภท ดูความช่วยเหลือในการตอบคำถามแบบทดสอบได้จากหัวข้อ ฉันจะตอบคำถามแต่ละประเภทในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้อย่างไร

คำถามแบบเรียงความ

คำถามแบบเรียงความ

ตอบคำถามแบบเรียงความโดยคลิกที่กล่องข้อความและพิมพ์เนื้อหาของคุณใน Rich Content Editor [1] คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณ Rich Content Editor ยังมีการแสดงจำนวนคำที่ด้านล่างของมุมขวาล่างของกล่องข้อความ

หมายเหตุ: คำถามแบบเรียงความยังสามารถใช้สำหรับคำถามทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขสมการ LaTex แทรกสมการทางคณิตศาสตร์โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] แล้วคลิกที่ไอคอนสมการ [3]

คำถามแบบอัพโหลดไฟล์

คำถามแบบอัพโหลดไฟล์

ตอบคำถามแบบอัพโหลดไฟล์โดยคลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose a File) Canvas จะเปิดกล่องโต้ตอบไฟล์ซึ่งคุณสามารถระบุไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เลือกไฟล์ จากนั้นไฟล์จะอัพโหลดเป็นคำตอบของคุณ Canvas จะยืนยันว่าไฟล์ของคุณได้รับการอัพโหลดแล้ว [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถลบไฟล์ของคุณได้โดยคลิกที่ไอคอนลบ [3] แล้วส่งไฟล์ใหม่

คำถามกรอกในช่องว่าง

คำถามกรอกในช่องว่าง

การตอบคำถามแบบกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยคลิกที่กล่องข้อความและพิมพ์คำตอบของคุณลงไป

คำถามแบบกรอกในช่องว่างต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้

คำถามแบบกรอกในช่องว่างต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้

การตอบคำถามแบบกรอกข้อมูลในช่องว่างต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้โดยคลิกที่กล่องข้อความกล่องแรก [1] แล้วพิมพ์คำตอบแรกของคุณ คลิกที่กล่องข้อความที่สอง [2] และพิมพ์คำตอบที่สองของคุณ ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไปจนกว่าคุณจะตอบคำถามเสร็จสิ้น

คำถามสูตร

คำถามสูตร

เพื่อตอบคำถามสูตร ให้คลิกกล่องข้อความและพิมพ์คำตอบของคุณ

คำถามเชื่อมโยง

คำถามเชื่อมโยง

ตอบคำถามแบบเชื่อมโยงโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ [1] แล้วเลือกคำตอบของคุณ [2] ดำเนินการต่อจนกว่าคุณจะเชื่อมโยงตัวเลือกทั้งหมด

คำถามแบบหลายคำตอบ

คำถามแบบหลายคำตอบ

ตอบคำถามแบบหลายคำตอบ โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย [1] ถัดจากคำตอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด [2]

คำถามแบบตัวเลือกหลายข้อ

คำถามแบบตัวเลือกหลายข้อ

หากต้องการตอบคำถามแบบให้เลือกตอบหลายข้อ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการถัดจากคำตอบ

คำถามแสดงรายการหลายรายการ

คำถามแสดงรายการหลายรายการ

ตอบคำถามแบบแสดงรายการหลายรายการ โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการแล้วเลือกคำตอบของคุณ ดำเนินการต่อจนกว่าจะตอบคำถามครบทุกข้อ

คำถามแบบตอบเป็นตัวเลข

คำถามแบบตอบเป็นตัวเลข

ตอบคำถามแบบตอบเป็นตัวเลขโดยคลิกที่กล่องข้อความและพิมพ์คำตอบของคุณ

คำถามจริง/ไม่จริง

คำถามจริง/ไม่จริง

หากต้องการตอบคำถามคำถามจริง/ไม่จริง ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการถัดจากคำตอบ