ฉันจะส่งข้อความถึงผู้ใช้ในบทเรียนในกล่องจดหมาย (Inbox) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ในกล่องจดหมาย คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลายรายในบทเรียนได้

หากรายชื่อผู้รับของคุณมีผู้ใช้มากกว่า 100 ราย ข้อความของคุณจะถูกส่งเป็นข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้แต่ละรายโดยอัตโนมัติ ในฐานะผู้ส่ง คุณจะถูกรวมอยู่ในจำนวนผู้รับทั้งหมดด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมาย

หมายเหตุ:

  • ปัจจุบันคุณยังไม่สามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ในหลายบทเรียนได้
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความถึงตัวคุณเองได้ แต่สามารถดูข้อความได้ในโฟลเดอร์ข้อความที่ส่งแล้ว (Sent messages) เท่านั้น
  • ผู้ใช้จะแสดงอยู่ในกล่องจดหมายเมื่อลงทะเบียนในบทเรียนนั้นแล้ว และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้จนกว่าจะเผยแพร่
  • คุณไม่สามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ในบทเรียนที่สรุปไปแล้วได้

เปิดกล่องจดหมาย

เปิดกล่องจดหมาย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ กล่องจดหมาย (Inbox)

เขียนข้อความ

คลิกที่ไอคอนเขียน

เลือกบทเรียน

เลือกบทเรียน

ในเมนูแสดงรายการ บทเรียน (Course) [1] ให้เลือกบทเรียนที่คุณต้องการส่งข้อความของคุณ [2]

เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้

ค้นหาผู้ใช้ในฟิลด์ ถึง (To) [1] หรือสามารถค้นหาแล้วเลือกผู้ใช้โดยคลิกที่ปุ่ม บัญชีรายชื่อบทเรียน (Course Roster) [2]

ค้นหาผู้ใช้

ค้นหาผู้ใช้

ค้นหาผู้ใช้โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ ถึง (To) [1] เลือกชื่อผู้ใช้จากรายการ [2]

เพิ่มผู้ใช้หลายราย

ลบชื่อผู้รับ

ส่งข้อความไปยังผู้ใช้หลายรายโดยเพิ่มชื่อของผู้ใช้ในฟิลด์ ถึง (To) [1]

คุณสามารถส่งข้อความเฉพาะสำหรับผู้รับแต่ละรายโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ส่งข้อความเฉพาะรายไปยังผู้รับแต่ละคน (Send an individual message to each recipient) [2]

ใช้สมุดที่อยู่

ใช้สมุดที่อยู่

เพิ่มผู้ใช้จากบัญชีรายชื่อบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม สมุดที่อยู่ (Address Book) [1] เลือกบทบาทของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม [2] จากนั้นเลือกชื่อผู้ใช้ [3] ชื่อจะมีแสดงตามลำดับตัวอักษรจากนามสกุล

เพิ่มผู้ใช้หลายรายสำหรับข้อความของคุณโดยกดปุ่มคอมมานด์ (Mac) หรือปุ่ม Control (Windows) แล้วคลิกที่ชื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับไปที่บัญชีรายชื่อบทเรียนโดยคลิกที่ตัวเลือก ย้อนกลับ (Back) [4]

ส่งข้อความ

ส่งข้อความ

ในฟิลด์บรรทัดหัวเรื่อง [1] ให้กรอกหัวเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

หากคุณกำลังจะส่งข้อความไปหาผู้ใช้หลายราย แต่ไม่ต้องการให้แต่ละรายเห็นว่ามีใครรวมอยู่ในข้อความนั้นบ้าง ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ส่งข้อความเฉพาะรายไปยังผู้รับแต่ละคน (Send an individual message to each recipient) [2] หากข้อความของคุณมีผู้รับมากกว่า 100 ราย (รวมคุณในฐานะผู้ส่งด้วย) ช่องนี้จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

ในฟิลด์ข้อความ [3] ให้พิมพ์ข้อความของคุณ เนื้อหาทั้งหมดจะถูกส่งเป็นข้อความแบบตัวอักษรอย่างเดียว URL ที่รวมอยู่ในข้อความจะกลายเป็นลิงค์ที่คลิกเลือกได้อัตโนมัติหลังจากส่งข้อความแล้ว

รวมเอกสารแนบหรือไฟล์มีเดียโดยคลิกที่ปุ่ม เอกสารแนบ (Attachment) หรือ ไฟล์มีเดีย (Media File) [4]

เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Send) [5]