ฉันจะดูฟีด iCal ของปฏิทิน (Calendar) เพื่อบอกรับปฏิทินจากภายนอกในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฟีด iCal ของปฏิทิน (Calendar) จะอยู่ที่แถบรายการด้านข้างของปฏิทินของคุณ คุณสามารถนำเข้าฟีด iCal ลงในแอพปฏิทินใดก็ได้ที่รองรับฟอร์แมต iCal เช่น Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, และ Yahoo Calendar นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดฟีดปฏิทินเป็นไฟล์ ICS ได้อีกด้วย ฟีดปฏิทินจะมีกิจกรรมและภารกิจจากปฏิทินใน Canvas ของคุณทั้งหมด

หมายเหตุ:

  • กิจกรรมในอนาคตสูงสุดถึง 366 วันข้างหน้า และกิจกรรมในอดีตภายใน 30 วัน จะรวมอยู่ด้วยเมื่อส่งออกปฏิทิน Canvas ไปยังโปรแกรมปฏิทินอื่น ฟีดปฏิทินจะมีรายการมากถึง 1,000 รายการ
  • รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะไม่รวมอยู่ในฟีด iCal ของปฏิทิน (Calendar)

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

เปิดฟีดปฏิทิน

เปิดฟีดปฏิทิน

คลิกที่ลิงค์ ฟีดปฏิทิน (Calendar Feed)

คัดลอกฟีดปฏิทิน

คัดลอกฟีดปฏิทิน

หากต้องการคัดลอกลิงค์ ให้คัดลอกลิงค์ในฟิลด์ข้อความ [1]

หากต้องการดาวน์โหลดฟีดเป็นไฟล์ ICS ให้คลิกที่ลิงค์ คลิกที่นี่เพื่อดูฟีด (click here to view the feed) [2]