Hur ser jag diskussioner som student?

På indexsidan för diskussioner kan du se och filtrera meddelanden i en kurs.

Obs!

 • Din instruktör kan välja att dölja Diskussions-länken i Kursnavigation. Om Diskussions-länken inte är tillgänglig, kan du ändå gå till Diskussioner via andra områden i Canvas.
 • Om din diskussion inte ser ut som det som visas i den här lektioen kan du se i guiderna för ny design av diskussioner för mer information.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Obs! Om länken Diskussioner inte finns i kursnavigeringen kommer du åt kursdiskussioner från sidan Moduler.

Visa diskussioner

Visa diskussioner

Diskussioner är uppdelade i tre huvudområden.

Diskussioner [1]: Dessa är aktuella diskussioner i kursen. Diskussioner är organiserade efter senaste aktivitet. Du kommer endast att se denna sektionsrubrik om det är diskussioner i denna sektion.  

Fästa diskussioner [2]: Dessa är diskussioner som din instruktör vill att du ska vara särskilt uppmärksam på och visas högst upp på sidan Diskussioner. Du kommer endast att se denna sektionsrubrik om det är diskussioner i denna sektion som utformats av din instruktör..    

Stängd för kommentarer [3]: Dessa diskussioner har stängts för kommentarer manuellt eller diskussionen har passerat tillgängligt från-/tilldatum. Dessa är diskussioner som endast är tillgängliga i skrivskyddat läge och är ordnade efter senaste aktivitet. Du kommer alltid att se denna sektionsrubrik även om det inte är några diskussioner i denna sektion.

Se individuell diskussion

Se individuell diskussion

Varje diskussion visar om det är en betygsatt diskussion eller inte [1], namnet på diskussionen [2], datum då det senaste diskussionssvaret postades [3], förfallodatum (om något), antalet olästa/totalt antal poster i diskussionen [4], diskussionsläge (publicerad eller opublicerad) [5], och om du abonnerar på diskussionen eller inte [6].

Du kan också se tillgänglighetsdatum för individuella diskussioner [7].

En Ikon Oläst intill en diskussion indikerar en oläst diskussion [8]. Antalet olästa/totala poster visas inte för gruppdiskussioner och diskussioner som inte har några diskussionssvar [9].

Det kommer också att finnas en kamratrespons-ikon om en betygsatt diskussion har tilldelats kamratresponser [10].

Visa tillgänglighetsdatum

De första datumen du kan se är tillgänglighetsdatum. Din instruktör kan använda tillgänglighetsdatum för att begränsa diskussionssvar till ett angivet datumintervall. Tillgänglighetsdatumen är tidsintervallet som diskussionen är tillgänglig för dig. Tillgänglighetsdatum visas också på sidan Uppgifter för alla diskussioner med tilldelade tillgänglighetsdatum.

 • Om diskussionen inte har ett datum angivet, är diskussionen öppen; du kan svara på diskussionen när som helst under din kurs [1].  
 • Om diskussionen säger Inte tillgänglig förrän [datum], är diskussionen låst fram till det angivna datumet [2].
 • Om diskussionen säger Tillgänglig fram till [datum], kan du svara på diskussionen fram till det angivna datumet [3].
 • Om diskussionen är i sektionen Stängd för kommentarer (Closed for Comments), kan diskussionen inte acceptera inlämningar [4]. Diskussioner i denna sektion kan visa en "Låstes den [datum]" för att indikera när diskussionen stängdes för kommentarer [5].  

Obs! Om det listade datumet har angetts till 24.00 är sista inlämningsdagen för uppgiften hela den föregående dagen. Till exempel, om en uppgift är tillgänglig till den 15 december kan du komma åt uppgiften fram till 23:59 den 14 december.

Se inlämningsdatum

Den andra datumserien är förfallodatumen för varje diskussion [1]. Men, förfallodatum gäller endast för betygsatta diskussioner. Svar som skickas in efter förfallodatum markeras som sent inskickade; vissa instruktörer kan dra av poäng för sena svar. Du kan fortfarande svara på sen diskussion före datumet Tillgänglig fram till (Available until).

