ฉันจะเพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทิน (Calendar) ของคุณเองได้

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

เพิ่มกิจกรรม

คลิกวันที่ใดก็ได้ในปฏิทินเพื่อเพิ่มกิจกรรม [1] หรือ คลิกลูกศรข้างชื่อเดือนเพื่อสืบค้นไปยังเดือนอื่น [2] และเลือกวันที่

หากคุณไม่ต้องการหาวันที่ด้วยตนเอง คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพิ่ม [3]

เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม

กรอกชื่อสำหรับกิจกรรม [1]

วันที่อาจมีกรอกไว้ให้กับคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีในการเพิ่มกิจกรรมของคุณ หากไม่เป็นเช่นนี้ ให้กรอกวันที่ในฟิลด์วันที่ [2]

เวลาตามปฏิทินอาจมีการกรอกไว้ให้กับคุณในฟิลด์จาก (From) และถึง (To) [3] แก้ไขโดยใช้เมนูแสดงรายการหรือกรอกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับกิจกรรมของคุณ จัดทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยปล่อยฟิลด์ จาก (From) และถึง (To) ว่างไว้เพื่อให้กิจกรรมของคุณไม่มีเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุด

จากเมนูแสดงรายการ ความถี่ (Frequency) คุณสามารถตั้งค่า กิจกรรมในปฏิทินที่จัดซ้ำ ๆ [4] ได้

หากต้องระบุตำแหน่ง ให้กรอกสถานที่สำหรับกิจกรรม[5]

ส่งกิจกรรม

ส่งกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังกิจกรรมของคุณ โดยคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options) [1] คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อเพิ่มลิงค์รายละเอียดหรือแหล่งข้อมูล

ไม่เช่นนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [2]