ฉันจะดูหน่วยการเรียน (Modules) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ผู้สอนบางคนจะใช้หน่วยการเรียนในการกำหนดโครงสร้างบทเรียน หน่วยการเรียนควบคุมขั้นตอนทั้งหมดของบทเรียนพร้อมกับเนื้อหา

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกซ่อนลิงค์หน่วยการเรียน (Modules) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) หากลิงค์หน่วยการเรียน (Modules) ไม่พร้อมใช้งาน คุณยังคงสามารถใช้งานรายการหน่วยการเรียน (Module) ผ่านส่วนอื่น ๆ ของ Canvas เช่น หน้าแรกของหลักสูตรหรือบทเรียนได้ หรือผู้สอนของคุณอาจเลือกซ่อนลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ทั้งหมดยกเว้นหน่วยการเรียน (Modules) หากลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) อื่น ๆ ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าผู้สอนของคุณต้องการให้คุณสืบค้นเนื้อหาในบทเรียนโดยใช้หน่วยการเรียน (Modules)

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

ดูหน่วยการเรียน

ในหน่วยการเรียน (Modules) คุณสามารถดูหน่วยการเรียนทั้งหมดในบทเรียนของคุณ หน่วยการเรียนถูกกำหนดโครงสร้างตามลําดับของความก้าวหน้า

หน่วยการเรียนจัดเก็บรายการเนื้อหาภายในแต่ละหน่วยการเรียน

ขยายหรือย่อหน่วยการเรียนทั้งหมด โดยคลิกที่ปุ่มขยายทั้งหมด/ย่อทั้งหมด (Expand All/Collapse All) [1]

ขยายหรือย่อแต่ละหน่วยการเรียน โดยคลิกที่หน่วยการเรียน ที่ลูกศรขยาย (Expand) หรือย่อ (Collapse) [2]

หากคุณเลือกที่จะย่อหรือขยายหน่วยการเรียนตั้งแต่หนึ่งหน่วยการเรียนขึ้นไป เพจดัชนีหน่วยการเรียน (Modules Index Page) จะคงสถานะของแต่ละหน่วยการเรียนไว้

หมายเหตุ:

 • ปุ่มย่อทั้งหมด (Collapse All) จะปรากฏขึ้นหากมีการขยายหน่วยการเรียนอย่างน้อยหนึ่งหน่วยการเรียน ปุ่มขยายทั้งหมด (Expand All) จะปรากฏขึ้นหากหน่วยการเรียนทั้งหมดถูกย่อไว้
 • เพจหน่วยการเรียน (Modules) รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์

 

ดูหน่วยการเรียนที่ล็อคไว้

ดูหน่วยการเรียนที่ล็อคไว้

ผู้สอนของคุณอาจล็อคหน่วยการเรียนจนถึงวันที่กำหนด หน่วยการเรียนที่ถูกล็อคจะแสดงไอคอนล็อค [1] และวันที่ปลดล็อค [2]

ดูไอคอนหน่วยการเรียน

ดูไอคอนหน่วยการเรียน

หน่วยการเรียนสามารถบรรจุเนื้อหาประเภทที่แตกต่างกันได้ แต่ละรายการหน่วยการเรียนยังมีไอคอนที่แสดงประเภทของหน่วยการเรียนเองอยู่ด้วยได้แก่  

 • เพจ (Page) [1]: เพจของเนื้อหาที่จะอ่าน
 • การพูดคุย (Discussion) [2]: การพูดคุยของบทเรียน
 • แบบทดสอบ (Quiz) [3]: แบบทดสอบบทเรียน
 • ภารกิจ (Assignment) [4]: ภารกิจบทเรียน
 • ลิงค์หรือเครื่องมือจากภายนอก (Link or External Tool) [5]: ลิงค์จากภายนอกหรือเครื่องมือเพื่อเรียกดูจากนอกบทเรียน
 • ไฟล์ (File) [6]: ไฟล์ที่ดาวน์โหลดหรือเรียกดู

ดูเงื่อนไข

ดูเงื่อนไข

หากหน่วยการเรียนมีเงื่อนไข หัวเรื่องจะแสดงว่าคุณควรทำตามเงื่อนไขทั้งหมดหรือเลือกเงื่อนไขหนึ่งข้อ [1]

