Hur använder jag en fil som en student?

Som en student, låter Filer dig att lagra filer och uppgifter i Canvas. Du kan ladda upp en eller flera filer, se all information om dina filer och förhandsgranska filer. Filer är byggda med responsiv design för att justera webbläsarskalning. Mappnavigeringsfönstret, filvisningar och till och med filnamn justeras till webbläsarfönstrets bredd.

Se en video om filer.

Du kan ha åtkomst till filer (dokument, bilder, media etc.) i tre olika funktionsområden:

  • Användarfiler, i ditt användarkonto
  • Kursfiles, i varje kurs där du är registrerad (om din instruktör låter dig se kursfiler)
  • Gruppfiler, i varje grupp där du är en medlem

Se Filer

Den grundläggande funktionaliteten i filerna är densamma i varje filplats, men några funktioner kan skilja sig efter funktionsområde.

Den vänstra panelen [1] visar alla mappar för snabb navigering. Vissa mappar kan hysas i andra mappar. För att expandera mapparna, klicka på pilarna intill mappens namn.

När du klickar på namnet på en mapp, visas allt innehåll i mappen du ser i höger panel [2]. Du kan också klicka på mappnamnen i höger panel för att se mappinnehåll.

Navigera bland filrubriker

För varje fil kan du se namnet på filen [1], datum då filen skapades [2], datum då filen ändrades [3] namnet på personen som ändrade filen (om den ändrades av en annan användare) [4], och storleken på filen [5].

Du kan också se publicerad status [6] för dina användarfiler.

Filernas ordnas alfabetiskt. För att ordna filerna, klicka på namnet på en kolumnrubrik.

Hantera filer

Beroende på filområdet, kan filer innehålla flera alternativ för att hantera filer:

Sök efter filer [1]. Filerna är helt sökbara efter filnamn.

Lägg till en mapp [2]. Lägg till en ny mapp till Filer för att lagra filer. Mappar kan också hysa andra mappar.

Ladda upp en fil [3]. Ladda upp en fil till Filer.

Ändra filens tillstånd [4]. Filer kan publiceras, avpubliceras eller ha en begränsad status.

Hantera valda filer

För att välja en fil, klicka på namnet på filen. Du kan också välja flera filer samtidigt genom att hålla ner kommando- (Mac) eller kontroll (PC)-tangenten.

När en fil väljs, visar Filer verktygsfältet högst upp i fönstret. Beroende på filområdet, kan verktygsfältet innehålla flera alternativ för att hantera den/de valda filen/filerna:

 Du kan också hantera några eller alla alternativ för en vald fil i filmenyn Alternativ [6].

Visa användarrättigheter

Visa användarrättigheter

Kursfiler och gruppfiler kan visa en kolumn för användarrättigheter. Om den är aktiverad, visar kolumnen användarrättigheten (upphovsrätt) för filen [1]. Filer som inte innehåller en användarrättighet visas som en varnings-ikon [2].

För att ändra användarrättigheten för en fil i gruppfiler, klicka på ikonen användarrättighet för den filen [3].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No