Hur skickar jag in en kamratrespons till en uppgift?

Instruktörer kan kräva att studenterna lämnar in en kamratrespons för en annan students arbete. För att slutföra uppgiften måste du granska studentens uppgift och lämna en kommentar i sidobaren.

Om din instruktör inkluderar en matris, som är en förbestämd översikt över hur en uppgift bedöms, måste du tilldela ett omdöme med hjälp av matrisen. Men din instruktör kan också be dig lämna en kommentar i sidpanelen för kommentarer.

Vissa kamratresponser kan också vara anonyma, vilket innebär att du inte kan se namnet på den elev vars uppgift du granskar. Dessutom kan eleven inte se ditt namn som granskare när du lämnar en kommentar för att slutföra granskningen.  

Obs! Kamratespons kan endast slutföras från webbversionen av Canvas.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Obs! Du kan också komma åt dina uppgifter genom din användar- eller kursdashboard, kursplan, betygsbok, kalender och moduler.

Öppna uppgift

Öppna uppgift

Klicka på titeln för att öppna uppgiften.

Öppna tilldelad kamratrespons

Öppna tilldelad kamratrespons

Under Tilldelade kamratresponser ser du kamratresponser som har tilldelats dig. Klicka på namnet på den tilldelade uppgift vars arbete du kommer att granska. Den gula varningsikonen [1] visar att kamratresponsen inte har slutförts. En grön bock ikon [2] indikerar att du har slutfört kamratresponsen.

Öppna anonym kamratrespons

Öppna anonym kamratrespons

Om du slutför en anonym kamratrespons kan du inte se studentens namn. Studentens namn visas inte heller i uppgiften.

Se kamratrespons

För att ladda ner uppgiften, klicka på uppgiftens namn [1]. För att förhandsgranska inlämningen, klicka på Visa återkoppling (View Feedback) knappen [2].

Skapa kommenterad återkoppling

Om uppgiften stöder annoterad feedback visas knappen för förhandsgranskning som Visa feedback.

För att öppna dokumentet med Canvas DocViewer, klicka på knappen Visa feedback (View Feedback) [1]. Du kan lägga till kommentarer direkt till inlämningen med Canvas DocViewer [2].

Du kan lämna direkt återkoppling på uppgiften med DocViewer, men du kan inte se någon existerande återkoppling som lämnats av en annan student eller lärare.

Obs! Du kan inte lämna kommentarer i Canvas DocViewer vid anonyma kamratresponser.

Färdigställ rubrik

Om uppgiften har en bifogad matris, behöver du bara fylla i den bifogade rubriken för att kamratresponsen för en annan students arbete ska anses vara slutförd.

För att visa matrisen klickar du på länke Visa matris (Show Rubric) [1].

För att använda matrisen för att poängsätta uppgiften väljer du matrispoänger [2] eller anger en poäng för varje kriterium i kolumnen Poäng (Points) [3]. Du kan avmarkera en matrispoäng genom att klicka på den [4].

Varje kriteriumpoäng skapar totalt antal poäng för uppgiften [5].

Klicka på knappen Spara Kommentar (Save Comment) [6] när du är klar. Du kan behöva uppdatera din webbläsare för att se till att du har slutfört de nödvändiga stegen för kamratresponsen.

Obs!

  • Beroende på hur din instruktör upprättar rubriken, kan den inkludera poängvärden eller inte. Om rubriken inte inkluderar poängvärden måste du ändå fylla i rubriken för att slutföra kamratresponsen för en annan elevs arbete.
  • Efter att du har sparat matrisen kan du inte längre ändra dina kommentarer eller bedömningar.

Lämna uppgiftskommentar

Om din uppgift inte inkluderar en matris, måste du lägga till minst en kommentar. Du kan inte se existerande feedback som lämnats av en annan student eller instruktör.

Skriv en kommentar i kommentarsfältet [1], lämna en mediekommentar [2], eller bifoga en fil [3]. Klicka på knappen Save (Spara) [4].

Obs! När en uppgift är tystad, kan du se kommentarer från kamratresponser. Men, instruktörskommentarer är dolda tills efter att uppgiften har satts på igen.