ฉันจะเข้าร่วมกลุ่มในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถสมัครกลุ่มในบทเรียนของคุณได้หากผู้สอนของคุณเปิดใช้งานตัวเลือกการสมัครด้วยตัวเองไว้

หมายเหตุ: หากผู้สอนของคุณปิดลิงค์ บุคคล (People) ไว้ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

เปิดกลุ่ม

เปิดกลุ่ม

คลิกที่ปุ่ม กลุ่ม (Groups) [1]

หรือสืบค้นกลุ่มของคุณผ่านเมนู ตัวเลือก (Options) โดยคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [2] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ดูกลุ่มผู้ใช้ (View User Groups) [3]

เข้าร่วมกลุ่ม

เข้าร่วมกลุ่ม

ถัดจากชื่อของกลุ่มที่ใช้ได้ ให้คลิกที่ปุ่มเข้าร่วม (Join)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมกลุ่มโดยการเลือกด้วยตัวเอง คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่ม

ตรวจสอบการสมัครเข้ากลุ่ม

ตรวจสอบการสมัครเข้ากลุ่ม

ข้อความจะปรากฏที่ด้านบนของเบราเซอร์เพื่อยืนยันว่าคุณได้สมัครเข้ากลุ่ม

เข้าไปที่กลุ่ม

เข้าไปที่กลุ่ม

สืบค้นกลุ่มที่คุณเข้าร่วมโดยคลิกที่ลิงค์ เยี่ยมชม (Visit)