ฉันจะใช้ หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนในฐานะผู้เรียน หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะช่วยคุณในการสืบค้นในบทเรียนและจัดการการบ้านของคุณ เมนูสืบค้นเนื้อหาบทเรียนจะแสดงอยู่ในเพจที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกแสดงแบบอักษรอื่นสำหรับบทเรียนของคุณ

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

ดูหน้าหลักของบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะเกี่ยวโยงกับการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) [1] พื้นที่เนื้อหา [2] และแถบรายการด้านข้าง [3]

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) สามารถเรียกดูได้จากลิงค์ หน้าหลัก (Home) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) [1]

การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จะมีลิงค์ที่ช่วยให้คุณและผู้เรียนของคุณไปยังตำแหน่งที่ต้องการในบทเรียน ผู้สอนสามารถปรับแต่งลิงค์ที่จะให้แสดงในบทเรียนได้ ดังนั้นหากคุณไม่เห็นลิงค์ที่อาจแสดงในบทเรียนอื่น แสดงว่าผู้สอนได้ซ่อนลิงค์เหล่านั้นไว้ไม่ให้มองเห็นได้จากมุมมองของคุณ

ลิงค์ใช้งานของเพจที่คุณกำลังดูจะถูกแรเงาด้วยข้อความสีต่าง ๆ และเส้นกำกับ [1] การแรเงานี้ช่วยให้คุณสามารถระบุคุณสมบัติการใช้งานที่คุณกำลังดูอยู่ใน Canvas ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถดูส่วนแสดงสถานะบทเรียน [2] ที่แสดงข้อมูลอัพเดตเกรดต่าง ๆ ของบทเรียนเมื่อผู้สอนให้เกรดภารกิจของคุณ

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) โดยคลิกที่ไอคอนเมนู ขระเลือกขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ค่าปรับแต่งของคุณจะถูกปรับใช้กับบทเรียนทั้งหมดของคุณ

ดูพื้นที่เนื้อหา

ดูพื้นที่เนื้อหา

เนื้อหาในหน้าหลัก (Home Page) (และเนื้อหาใน Canvas ทั้งหมด) จะแสดงอยู่ในพื้นที่เนื้อหานี้

เนื้อหาอาจเป็นเพจ หลักสูตร การพูดคุย ประกาศ แบบทดสอบหรือเนื้อหาที่นำเข้า [1] เนื้อหายังสามารถแสดง สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream) ซึ่งจะเป็นสตรีมกิจกรรมล่าสุดทั้งหมดในบทเรียน หน้าหลัก (Home Page) ของคุณยังอาจแสดงประกาศล่าสุดไว้ที่ด้านบนสุดของเพจด้วย [2]

เนื้อหาในหน้าหลัก (Home Page) ยังกำหนดกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่จะแสดงในแถบรายการด้านข้างได้ด้วย

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ตัวบอกตำแหน่ง (Breadcrumbs) จะปรากฏอยู่เหนือพื้นที่เนื้อหาของบทเรียน  

ในขณะที่คุณดูเนื้อหาบทเรียน ตัวบอกตำแหน่งจะทิ้งร่องรอยไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่าคุณอยู่ที่จุดใดภายในบทเรียน คุณสามารถตามลิงค์เหล่านี้ย้อนกลับไปยังเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้าได้

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดชื่อเล่นสำหรับบทเรียน ตัวบอกตำแหน่งจะแสดงชื่อเล่นสำหรับบทเรียนดังกล่าว ไม่เช่นนั้น ตัวบอกตำแหน่งจะแสดงรหัสบทเรียนแทน

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะทำงานเหมือนกับ แถบรายการด้านข้างของแผงข้อมูล (Dashboard) แต่จะแสดงเฉพาะเนื้อหาสำหรับบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ พร้อมกับตัวเลือกเพิ่มเติม

หากหน้าหลัก (Home Page) ของบทเรียนของคุณแสดงเพจอื่นที่ไม่ใช่สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream) คุณสามารถดูสตรีมกิจกรรมในบทเรียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม ดูสตรีมบทเรียน (View Course Stream) ในแถบรายการด้านข้าง [1] เมื่อตั้งหน้าหลัก (Home Page) เป็น สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream) ปุ่มนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

หากคุณถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มภายในบทเรียนของคุณ กลุ่มย่อย กลุ่มบทเรียน (Course Group) [2] จะมีลิงค์ไปยังกลุ่มบทเรียนของคุณ

ดูกลุ่มย่อยในแถบรายการด้านข้าง

ดูกลุ่มย่อยในแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงกลุ่มย่อย สิ่งที่ต้องทำ (To Do) เสมอ [1] ซึ่งจะแสดงประกาศล่าสุดทั้งหมดและภารกิจที่จะครบกำหนดส่งในสัปดาห์ที่จะมาถึงสูงสุดเจ็ดภารกิจ ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบแบบไม่ให้เกรดและภารกิจที่ไม่ต้องมีผลงานจัดส่ง แต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงชื่อภารกิจ จำนวนคะแนน และวันที่ครบกำหนดของภารกิจ เมื่อเลยวันครบกำหนดแล้ว รายการจะยังคงอยู่ในหัวข้อเป็นเวลาสี่สัปดาห์

แถบรายการด้านข้างยังอาจมีหัวข้ออื่น ๆ ได้อีก ขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่ผู้สอนของคุณกำหนดไว้สำหรับหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ตัวเลือกเพิ่มเติมในแถบรายการด้านข้าง ประกอบไปด้วย รายการภารกิจ (Assignment list) ปฏิทิน (Calendar) และกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) และข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback)

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

แต่ละรายการในกลุ่มย่อยจะมีไอคอน [1] เพื่อแยกแยะระหว่างภารกิจต่าง ๆ กับภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

หากกลุ่มย่อยใดมีรายการมากกว่าที่แสดง จะมีลิงค์ปรากฏอยู่ใต้รายการซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูรายการเพิ่มเติมได้ [2]

หัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงรายการสูงสุดเจ็ดรายการพร้อมวันครบกำหนดในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง หากต้องการดูรายการเพิ่มเติม คุณต้องลบรายการต่าง ๆ ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง หากต้องการลบรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ให้คลิกที่ไอคอนลบ [3]

หมายเหตุ: ภารกิจที่จัดส่งผ่าน Canvas จะหายไปโดยอัตโนมัติจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ภารกิจแบบไม่มีผลงานจัดส่ง (ส่งแบบกระดาษ/ในชั้นเรียน) ต้องลบออกจากรายการเองเท่านั้น