ฉันจะใช้ ปฏิทิน (Calendar) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ปฏิทิน (Calendar) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูทุกสิ่งที่คุณต้องทำสำหรับบทเรียนทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณสามารถดูกิจกรรมในปฏิทินตามวัน สัปดาห์ เดือนหรือรายการกำหนดการได้ ปฏิทินยังครอบคลุมการใช้งานระบบกำหนดเวลา (Scheduler) ซึ่งเป็นเครื่องมือกำหนดเวลาพิเศษใน Canvas

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาหรือสถานที่ วันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทิน (Calendar) ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บางภาษาหรือบางพื้นที่จะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทินเป็นวันจันทร์

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

ดูปฏิทิน

ปฏิทิน (Calendar) ครอบคลุมบทเรียนทั้งหมดและแสดงข้อมูลสำหรับแต่ละบทเรียนและกลุ่มที่คุณลงทะเบียนไว้ ในแถบสืบค้นเนื้อหา คุณสามารถเลือกดูปฏิทินในมุมมองสัปดาห์ เดือนหรือกำหนดการได้ [1] มุมมองที่คุณเลือกเป็นตัวกำหนดรูปแบบของหน้าต่างปฏิทิน [2] ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินจะปรากฎเป็นมุมมองแบบ เดือน (Month)

แถบรายการด้านข้าง [3] จะแสดงปฏิทินแบบเรียกดูด่วน รายการบทเรียนและกลุ่มของคุณ และรายการต่าง ๆ ของบทเรียนและกลุ่มของคุณที่ไม่ได้มีการระบุวันที่ไว้

เพิ่มรายการปฏิทิน

เพิ่มรายการปฏิทิน

มุมมองปฏิทินทุกแบบจะแสดงภารกิจหรือกิจกรรมที่เพิ่มไว้ในปฏิทิน คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมและรายการสิ่งที่ต้องทำไปยังปฏิทินส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลาในแถบสืบค้นเนื้อหาโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add)

ดูรายการปฏิทิน

ปฏิทินส่วนบุคคล ปฏิทินบทเรียนและปฏิทินกลุ่มแต่ละรายการจะถูกระบุด้วยสีที่แยกจากกันซึ่งแสดงอยู่ในมุมมองปฏิทิน ปฏิทินที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละบทเรียนหรือกลุ่มจะแสดงขึ้นเมื่อเลือกในมุมมองปฏิทิน [1]

ตามค่าเริ่มต้น 10 ปฏิทินบทเรียนแรกและ 10 ปฏิทินกลุ่มแรกจะถูกเลือกและปรากฏในมุมมองปฏิทิน ซ่อนปฏิทินโดยคลิกที่ช่องติดกับชื่อของปฏิทิน [2] ปฏิทินที่ไม่ได้ใช้งานในมุมมองปฏิทินจะแสดงเป็นข้อความจาง [3]

หมายเหตุ: Canvas จะกำหนดสีกำหนดเองสำหรับแต่ละปฏิทิน เว้นแต่จะเลือกสีกำหนดเอง แต่ละปฏิทินมีสีเริ่มต้น 15 สี แต่คุณสามารถแทรกรหัส HEX เพื่อกำหนดสีใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ สีที่ตั้งค่าไว้ในการ์ดบทเรียนที่แผงข้อมูล (Dashboard) จะมีการอัพเดตในปฏิทินด้วย

ดูรายการกิจกรรมไม่ระบุวันที่

ดูรายการกิจกรรมไม่ระบุวันที่

เมื่อขยายรายการไม่ระบุวันที่ (Undated items) ลิงค์จะแสดงรายการกิจกรรมและภารกิจที่ไม่ระบุวันที่ ภารกิจและกิจกรรมจะแยกความแตกต่างด้วยไอคอนและตามสีของบุคคล บทเรียนหรือสีปฏิทินของกลุ่ม

ดูปฏิทินตามเดือน

ดูปฏิทินตามเดือน

ในมุมมองเดือน ให้คลิกที่ปุ่มลูกศร [1] เพื่อขยับจากเดือนหนึ่งไปอีกเดือนหนึ่ง ดูกิจกรรมสำหรับวันที่ปัจจุบันโดยคลิกที่ปุ่ม วันนี้ (Today) [2]

หากต้องการดูวันที่ที่ระบุ ให้คลิกที่ลิงค์เดือน [3] แล้วกรอกวันที่ในฟิลด์วันที่ [4] หรือเลือกวันที่จากปฏิทิน [5]

ดูภารกิจและกิจกรรม

ภารกิจจะแสดงด้วยไอคอนติดกับชื่อภารกิจ ไอคอนระบุประเภทภารกิจ: การพูดคุย [1] ภารกิจ [2] แบบทดสอบ [3] หรือกิจกรรม [4] รายการแบบไม่ให้เกรดพร้อมวันที่ที่ต้องดำเนินการอาจแสดงอยู่ในปฏิทินของบทเรียนด้วย [5]

แต่ละรายการในปฏิทินจะมีรหัสสีเพื่อให้ตรงกับบทเรียนหรือปฏิทินในแถบรายการด้านข้าง

ดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับภารกิจหรือกิจกรรมโดยเลื่อนเมาส์ไปที่รายการดังกล่าว [5]

ภารกิจในปฏิทินสามารถขีดฆ่าได้ [6] ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ในการติดตามภารกิจ ภารกิจจะถูกขีดฆ่าเมื่อมีการส่งภารกิจนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่ได้รับเกรดแต่ไม่มีการจัดส่งจริงจะไม่ถูกขีดฆ่า

ดูกิจกรรมแบบตลอดทั้งวัน

ดูกิจกรรมแบบตลอดทั้งวัน

กิจกรรมแบบตลอดทั้งวันจะมีไอคอนกิจกรรมแสดงอยู่และไม่มีเวลาทำกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงแสดง

หากคุณต้องการขยายกิจกรรมแบบตลอดทั้งวันออกไปหลาย ๆ วัน ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขอบของกิจกรรมนั้นจนเห็นลูกศรสีดำ ลากกิจกรรมของคุณไปตามวันที่ต้องการทั้งหมดในเดือนปัจจุบัน

ดูปฏิทินตามสัปดาห์

ดูปฏิทินตามสัปดาห์โดยคลิกที่ปุ่ม สัปดาห์ (Week) มุมมองสัปดาห์ (Week) แสดงรายการปฏิทินทั้งหมดตามวันที่และเวลา ภารกิจบางอย่างอาจมีเวลาครบกำหนดที่ 11:59 pm ซึ่งจะปรากฏที่ด้านล่างของมุมมองปฏิทิน

ดูกิจกรรมแบบตลอดทั้งวัน

กิจกรรมแบบตลอดทั้งวันจะปรากฏที่ด้านบนสุดของสัปดาห์ตามปฏิทิน กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ระบุเวลาของกิจกรรมที่เฉพาะใด ๆ

หากคุณต้องการขยายกิจกรรมแบบตลอดทั้งวันออกไปหลาย ๆ วัน ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขอบของกิจกรรมนั้นจนเห็นลูกศรสีดำ ลักษณะเดียวกับมุมมองเดือน (Month) ลากกิจกรรมของคุณไปตามวันที่ต้องการทั้งหมด ในมุมมองสัปดาห์ (Week) คุณสามารถลากกิจกรรมของคุณไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์ที่คุณกำลังดูอยู่เท่านั้น

ดูกำหนดการปฏิทิน

ดูกำหนดการปฏิทิน

ดูรายการปฏิทินในรูปแบบกำหนดการโดยคลิกที่ปุ่ม กำหนดการ (Agenda)

ค้นหานัดหมาย

ค้นหานัดหมาย

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานกลุ่มนัดหมายของระบบกำหนดเวลา (Scheduler) คุณสามารถสมัครเข้าร่วมนัดหมายได้ในแถบรายการด้านข้างของปฏิทิน (Calendar)