cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan svarer jeg som studerende på en besked i indbakken?

Hvordan svarer jeg som studerende på en besked i indbakken?

Canvas gør det nemt at svare på beskeder fra andre brugere i din indbakke.

Hvis du ønsker at modtage svar uden for Canvas, kan du opsætte dine personlige notifikationspræferencer for Konversationer. Som afsender vil du også blive medtaget i den samlede modtagertælling.

Hvis du vil svare på en afleveringskommentar, kan du svare ved hjælp af afleveringskommentarer i din indbakke eller direkte fra din opgave eller test.

Åbn indbakke

Åbn indbakke

I Global Navigation klik linke til Indboks.

Vælg Diskussion

Klik på den diskussion, du vil svare på [1]. Klik på Svar-ikonet i beskedoverskriften, eller før musen hen over tidsstempelet, og klik på Svar-ikonet i beskeden [2]. Du kan også klikke på Svar-ikonet i værktøjslinjen [3].

Bemærk: Hvis der er mere end én modtager, kan du sende svar til alle i diskussionen, og alle inkluderede personer kan se dit svar.

Besvar besked

Besvar besked

Indtast dit svar i beskedfeltet [1]. Du kan vedhæfte en fil eller et medie [2]. Når du er klar, skal du klikke på knappen Send [3].

Se Sendt besked

Din besked vises i forhåndsvisningsteksten i diskussionen [1] og øverst i den enkelte tråd [2].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback