จะสมัครฟีดปฏิทิน (Calendar feed) ผ่าน Google Calendar ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถนำเข้าปฏิทิน Canvas (Canvas calendar) ของคุณไปยัง Google Calendar ได้ ฟีดปฏิทินจะมีกิจกรรมและภารกิจจากปฏิทินใน Canvas ของคุณทั้งหมด

ขั้นตอนในบทเรียนนี้สามารถใช้กับ Gmail ผ่าน Google Apps for Education ได้เช่นกัน Google Apps for Education เป็นบัญชีอีเมลสำหรับสถาบันที่เข้าร่วมเครือข่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Google Edu

หลังจากสมัครฟีดปฏิทิน คุณสามารถ ลบหรือเลิกสมัครฟีดปฏิทิน ได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ:

  • กิจกรรมในอนาคตสูงสุดถึง 366 วันข้างหน้า และกิจกรรมในอดีตภายใน 30 วัน จะรวมอยู่ด้วยเมื่อส่งออกปฏิทิน Canvas ไปยัง Google Calendar ฟีดปฏิทินจะมีรายการมากถึง 1,000 รายการ
  • Google Calendar จะมีการอัพเดตเป็นระยะ ๆ แต่อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงในการซิงค์กับปฏิทิน Canvas (Canvas Calendar) ข้อมูลอัพเดตจาก Canvas อาจไม่แสดงผลในทันทีที่ Google Calendar
  • รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะไม่รวมอยู่ในฟีด iCal ของปฏิทิน (Calendar)
  • หลังจากที่คุณนำเข้าฟีดข้อมูลปฏิทินและลงทะเบียนบทเรียนใหม่ คุณจะต้องนำเข้าฟีดข้อมูลปฏิทินของคุณใหม่เพื่อให้ครอบคลุมปฏิทินของบทเรียนใหม่

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

เปิดฟีดปฏิทิน

เปิดฟีดปฏิทิน

คลิกที่ลิงค์ ฟีดปฏิทิน (Calendar Feed)

คัดลอกฟีดปฏิทิน

คัดลอกฟีดปฏิทิน

คัดลอกลิงค์โดยคัดลอกข้อความจากฟิลด์ URL [1]

ดาวน์โหลดฟีดข้อมูลเป็นไฟล์ ICS โดยคลิกที่ลิงค์ คลิกเพื่อดูฟีดข้อมูลปฏิทิน (Click to view Calendar Feed) [2]

ล็อกอินไปที่ Google Account

ล็อกอินไปที่ Google Account

จากเบราเซอร์ใหม่ให้ล็อกอินไปที่ Google Account ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณมีส่วนร่วมใน Google Apps for Education ให้ล็อกอินไปยังบัญชีอีเมลของสถาบันของคุณเพื่อสมัครฟีดปฏิทิน (Calendar Feed)

ค้นหาปฏิทิน

ค้นหาปฏิทิน

คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

ดูปฏิทิน

ปฏิทินของคุณจะแสดงปฏิทิน [1] ของคุณและปฏิทินอื่น ๆ [2]

เพิ่มปฏิทินอื่น

เพิ่มปฏิทินอื่น

คลิกที่ไอคอน เพิ่มปฏิทินอื่น [1]

วางฟีดปฏิทินที่คัดลอกไว้โดยคลิกที่ลิงค์ จาก URL (From URL) [2]

นำเข้าไฟล์ ICS ที่ดาวน์โหลดไว้โดยคลิกที่ลิงค์ นำเข้า (Import) [3]

เพิ่มปฏิทินจาก URL

เพิ่มปฏิทินจาก URL

คัดลอก URL จาก Canvas แล้ววางไว้ในฟิลด์ URL of calendar [1] คลิกที่ปุ่ม เพิ่มปฏิทิน (Add Calendar) [2]

เพิ่มปฏิทินจากไฟล์

เพิ่มปฏิทินจากไฟล์

นำเข้าไฟล์ ICS ที่ดาวน์โหลดไว้โดยคลิกเลือกไฟล์ [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [2]