จะดูความเห็นสำหรับภารกิจจากผู้สอนของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถดูความเห็นจากผู้สอนได้จากเพจ Grades (เกรด) ความเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบรายการภารกิจด้านข้าง อย่างไรก็ตาม ผู้สอนของคุณอาจแสดงความเห็นในการจัดส่งภารกิจของคุณเป็นหมายเหตุกำกับหรือความเห็นสำหรับมีเดียเช่นกัน

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ดูความเห็นสำหรับภารกิจ

ระบุตำแหน่งภารกิจแล้วคลิกที่ไอคอนความเห็น [1] ดูความเห็นในภารกิจ [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูผู้จัดทำ วันที่และเวลาสำหรับความเห็นดังกล่าว

ดูความเห็นสำหรับมีเดียหรือไฟล์แนบในรายละเอียดผลงานจัดส่งโดยคลิกที่ไอคอนข้อเสนอแนะ [3]

เปิดภารกิจ

การจัดส่งภารกิจของคุณจะแสดงความเห็นด้วยพร้อมกัน คลิกที่ชื่อภารกิจ

ดูความเห็น

ดูความเห็น

ความเห็นจากผู้สอนที่เพิ่มไปยังผลงานจัดส่งของคุณ รวมทั้งความเห็นใด ๆ ที่คุณเพิ่มไว้จะปรากฏขึ้นในหัวข้อ ความเห็น (Comments) ของแถบรายการด้านข้าง [1] ความเห็นอาจเป็นข้อความ มีเดียหรือไฟล์แนบ ดูความเห็นแบบมีเดียโดยคลิกที่ปุ่ม เปิดเล่น (Play) [2] เปิดไฟล์แนบโดยคลิกที่ลิงค์ชื่อไฟล์ (file name) [3]

หากภารกิจของคุณมีเกณฑ์การให้คะแนน [4] แสดงว่าผู้สอนของคุณอาจมีความเห็นแสดงไว้สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว ลิงค์ แสดงเกณฑ์การให้คะแนน (Show Rubric) จะแสดงสถานะว่ามีการเพิ่มความเห็นไปยังเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่ [5]

ดูความเห็นที่กำกับไว้

ดูความเห็นที่กำกับไว้

หากคุณจัดส่งภารกิจพร้อมการอัพโหลดไฟล์ ผู้สอนของคุณอาจแสดงความเห็นกำกับไว้ร่วมด้วยในภารกิจของคุณ

ไฟล์ที่รองรับหมายเหตุกำกับจะแสดงลิงค์ ดูผลตอบรับ (View Feedback) ติดกับผลงานจัดส่ง ลิงค์ ดูผลตอบรับ (View Feedback) จะแสดงสถานะว่าความเห็นแบบมีหมายเหตุกำกับถูกเพิ่มมากขึ้นภารกิจที่รองรับหรือไม่ เรียนรู้วิธีการดูความเห็นที่กำกับไว้

เพิ่มความเห็น

เพิ่มความเห็น

คุณสามารถเพิ่มความเห็นไปยังผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจของคุณ [1] ความเห็นทั้งหมดในผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจในกลุ่มจะถูกจัดส่งไปยังผู้สอนและกลุ่มทั้งหมด  

หากผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจของกลุ่มมีตัวเลือกการแสดงความเห็นอยู่ด้วย สมาชิกในกลุ่มของคุณจะได้รับเกรดแยกเฉพาะราย ส่งความเห็นของคุณให้แก่ผู้สอนโดยเลือก ส่งความเห็นให้แก่ผู้สอนเท่านั้น (Send comment to instructor only) [2] ส่งความเห็นของคุณให้แก่ผู้สอนของคุณและกลุ่มทั้งหมดโดยเลือก ส่งความเห็นให้กลุ่มทั้งหมด (Send comment to the whole group) [3]

จัดส่งความเห็นของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [4]

เพิ่มความเห็นแบบมีเดีย

เพิ่มความเห็นแบบมีเดีย

เพิ่มความเห็นแบบมีเดียไปยังผลงานจัดส่งของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ ความเห็นแบบมีเดีย (Media Comment) คุณสามารถบันทึกวิดีโอหรือบันทึกความเห็นแบบเสียงเพื่อส่งให้แก่ผู้สอนของคุณ

เพิ่มอีโมจิ

เพิ่มอีโมจิ

หากเปิดใช้งานไว้โดยผู้สอนของคุณ คุณสามารถเพิ่มอีโมจิไปยังความเห็นสำหรับผลงานจัดส่ง

เลือกอีโมจิโดยคลิกที่เมนูอีโมจิ [1]

ใช้งานอีโมจิที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยคลิกที่อีโมจิจากเมนูที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ [2]