ถัดจากรายการหน่วยการเรียน คุณสามารถดูประเภทของเงื่อนไขที่จำเป็นในการดำเนินการรายการหน่วยการเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ [2] คุณต้องทำรายการหน่วยการเรียนที่จำเป็นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการไปยังหน่วยการเรียนถัดไปได้ บางหน่วยการเรียนอาจต้องการให้คุณทำรายการหน่วยการเรียนให้เสร็จตามลำดับ

เงื่อนไขมีตัวเลือกได้สูงสุดห้าตัวเลือกขึ้นอยู่กับประเภทรายการหน่วยการเรียน ได้แก่

 • ดู (View): คุณจะต้องดูรายการนี้
 • กำกับว่าเสร็จสิ้นแล้ว (Mark as done): คุณจะต้องกำกับรายการหน่วยการเรียนเป็นเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่คุณจะสามารถคืบไปยังรายการถัดไปได้
 • เข้าร่วม (Contribute): คุณต้องโพสต์การตอบกลับหัวข้อการพูดคุยหรือมีส่วนร่วมเนื้อหาไปยังเพจ
 • ส่ง (Submit): คุณจะต้องส่งภารกิจ การพูดคุยที่มีการให้เกรดหรือแบบทดสอบ
 • คะแนนอย่างน้อย X (Score at least X): คุณต้องส่งภารกิจด้วยคะแนนขั้นต่ำที่แสดงไว้

ดูไอคอนความคืบหน้า

ดูไอคอนความคืบหน้า

รายการหน่วยการเรียนยังสามารถใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าผ่านหน่วยการเรียน หน่วยการเรียนและ/หรือรายการหน่วยการเรียนที่ไม่พร้อมใช้งานจะเป็นแถบสีเทา

สำหรับไอคอนหน่วยการเรียน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนและดูข้อความสำหรับเงื่อนไขที่กำหนดได้

ความหมายของไอคอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าบทเรียนของคุณใช้เงื่อนไขหรือไม่:

 • ไอคอนเส้นประสีส้ม [1]: เมื่ออยู่ถัดจากรายการหน่วยการเรียน รายการหน่วยการเรียนจะถือว่าเกินกำหนด เมื่ออยู่ถัดจากหัวเรื่องหน่วยการเรียน แสดงว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยการเรียน
 • เครื่องหมายถูกสีเขียว [2]: รายการหน่วยการเรียนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับเงื่อนไขที่กำหนด ไอคอนนี้จะหมายความว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยการเรียนแล้ว
 • ไอคอนข้อมูลสีน้ำเงิน [3]: รายการหน่วยการเรียนถูกส่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการให้เกรด
 • ฉลากกำกับตัวเลือก [4]: รายการหน่วยการเรียนกำหนดให้คุณต้องเลือกเส้นทางภารกิจก่อนที่จะแสดงรายการหน่วยการเรียนเพิ่มเติม
 • วงกลมสีขาว [5]: รายการหน่วยการเรียนยังไม่ได้เริ่ม
 • ไอคอนล็อค [6]: หน่วยการเรียนถูกล็อคจนถึงวันที่ในอนาคต ในส่วนของเงื่อนไขเบื้องต้น ไอคอนนี้จะหมายความว่าหน่วยการเรียนก่อนหน้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงไม่สามารถดูได้
 • ล็อคข้อความ [7]: หน่วยการเรียนอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าชื่อของภารกิจในข้อความจะมีการให้เกรด

ดูรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ

ดูรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ

แต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วยรายการหน่วยการเรียน แต่ละรายการครอบคลุมชื่อรายการหน่วยการเรียน [1] รายการจะแสดงวันครบกำหนด (ถ้ามี) [2] และจำนวนคะแนนสำหรับภารกิจ [3] หากวันที่ สิ่งที่ต้องทำ (To-Do) ถูกเพิ่มไปยังรายการที่ไม่มีการให้เกรด วันที่จะแสดงถัดจากรายการหน่วยการเรียน [4]

หมายเหตุ: หากผู้สอนของคุณวางแบบทดสอบที่ยังไม่ได้เผยแพร่ในหน่วยการเรียน คุณจะไม่สามารถดูคะแนนที่เป็นไปได้หรือคำถามแบบทดสอบได้จนกว่าจะเผยแพร่แบบทดสอบ

ดูรายการหน่วยการเรียน

ดูรายการหน่วยการเรียน

เริ่มหน่วยการเรียนโดยคลิกที่รายการแรกในหน่วยการเรียน