ฉันจะใช้เพิ่มและแก้ไขข้อความใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

คุณสามารถพิมพ์ข้อความและสามารถคัดลอกและวางข้อความจากแหล่งข้อมูลอื่นไปยัง Rich Content Editor Rich Content Editor ยังมีเครื่องมือการจัดรูปแบบหลายอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อความของคุณได้

Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับการคัดลอกและการวางข้อความ

คัดลอกและวางโดยใช้ PC

  • คัดลอก (Ctrl+C) และวาง (Ctrl+V)
  • คัดลอก (Ctrl+C) และวางโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ (Ctrl+V)

คัดลอกและวางโดยใช้เครื่อง Mac

  • คัดลอก (Command+C) และวาง (Command+V)
  • คัดลอก (Command+C) และวางโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ (Command+Option+Shift+V)

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกแสดงแบบอักษรอื่นสำหรับบทเรียนของคุณ แบบอักษรนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการกรอกข้อใน Rich Content Editor

ดู Rich Content Editor

ดู Rich Content Editor

เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขในประกาศ ภารกิจ การพูดคุยหรือเพจ Rich Content Editor จะเปิดขึ้นมาเป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มและจัดรูปแบบเนื้อหาโดยการใช้แถบเมนู [1] หรือแถบเครื่องมือ [2]

เปิดชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

เปิดชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างกับรายการชอร์ตคัทการใช้งานแป้นพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์ หรือกดปุ่ม Alt+F8 (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (บนแป้นพิมพ์ Mac) พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ดูจำนวนคำ

ดูจำนวนคำ

คุณสามารถดูจำนวนคำทั้งหมด ดูจำนวนคำ อักขระและตัวอักษรทั้งหมดไม่รวมเคาะว่างดดยคลิกที่ลิงค์ นับจำนวนคำ (Word Count)

ปรับขนาดหน้าต่างเครื่องมือแก้ไข

ปรับขนาดหน้าต่างเครื่องมือแก้ไข

กรอกข้อความ

กรอกข้อความ

พิมพ์หรือวางข้อความที่คัดลอกไปยัง Rich Content Editor

ลบการจัดรูปแบบข้อความ

ลบการจัดรูปแบบข้อความ

ลบการจัดรูปแบบข้อความโดยเลือกข้อความ [1] แล้วคลิกที่ไอคอนล้างการจัดรูปแบบ [2]

หมายเหตุ: ดูไอคอนล้างการจัดรูปแบบ โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [3]  

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1] แล้วคลิกที่เมนูแสดงรายการ ขนาดแบบอักษร (Font Size) [2] แล้วล็อคขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการใช้ [3] คุณสามารถเลือกจากขนาดแบบอักษร 8, 10, 12, 14, 18, 24 หรือ 36pt

แก้ไขรูปแบบข้อความ

แก้ไขรูปแบบข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1] แล้วคลิกที่เมนูแสดงรายการ ย่อหน้า (Paragraph) [2] แล้วเลือกรูปแบบข้อความที่คุณต้องการใช้ [3] เลือกจาก Heading 2, Heading 3, Heading 4, Preformatted และ Paragraph styles

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นหัวเรื่องหลักของประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ หรือแบบทดสอบจะเหมือนกับชื่อที่คุณกรอกเมื่อมีการจัดทำรายการ

ข้อความระยะห่างหนึ่งเท่า

ข้อความระยะห่างหนึ่งเท่า

กำหนดระยะห่างบรรทัดหนึ่งเท่าใน Rich Content Editor โดยกด Shift+Enter (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Shift+Return (บนแป้นพิมพ์ Mac) นี่เป็นการคั่นบรรทัดแทนการแบ่งย่อหน้า

จัดรูปแบบการเน้นข้อความ

จัดรูปแบบการเน้นข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ [1]

กำหนดข้อความที่เลือกเป็นตัวหนาโดยคลิกที่ไอคอนตัวหนา [2] หรือกดปุ่ม Command+B (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+B (แป้นพิมพ์ PC)

กำหนดข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง โดยคลิกที่ไอคอนตัวเอียง [3] หรือกด Command+I (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+I (แป้นพิมพ์ PC)

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือกโดยคลิกที่ไอคอนขีดเส้นใต้ [4] หรือกด Command+U (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+U (แป้นพิมพ์ PC)

เมื่อจัดรูปแบบข้อความที่เลือกแล้ว ลูกศรจะปรากฏขึ้นเหนือตัวเลือกที่เลือก [5]

ลงสีและแรเงาข้อความ

ลงสีและแรเงาข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการลงสี [1]

เปลี่ยนสีของข้อความโดยคลิกที่ไอคอนสีข้อความ [2]

แรเงาข้อความโดยคลิกที่ไอคอนสีพื้นหลัง [3]

เลือกสีจากเมนูแสดงรายการสี [4] คุณสามารถดูชื่อสีได้โดยการเลื่อนเมาส์ไว้เหนือแถบรายการสี [5]

ลบการจัดรูปแบบสีโดยคลิกที่ไอคอนลบสี [6]

