จะจัดทำรหัสเข้าคู่สำหรับผู้สังเกตการณ์ในฐานะที่ฉันเป็นผู้เรียนได้อย่างไร

ในฐานะผู้เรียน คุณสามารถจัดทำรหัสเข้าคู่เพื่อเชื่อมโยงผู้สังเกตการณ์กับบัญชี Canvas ของคุณ คุณจะต้องจัดทำรหัสเข้าคู่แยกต่างหากสำหรับผู้สังเกตการณ์แต่ละรายที่ต้องการเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสเข้าคู่ได้จากหัวข้อ เอกสารข้อมูลรหัสเข้าคู่ - คำถามที่พบบ่อย

ผู้สังเกตการณ์อาจเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาของคุณหรือบุคคลอื่นใดที่ต้องดูบทเรียน Canvas ของคุณ ผู้สังเกตการณ์ที่เชื่อมโยงไว้จะสามารถดูและเข้าร่วมในส่วนประกอบบางส่วนของบทเรียนของคุณใน Canvas ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้สังเกตการณ์ได้จาก เอกสารข้อมูลการแสดงผลและการเข้าร่วมของผู้สังเกตการณ์

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้สังเกตการณ์ คุณสามารถคัดลอกรหัสเข้าคู่และเชื่อมโยงผู้เรียนโดย กรอกรหัสในค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings)

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

เข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์

เข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์

คลิกที่ปุ่ม เข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์

หมายเหตุ: หากปุ่ม เข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์ ไม่ปรากฏขึ้นใน ค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้ กรุณาติดต่อสถาบันของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์

คัดลอกรหัสเข้าคู่

คัดลอกรหัสเข้าคู่

คัดลอกรหัสเข้าคู่ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขหกตัว [1] คุณจะต้องแชร์รหัสนี้กับผู้สังเกตการณ์เพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ รหัสเข้าคู่จะหมดอายุหลังผ่านไปเจ็ดวันหรือเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก

ปิดหน้าต่างนี้โดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง [2]

หมายเหตุ: รหัสเข้าคู่ต้องตรงตามตัวพิมพ์