Hvordan benytter jeg som studerende Kalenderen?

Kalenderen er en fantastisk måde at se alt, hvad du skal gøre i alle dine kurser, samlet på et sted. Du kan se kalenderbegivenheder efter dag, uge, måned eller arbejdsplan. Kalenderen omfatter også adgang til Planlæg (Scheduler), som er et planlægningsværktøj i Canvas.

Bemærk: Hvis du ændrer dine sprog- eller placeringsindstillinger, kan det være, at startdatoen for kalenderuge også ændres. Visse sprog eller placeringer ændrer startdatoen for en kalenderuge til mandag.

Åbn Kalender

Åbn Kalender

I Global Navigation skal du klikke på Kalender (Calendar) linket.

Se Kalender

Kalenderen spænder over alle fag og viser oplysninger for hver af dine tilmeldte fag og grupper. I navigationslinjen kan du vælge mellem visning af kalenderen som Uge, Måned, Dagsorden eller Arbejdsplan [1]. Visningen, du vælger, vil diktere stilen af kalendervinduet [2]. Som standard vises kalenderen som Måned (Month).

Sidebjælken [3] viser en hurtig visning af kalender, din liste over fag og grupper, og udaterede emner for dine fag og grupper.

Tilføj kalenderelementer

Tilføj kalenderelementer

Hver kalendervisning viser alle opgaver eller begivenhed, der blev føjet til kalenderen. Du kan til enhver tid tilføje begivenheder, herunder tilbagevendende begivenheder og opgaver til din opgaveliste i din personlige kalender i navigationslinjen ved at klikke på knappen Tilføj (Add).

Se Kalenderliste

Hver personlig kursus- og gruppekalender er identificeret af en separat farve, der vises i kalendervisningen. Tilknyttede kalenderelementer for hvert fag eller gruppevisning, når de vælges i kalendervisningen [1].

Som standard vil alle dine kursus- og gruppekalendere blive valgt og forekomme i kalendervisningen [1]. For at skjule kalenderen skal du klikke på boksen ved siden af navnet på kalenderen [2]. Kalendere, der ikke er aktive i kalendervisningen, vil vises som grå [3].

Bemærk: Canvas vil tildele en vilkårlig farve for hver kalender, medmindre en brugertilpasset farve er valgt. Hver kalender indeholder 15 standardfarver, men du kan indsætte en Hex-kode for at skabe enhver farve, du ønsker. Farver indstillet i Panel Oversigt over fag er også opdateret i kalenderen.

Se liste over udaterede begivenheder

Se liste over udaterede begivenheder

Udvidelse af Udaterede emner (Undated items) linket vil vise dig en liste af begivenheder og opgaver, der ikke er daterede. Opgaver og begivenheder vil blive differentieret ved ikoner og ved personlig kursus- eller grupperkalenderfarve.

Se Kalender efter måned

Se Kalender efter måned

I Månedsvisning skal du klikke på pileknapperne [1] for at skifte fra måned til måned. Klik på knappen I dag (Today) [2] for at se begivenheder for den aktuelle dato.

For at se en bestemt dato skal du klikke på månedslinket [3] og indtaste en dato i datofeltet [4] eller vælge en dato fra kalenderen [5].

Se opgaver og begivenheder

Opgaver er vist med et ikon ved siden af opgavetitlen. Ikonet reflekterer opgavetypen: Diskussion [1], Opgave [2], Quiz [3] eller Begivenheder [4]. Elementer uden karakter med en opgaveliste-dato kan vises i kalenderen for et fag.

Hvert element på kalenderen er farvekodet for at matche kurser eller kalendere i sidepanelet.

For at se alle detaljer for en opgave eller begivenhed skal du føre musen henover emnet [5].

Kalenderopgaver kan også krydses [6] og på den måde holde styr på opgaver. Opgaverne krydses, når opgaven er indsendt. Opgaver, der har fået en karakter, men som ikke indeholder en faktisk aflevering, vil ikke blive krydset ud.

Se heldagsbegivenheder

Se heldagsbegivenheder

Heldagsbegivenheder viser ikonet Begivenheder og inkluderer ikke en bestemt begivenhedstid.

Hvis du vil udvide en heldagsbegivenhed i flere dage, skal du føre musen henover kanten af begivenheden, indtil du ser en sort pil. Træk din begivenhed på tværs af alle nødvendige datoer i den aktuelle måned.

Se Kalender efter uge

Klik på knappen Uge (Week) for at se kalenderen efter uge. Ugevisningen viser alle kalenderelementer efter dato og tid. Bemærk at nogle opgaver kan forfalde kl. 23:59, som vises nederst i kalendervisningen.

Se heldagsbegivenheder

Heldagsbegivenhder vises øverst i kalenderugen. Disse begivenheder omfatter ikke en bestemt begivenhedstid.

Lige som med månedsvisningen, hvis du vil udvide en heldagsbegivenhed i flere dage, skal du føre musen henover kanten af begivenheden, indtil du ser en sort pil. Træk din begivenhed på tværs af alle nødvendige datoer. I ugevisningen kan du kun trække din begivenhed til enden af den uge, som du ser.

Se Kalenderdagsorden

For at se dine kalenderelementer i et dagsorden-format, skal du klikke på knappen Agenda.

Find aftaler

Find aftaler

Hvis din institution har aktiveret knappen for planlægningsværktøjet for aftalegrupper, så kan du tilmelde dig en aftale i sidepanelet for kalenderen [2].