Var vänligen medveten om att förfallodagen kan vara före eller på Tillgängligt datum. 

Förfallodatum inkluderar en tid [2]. Om din lärare inte anger en inlämningstid visar det listade datumet kursen standardinlämningstid.

Filtrera diskussioner

Det finns flera sätt att filtera diskussioner på:

 1. Visa Alla eller endast olästa diskussioner genom att välja ett alternativ från rullgardinsmenyn.
 2. Sök efter en diskussion genom att skriva in en diskussionsrubrik, ett användarnamn eller ett nyckelord i Sök-fältet [2].
 3. Starta en ny diskussion genom att klicka på knappen Lägg till diskussion (Add Discussion). Obs! Vissa instruktörer kan välja att avaktivera detta alternativ.)
 4. Ändra diskussionsinställningar för att manuellt markera poster som lästa genom att klicka på ikonen Inställningar.

Öppna Diskussion

För att se information om en diskussion, klicka på namnet på diskussionen.

Visa öppen diskussion

När en diskussion är tillgänglig för deltagande, kan du se Svarsfältet under diskussionsämnet [1]. För att svara på diskussionen, klicka på Svarsknappen (Reply).

Diskussionen visar också diskussionsämnet [2] och namnet på personen som skapade diskussionen [3].

Obs!

 • Om din diskussion inte ser ut som det som visas i den här lektioen kan du se i guiderna för ny design av diskussioner för mer information.
 • Sidan Diskussioner stöder tangentbordsgenvägar. För att visa ett fönster med en lista med tangentbordsnavigeringsgenvägar, tryck på Alt+F8 (på ett PC-tangentbord) eller Option+F8 (på ett Mac-tangentbord) samtidigt på ditt tangentbord.

Visa Betygsatt diskussion

Visa Betygsatt diskussion

Om din diskussion är en betygsatt diskussion, kan du se diskussionen på samma sätt som vanliga diskussioner med ytterligare information:

 • Information om Betygsatt diskussion [1]: Poäng och förfallodatum för den betygsatta diskussionen, om något. Alla betygsatta diskussioner kanske inte har ett förfallodatum.
 • Matris [2]Eventuella betygsättningskriterier som din instruktör har tillhandahållit för den betygsatta diskussionen. En betygsatt diskussion kanske eller kanske inte innehåller en matris. Innan du skickar in ditt svar, kanske du vill granska diskussionsmatrisen.

Men om du skulle missa förfallodatum, kanske du ändå kan skicka ett svar på diskussionen innan kursens sista dag. Om den betygsatta diskussionen inte har ett förfallodatum, kan du skicka ett svar när som helst före kursens sista dag.

Visa diskussion med Nödvändiga svar

Visa diskussion med Nödvändiga svar

Om du inte kan se svar från andra studenter, måste du kanske lämna ett svar innan du kan se dem. När du svarar på diskussionen, kommer alla andra svar att vara synliga.

Visa Gruppdiskussion

Om en diskussion är en gruppdiskussion, kommer du att dirigeras till Diskussioner i din grupp.

Visa Låst diskussion

Visa Låst diskussion

När en diskussion är låst, kan du se all information om diskussionsämnet. Men, du kan se datumet när diskussionen kommer att vara öppen.

Visa Stängd diskussion

Visa Stängd diskussion

Både betygsatta och icke betygsatta diskussioner kan stängas när som helst. Din instruktör kan göra en notering i beskrivning av ämnet eller kursöversikten om en diskussion endast är schemalagd att vara tillgänglig under en viss tidsperiod.

När en diskussion har stängts för kommentarer, kan du fortfarande se informationen om diskussionsämnet och eventuella svar, men du kan inte längre svara på diskussionen.

Diskussionen var antingen tillgänglig fram till ett specifikt datum eller tills din instruktör manuellt stängde ämnet.