ฉันจะแก้ไขโพรไฟล์ของฉันในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

บางสถาบันอาจเปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานใน Canvas ที่เรียกว่า โพรไฟล์ (Profiles) โพรไฟล์ (Profiles) ช่วยให้คุณสามารถอัพเดตชื่อ วิธีติดต่อที่ต้องการ และลิงค์ส่วนตัวสำหรับบัญชีของคุณได้ ผู้ใช้ทุกรายในบทเรียนของคุณสามารถดูข้อมูลโพรไฟล์ของคุณได้

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นแท็บ โพรไฟล์ (Profiles) ในเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาผู้ใช้ แสดงว่าคุณสมบัติการใช้งานนี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานให้สถาบันของคุณ

เปิดโพรไฟล์

เปิดโพรไฟล์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ โพรไฟล์ (Profile) [2]

แก้ไขโพรไฟล์

แก้ไขโพรไฟล์

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขโพรไฟล์ (Edit Profile)

หมายเหตุ: หากไม่สามารถแก้ไขโพรไฟล์หรือช่องทางการติดต่อของคุณ แสดงว่าสถาบันของคุณปิดใช้งานไว้

แก้ไขภาพโพรไฟล์

แก้ไขภาพโพรไฟล์

หากต้องการ อัพโหลดภาพโพรไฟล์ ให้คลิกที่ไอคอน ภาพโพรไฟล์

หมายเหตุ: ภาพโพรไฟล์เป็นสิทธิ์อนุญาตแยกต่างหากจากโพรไฟล์ หากคุณไม่เห็นภาพกำกับตำแหน่ง (Placeholder Picture) แสดงว่าสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้

แก้ไขชื่อและคำนำหน้า

แก้ไขชื่อและคำนำหน้า

หากคุณได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อของคุณได้ ให้พิมพ์ชื่อของคุณในฟิลด์ชื่อ (Name) [1] พิมพ์คำนำหน้าชื่อของคุณในช่องคำนำหน้าชื่อ (Title) [2]

เพิ่มวิธีการติดต่อ

เพิ่มวิธีการติดต่อ

หากคุณได้เชื่อมต่อกับบริการทางเว็บใด ๆ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ใต้บริการทางเว็บเพื่อระบุว่าคุณต้องการให้ติดต่อผ่านบริการดังกล่าวอย่างไร [1] หากต้องการเพิ่มบริการ ให้คลิกที่ลิงค์ จัดการบริการที่ลงทะเบียนไว้ (Manage Registered Services) บริการที่เลือกจะไม่ถูกแชร์กับสมาชิกในบทเรียน/กลุ่มอื่น เว้นแต่คุณจะเลือกช่องทำเครื่องหมายการแชร์ในหน้า จัดการบริการที่ลงทะเบียนไว้ (Manage Registered Services) ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ไอคอนการพูดคุย (Discussions) [2] จะปรากฏเป็นวิธีติดต่อสำหรับผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อผ่านการพูดคุย (Conversations) ของ Canvas ได้ ผู้ใช้รายอื่นไม่สามารถเลือกได้

หมายเหตุ: อีเมลแอดเดรสที่กำหนดไว้ในโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณจะไม่ปรากฏเป็นวิธีการติดต่อและจะนำมาใช้เพื่อการแจ้งข้อมูลของ Canvas เท่านั้น ผู้ใช้ Canvas ควรติดต่อกันผ่านการพูดคุย (Conversations)

แก้ไขประวัติส่วนตัว

แก้ไขประวัติส่วนตัว

พิมพ์ประวัติส่วนตัวของคุณในฟิลด์ประวัติส่วนตัว (Bio) [2] คุณสามารถเพิ่มงานอดิเรกและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวคุณได้

บันทึกโพรไฟล์

บันทึกโพรไฟล์

คลิกที่ปุ่ม บันทึกโพรไฟล์ (Save Profile)