เลือกสีกำหนดเองสำหรับข้อความโดยคลิกที่ไอคอนสีกำหนดเอง [7]

เลือกสีกำหนดเอง

เลือกสีกำหนดเอง

ใช้จานสีเพื่อเลือกโทนสี [1] และเฉดสี [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกรหัสสี RGB [3] หรือกรอกรหัสสีเลขฐานสิบหก [4] ดูสีกำหนดเองของคุณในหน้าต่างแสดงสี [5]

ปรับใช้สีไปยังข้อความของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [6]

ข้อความตัวยกและตัวห้อย

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความของคุณให้ปรากฏเป็นตัวยกหรือตัวห้อยได้ เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1]

คลิกที่ไอคอนตัวยก [2] กำหนดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกโดยเลือกไอคอนตัวยก (Superscript) [3] จากเมนูแสดงรายการ กำหนดรูปแบบข้อความเป็นตัวห้อยโดยเลือกตัวเลือก ตัวห้อย (Subscript) [4]

จัดแนวข้อความ

จัดแนวข้อความโดยเลื่อนวางเคอร์เซอร์ไว้ด้านหน้าข้อความที่คุณต้องการจัดแนว [1] แล้วคลิกที่ไอคอนการจัดแนว [2] จากเมนูแสดงรายการ คุณสามารถเลือกจัดแนวข้อความทาง ซ้าย (Left) [3] ตรงกลาง (Center) [4] และ ขวา (Right) [5]

หมายเหตุ: ดูไอคอนการจัดแนว โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [6]

ข้อความเยื้องเข้าและเยื้องออก

ข้อความเยื้องเข้าและเยื้องออก

เยื้องข้อความโดยคลิกที่ไอคอนเยื้อง [1]

หากข้อความของคุณเยื้องเข้า คุณสามารถเยื้องออกข้อความของคุณ เยื้องออกข้อความของคุณโดยคลิกที่ไอคอนลูกศรการเยื้อง [2] แล้วคลิกที่ตัวเลือก เยื้องออก (Outdent) [3]

คุณสามารถคลิกตัวเลือกการเยื้องเข้าและเยื้องออกได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มหรือลดการเยื้องข้อความ

หมายเหตุ: ดูไอคอนการเยื้อง โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [4]

จัดแนวข้อความแบบกำหนดทิศทาง

จัดแนวข้อความแบบกำหนดทิศทาง

จัดแนวข้อความแบบกำหนดทิศทางโดยคลิกที่ลิงค์ กำหนดรูปแบบ (Format) ในแถบเมนู [1] แล้วเลือกตัวเลือก ทิศทาง (Directionality) [2] คุณสามารถกำหนดแนวข้อความของคุณจากซ้ายไปขวา [3] และจากขวาไปซ้าย [4]

จัดทำรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

จัดทำรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

เลือกข้อความที่คุณต้องการจะรวมไว้ในรายการของคุณ [1] แล้วคลิกที่ไอคอนแสดงรายการ [2] คุณสามารถเลือกรูปแบบรายการหัวข้อย่อย [3] หรือรูปแบบรายการลำดับเลขหรือตัวอักษร [4]

หมายเหตุ: ดูไอคอนรายการ โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [5]

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการลำดับเลข

ดูรายการลำดับเลข

ดูรายการลำดับเลข

ดูเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

ดูเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

หากคุณโหลดซ้ำหรือออกจากเพจขณะแก้ไขเนื้อหาใน Rich Content Editor Canvas จะบันทึกเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติในแคชของเบราเซอร์นานถึงหนึ่งวัน เมื่อคุณโหลดเพจซ้ำหรือกลับไปที่เพจที่คุณกำลังแก้ไข Canvas จะแสดงข้อความระบุว่ามีเนื้อหาที่บันทึกอัตโนมัติอยู่ คุณสามารถแสดงตัวอย่างเนื้อหา ละทิ้งเนื้อหาหรือโหลดเนื้อหาลงใน Rich Content Editor

หมายเหตุ:

  • เนื้อหาที่บันทึกอัตโนมัติไม่ใช่คุณสมบัติการใช้งานที่มีการรับประกันและอาจไม่บันทึกเนื้อหาในบางสถานการณ์
  • ปริมาณพื้นที่จัดเก็บในเครื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราเซอร์ที่คุณใช้
  • เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติใช้งานได้เฉพาะในเพจที่มีหน้าต่าง Rich Content Editor เพียงหน้าต่างเดียวเท่านั้น
  • เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติใช้งานได้เฉพาะในเบราเซอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณใช้เมื่อคุณจัดทำเนื้อหาต้นฉบับ

แสดงตัวอย่างเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

แสดงตัวอย่างเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

แสดงตัวอย่างเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติจาก Canvas โดยคลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview)

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติไปยัง Rich Content Editor โดยคลิกที่ปุ่ม ใช่ (Yes) [1] ทิ้งเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติโดยคลิกที่ปุ่ม ไม่ (No) [2]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor ในการพูดคุย (Discussions) ปุ่มบันทึก (Save) อาจปรากฏเป็นปุ่มโพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor