ฉันจะจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยัง URL ภายนอกใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อจัดทำไฮเปอร์ลิงก์ไปยังทรัพยากรภายนอกได้ คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการใช้งานหนึ่งในคุณสมบัติ Canvas ที่รองรับ Rich Content Editor

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

จัดทำลิงค์โดยการใช้ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

จัดทำลิงค์โดยการใช้ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

หรือคุณสามารถจัดทำไฮเปอร์ลิงค์จากภายนอกได้โดยใช้ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ หลังจากเพิ่มเนื้อหาใน Rich Content Editor แล้ว ให้เลือกข้อความสำหรับไฮเปอร์ลิงค์ของคุณ

จากนั้นกด Cmd+K (แป้นพิมพ์ Mac) หรือ Ctrl+K (แป้นพิมพ์ PC)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor ในการพูดคุย (Discussions) ปุ่มบันทึก (Save) อาจปรากฏเป็นปุ่มโพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูไฮเปอร์ลิงค์ในเนื้อหาของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคลิกแล้ว ไฮเปอร์ลิงค์จากภายนอกจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในแท็บเบราเซอร์ใหม่