จะส่งไฟล์สื่อเป็นผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจได้อย่างไร

คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ภาพหรือเสียงเพื่อจัดส่งเป็นภารกิจใน Canvas นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Canvas เพื่อบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงเพื่อจัดส่งเป็นภารกิจ ก่อนจัดส่งภารกิจ คุณอาจต้องพิจารณาข้อมูลภารกิจทั้งหมด เช่น เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจที่มี หรือคุณสามารถส่งภารกิจโดยใช้อุปกรณ์ Android หรือ iOS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ในการใช้ไฟล์สื่อใน Canvas ได้จากเอกสารข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลสื่อใน Canvas

หมายเหตุ:

  • Canvas ไม่รองรับการอัพโหลดไฟล์สื่อขนาดใหญ่กว่า 500 MB
  • ผู้สอนของคุณจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตผลงานจัดส่งประเภทใดบ้าง ตัวเลือกบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถเลือกจัดส่งภารกิจใหม่หากผู้สอนให้อนุญาต
  • ภารกิจของคุณบางส่วนเท่านั้นที่สามารถจัดส่งออนไลน์ได้ หากคุณไม่เห็นลิงค์ ส่งภารกิจ (Submit Assignment) แสดงว่าผู้สอนอาจต้องการให้คุณส่งภารกิจวิธีอื่น หรืออาจเลยวันที่พร้อมใช้งานไปแล้ว ดูคำแนะนำได้จากรายละเอียดสำหรับภารกิจ หรือติดต่อผู้สอนของคุณ
  • ไฟล์ที่อัพโหลดและจัดส่งจะไม่ถูกพิจารณาร่วมกับโควต้าพื้นที่จัดเก็บของผู้ใช้ แต่ข้อมูลที่อัพโหลดผ่าน Rich Content Editor จะถูกอิงกับโควต้าพื้นที่จัดเก็บของผู้ใช้
  • หากเปิดใช้งานไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ Canvas จะเปิดแอนิเมชั่นเฉลิมฉลองให้เมื่อคุณจัดส่งภารกิจตรงเวลา อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการ คุณสามารถปิดใช้งานค่าปรับตั้งคุณสมบัตินี้ในค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้ของคุณ
  • หากภารกิจที่คุณกำลังสืบค้นแสดงผลแตกต่างออกไป แสดงว่าภารกิจของคุณอาจใช้คุณสมบัติ ส่วนการปรับปรุงภารกิจ (Assignment Enhancements) ก่อน

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

คลิกที่ชื่อภารกิจ

จัดส่งภารกิจ

จัดส่งภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment)

หมายเหตุ: หากไม่พบปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment) แสดงว่าผู้สอนของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณส่งภารกิจออนไลน์หรือเลยวันที่พร้อมใช้งานไปแล้ว ดูคำแนะนำได้จากรายละเอียดสำหรับภารกิจ หรือติดต่อผู้สอนของคุณ

ดูประกาศเกรดสรุป

ดูประกาศเกรดสรุป

แบนเนอร์อาจปรากฏขึ้นเหนือภารกิจของคุณเพื่อระบุว่าผู้สอนได้ลบภารกิจดังกล่าวจากการคำนวณเกรดรวมแล้ว ทั้งนี้ ค่านี้จะไม่มีผลกับการจัดส่งภารกิจ

เลือกมีเดีย

บันทึก/อัพโหลดสื่อผ่านแท็บสื่อ (Media)

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อโดยเลือกแท็บ สื่อ (Media) [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก/อัพโหลดสื่อ (Record/Upload Media) [2]

บันทึกสื่อ

บันทึกสื่อ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอหรือบันทึกเสียงเพื่ออัพโหลดไปยังภารกิจ

เลือกไมโครโฟนสำหรับผลงานบันทึกของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ไมค์ (Mic) [1] เลือกเว็บแคมหรือปิดเว็บแคมสำหรับการบันทึกเสียงอย่างเดียวโดยคลิกที่ปุ่ม เว็บแคม (Webcam) [2]

หมายเหตุ: หากคุณได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่า "การอัพโหลดความเห็นแบบสื่อตั้งค่าไม่ถูกต้อง (Media comment uploading has not been set up properly)" กรุณาติดต่อผู้สอนของคุณ

อัพโหลดสื่อ

อัพโหลดสื่อ

คุณสามารถอัพโหลดไฟล์เสียง [1] หรืออัพโหลดไฟล์วิดีโอ [2] ไปยังภารกิจของคุณ กระบวนการนี้จะเหมือนกันทั้งสองกรณี

เลือกไฟล์สื่อ

เลือกไฟล์สื่อ

เลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลดแล้วคลิก เปิด (Open) เพื่อเริ่มอัพโหลดไฟล์

ตรวจสอบการอัพโหลดไฟล์

ตรวจสอบการอัพโหลดไฟล์

ตรวจสอบการอัพโหลดไฟล์ กระบวนการอัพโหลดจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นแบบอัตโนมัติ

จัดส่งภารกิจ

จัดส่งภารกิจ

ดูการอัพโหลดบันทึกข้อมูลสื่อของคุณในช่องการจัดส่งภารกิจ [1] คุณสามารถเพิ่มความเห็นแบบข้อความไปยังผลงานบันทึกของคุณ [2]

แทนที่สื่อที่บันทึกหรืออัพโหลดไว้ก่อนจัดส่งภารกิจของคุณโดยรีเฟรชเว็บเบราเซอร์และบันทึกหรืออัพโหลดสื่อของคุณอีกครั้ง

จัดส่งผลงานบันทึกของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ส่งภารกิจ (Submit Assignment) [3]

ดูภารกิจที่จัดส่ง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลงานจัดส่งของคุณ [1]

หากผู้สอนให้อนุญาตไว้ คุณจะสามารถเลือกส่งภารกิจในเวอร์ชั่นอื่นโดยคลิกที่ปุ่ม การดำเนินการใหม่ (New Attempt) [2] คุณจะสามารถดูได้เฉพาะรายละเอียดของผลงานจัดส่งล่าสุดของคุณในแถบรายการด้านข้าง แต่ผู้สอนจะสามารถดูผลงานจัดส่งทั้งหมดของคุณ

หลังจากที่ผู้สอนให้เกรดผลงานจัดส่งของคุณแล้ว ลิงค์เกรด (Grades) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จะแสดงสถานะการให้เกรด  นอกจากนี้คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของคุณและลิงค์ไปยังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเพจเกรด (Grades) ของคุณ

หมายเหตุ:

  • หลังจากจัดส่งภารกิจ ภารกิจดังกล่าวจะยังปรากฏอยู่ในภารกิจ (Assignments) และในหลักสูตร (Syllabus) รายการนี้จะไม่ถูกลบไปพร้อมกับการจัดส่งภารกิจ
  • เมื่อคุณจัดส่งภารกิจใหม่อีกครั้ง คุณจะสามารถสืบค้นและดูเฉพาะผลงานจัดส่งล่าสุดของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สอนยังสามารถดูผลงานจัดส่งทั้งหมดของคุณ