ฉันจะเพิ่มภาพโพรไฟล์ในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานภาพโพรไฟล์ไว้ คุณสามารถเพิ่มและเปลี่ยนภาพโพรไฟล์ในบัญชีของคุณได้ หากคุณไม่เห็นภาพกำกับตำแหน่ง (Placeholder Picture) ในค่าปรับตั้งผู้ใช้ แสดงว่าสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้

คุณสามารถเลือกภาพโพรไฟล์เพื่อใช้ใน Canvas ได้สามวิธีได้แก่

  • อัพโหลดภาพ (Upload a Picture) จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ถ่ายรูป (Take a Picture)โดยใช้กล้องของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไม่รองรับเมื่อใช้ Safari หรือ Internet Explorer)
  • นำเข้า (Import) จากบัญชี Gravatar ที่มีอยู่ (สถาบันของคุณอาจจำกัดการใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้และรองรับเฉพาะภาพเรท G เท่านั้น)

 

คำแนะนำสำหรับภาพโพรไฟล์:

  • กรุณาเลือกภาพแทนตัวคุณที่เหมาะสม สถาบันของคุณมีสิทธิ์ลบภาพที่ไม่เหมาะกับห้องเรียนได้
  • ภาพควรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพของคุณถูกปรับขนาดหรือบิดเบี้ยว
  • ไฟล์จะเป็นประเภทใด (.jpg, .png, .gif) หรือขนาดใดก็ได้ ขอเพียงคุณมีที่ว่างในไฟล์ส่วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไฟล์ Canvas แนะนำให้ใช้ภาพโพรไฟล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • การอัพโหลดภาพโพรไฟล์จะถูกจำกัดตามโควต้าของไฟล์ส่วนบุคคล หากคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลในไฟล์ส่วนบุคคลไม่พอ คุณจะไม่สามารถอัพโหลดภาพโพรไฟล์ของคุณได้ เพิ่มพื้นที่ว่างได้โดยการลบบางไฟล์ในไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

เปิดภาพโพรไฟล์

เปิดภาพโพรไฟล์

คลิกที่ไอคอนภาพโพรไฟล์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นไอคอนภาพโพรไฟล์กำกับตำแหน่ง แสดงว่าสถาบันของคุณไม่อนุญาตให้เพิ่มหรือเปลี่ยนภาพโพรไฟล์ของคุณได้

อัพโหลดภาพ

อัพโหลดภาพ

หากต้องการอัพโหลดภาพโพรไฟล์ใหม่ ให้คลิกที่แท็บ อัพโหลดภาพ (Upload a Picture) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ เลือกภาพ (choose a picture) [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถลากภาพจากเดสก์ทอปแล้ววางลงในเครื่องมืออัพโหลดได้

เลือกภาพโพรไฟล์

เลือกภาพโพรไฟล์

ค้นหาภาพที่คุณต้องการอัพโหลด [1] และคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) หรือ เรียกดู (Browse) [2]

ครอบตัดหรือปรับขนาดภาพ

ครอบตัดหรือปรับขนาดภาพ

ใช้กล่องเลือกพื้นที่เพื่อครอบตัดภาพของคุณ [1] เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

หมายเหตุ: Canvas จะเก็บสำเนาของภาพโพรไฟล์ที่บันทึกไว้ในไฟล์ส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกภาพใหม่ในโพรไฟล์ของคุณ ภาพใหม่จะแทนที่ไฟล์ภาพที่มีอยู่ในไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพ

หากต้องการถ่ายรูปเพื่อใช้เป็นภาพโพรไฟล์ ให้คลิกที่แท็บ ถ่ายรูป (Take a Picture) [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม ถ่ายรูป (Take Picture) [2]

หมายเหตุ: คุณอาจต้องอนุญาตให้ Canvas ใช้งานกล้องของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเบราเซอร์ของคุณ ไม่รองรับตัวเลือก ถ่ายรูป (Take a Picture) เมื่อใช้ Safari หรือ Internet Explorer

บันทึกภาพ

บันทึกภาพ

หากต้องการถ่ายอีกรูป ให้คลิกที่ปุ่ม ลองใหม่ (Retry) [1] เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

นำเข้าจาก Gravatar

นำเข้าจาก Gravatar

หากสถาบันของคุณอนุญาตให้ใช้ Gravatars และคุณมีบัญชี Gravatar คุณสามารถนำเข้า Gravatar ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นภาพโพรไฟล์ของคุณได้

คลิกแท็บ จาก Gravatar (From Gravatar) [1] และกรอกอีเมลแอดเดรสสำหรับ Gravatar ของคุณในฟิลด์ที่จัดไว้ให้ [2] คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) เพื่อดู Gravatar ของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [3]

หมายเหตุ: ก่อนเพิ่มภาพในบัญชี Gravatar ของคุณ คุณจะต้องจัดเรทให้ภาพดังกล่าวก่อน เฉพาะภาพถ่าย Gravatar เรท G เท่านั้นที่สามารถแสดงเป็นภาพโพรไฟล์ Canvas ได้

ดูภาพโพรไฟล์

ดูภาพโพรไฟล์

ภาพโพรไฟล์ที่คุณเลือกจะแสดงขึ้นแทนภาพโพรไฟล์กำกับตำแหน่ง

ลบภาพโพรไฟล์

ภาพโพรไฟล์เชื่อมโยงกับไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถลบออกเพื่อลบภาพโพรไฟล์เก่าได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ไม่สามารถลบภาพ Gravatar ออกจากบัญชีของคุณทางไฟล์ส่วนบุคคลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ภาพ Gravatar อาจถูกแทนที่ด้วยภาพที่อัพโหลดหรือภาพที่ถ่ายมาโดยใช้ตัวเลือก ถ่ายรูป (Take a Picture)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

หากต้องการลบภาพโพรไฟล์ ให้คลิกที่ลิงค์ ไฟล์ (Files)

เปิดภาพโพรไฟล์

คลิกโฟลเดอร์ภาพโพรไฟล์ (profile pictures)

ลบภาพโพรไฟล์

ลบภาพโพรไฟล์

ข้างไฟล์ที่คุณต้องการลบ [1] ให้คลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [2] แล้วคลิกที่ลิงค์ ลบ (Delete) [3]